OvuFriend - kalendarz dni płodnych, miesiączkowy

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

OvuFriend to dużo więcej niż zwykła aplikacja dni płodnych! Wykorzystuje naukę i analizę danych, aby pomagać kobietom zrozumieć swoją płodność, szybciej zajść w ciążę lub wykryć problemy ze zdrowiem hormonalnym na wczesnym etapie. 

Jakie korzyści daje aplikacja OvuFriend?
- Wiarygodne wyznaczenie owulacji i dni płodnych,
- Interpretację płodności bazującą na sztucznej inteligencji,
- Wczesne wykrycie problemów z płodnością i zdrowiem hormonalnym, 
- Zaawansowane analizy oraz statystyki cykli miesiączkowych i płodności,
- Spersonalizowane zalecenia dietetyczne i przepisy na koktajle płodności,
- Codzienne porady ekspertów: m.in. ginekologów, endokrynologów, dietetyków.

Jeśli starasz się o dziecko, dodatkowo otrzymasz:
- Analizę pierwszych objawów ciążowych,
- Wyznaczenie szans na zajście w ciążę w danym cyklu,
- Największą w Polsce społeczność kobiet starających się o ciążę,
- Dostęp do Galerii Wykresów / Galerii Testów owulacyjnych i ciążowych innych kobiet starających się o dziecko.

OvuFriend współpracuje z najlepszymi naukowcami od sztucznej inteligencji, wybitnymi ekspertami medycznymi oraz największymi klinikami płodności w Polsce.

Na podstawie danych o zdrowiu, samopoczuciu, odczuwanych objawach uczy się płodności kobiety. Skuteczny dla kobiet z nieregularnymi i trudnymi w interpretacji cyklami.

Jak aplikacja mobilna OvuFriend może pomóc Tobie?

1. Poznasz swoją płodność
Dokładnie poznasz kiedy masz dni płodne, owulację, a także wiele innych parametrów Twojego cyklu. Codziennie zapisuj dane o swoim zdrowiu, objawach i nastroju, a algorytmy sztucznej inteligencji nauczą się Twojej płodności. Do wyboru masz ponad 50 symptomów, wiele aktywności, testów, obserwacji, czy zażywanych leków. System pokaże Ci ciekawe statystyki Twojej płodności, cykli, Twoich odczuwanych objawów okołoowulacyjnych, czy objawów napięcia przedmiesiączkowego. 

2. Wykryjesz ewentualne problemy
System powiadomi Cię jeśli wykryje coś niepokojącego w Twoich cyklach lub objawach, które odczuwasz. OvuFriend może wykryć problemy z płodnością i zdrowiem hormonalnym na wczesnym etapie. Po wykryciu problemu, nie zostawimy Cię samej, skierujemy Cię na bezpłatną lub zniżkową wizytę konsultacyjną, a dodatkowo otrzymasz nawet do 50% rabatu na badania u najlepszych specjalistów w Polsce, z którymi współpracujemy.

3. Zadbasz o profilaktykę
Podpowiemy Ci, które kobiece badania należy cyklicznie wykonać, aby dbać o siebie na Twoim etapie życia. Gdy przyjdzie czas na badanie, system powiadomi Cię o tym. W ten sposób nie zapomnisz o ważnej profilaktyce. 

4. Dobierzesz dietę płodności i codziennie otrzymasz poradę dnia
Każdego dnia otrzymasz poradę dotyczącą Twojej płodności, cyklu miesiączkowego, czy zdrowia kobiecego. Dopasujemy Ci również dietę płodności i przepisy na koktajle - bomby witaminowe dobrane specjalnie do Twojego profilu, aby pomóc Ci osiągnąć wybrany cel np. zwiększyć libido, wyregulować cykle, czy złagodzić objawy np. endometriozy.

A jeśli starasz się o dziecko..

5. Otrzymasz wsparcie ogromnej społeczności kobiet
W aplikacji otrzymasz łatwy dostęp do największej w Polsce społeczności kobiet starających się o ciążę i leczonych z powodu niepłodności. Odkryj Forum, Pamiętniki, czyli prawdziwe historie kobiet starających się o dziecko, czy Cykle na Tablicy innych kobiet. Będziesz mogła łatwo nawiązać kontakt z kobietami w podobnej sytuacji, zaprzyjaźnić się i wspierać.

6. Odkryjesz objawy ciąży
Detektor oznak ciąży przeanalizuje Twoje objawy odczuwane po owulacji, porówna do tysięcy objawów kobiet, które zaszły w ciążę i wskaże Twoje szanse na ciąże w danym cyklu. System oceni Twój czas współżycia względem owulacji pod kątem szans na zajście w ciążę, podpowie Ci kiedy najlepiej wykonać test ciążowy, policzy datę potencjalnego porodu.

OvuFriend - wykorzystujemy dane i naukę, aby pomóc Ci poznać i zrozumieć Twoją płodność!

https://ovufriend.pl
OvuFriend is much more than just a fertile day app! It uses science and data analysis to help women understand their fertility, get pregnant faster or detect hormonal health problems at an early stage.

What are the benefits of the OvuFriend application?
- Reliable ovulation and fertile days,
- Fertility interpretation based on artificial intelligence,
- Early detection of fertility and hormonal health problems,
- Advanced analyzes and statistics of menstrual cycles and fertility,
- Personalized dietary recommendations and fertility cocktail recipes,
- Daily expert advice: incl. gynecologists, endocrinologists, nutritionists.

If you are applying for a child, you will also receive:
- Analysis of the first pregnancy symptoms,
- Determining the chances of getting pregnant in a given cycle,
- The largest community of women seeking pregnancy in Poland,
- Access to the Gallery of Charts / Gallery of Ovulation and pregnancy tests of other women applying for a child.

OvuFriend cooperates with the best scientists from artificial intelligence, outstanding medical experts and the largest fertility clinics in Poland.

The fertility of a woman is taught based on health, well-being and symptoms. Effective for women with irregular and difficult to interpret cycles.

How can the OvuFriend mobile app help you?

1. You will know your fertility
You will know exactly when you have fertile days, ovulation, and many other parameters of your cycle. Record your health, symptoms and mood data daily, and artificial intelligence algorithms will learn your fertility. You can choose from over 50 symptoms, many activities, tests, observations and medications you take. The system will show you interesting statistics of your fertility, cycles, your perivulatory symptoms or premenstrual symptoms.

2. You will detect possible problems
The system will notify you if it detects something disturbing in your cycles or symptoms you feel. OvuFriend can detect fertility and hormonal health problems at an early stage. After detecting the problem, we will not leave you alone, we will direct you to a free or discounted consultation visit, and in addition you will receive up to 50% discount on examinations at the best specialists in Poland with whom we cooperate.

3. You will take care of prevention
We will tell you which women's tests should be periodically performed to take care of yourself at your stage of life. When the time comes for testing, the system will notify you. This way you won't forget about important prevention.

4. You will choose a fertility diet and receive daily advice of the day
Every day you will receive advice on your fertility, menstrual cycle, and women's health. We will also match your fertility diet and cocktail recipes - vitamin bombs specially selected for your profile to help you achieve your goal e.g. increase libido, regulate cycles or alleviate the symptoms of e.g. endometriosis.

And if you're applying for a child ...

5. You will receive the support of a huge community of women
In the application you will get easy access to the largest community of women in Poland seeking pregnancy and being treated for infertility. Discover the Forum, Diaries, or the true stories of women applying for a child, or Cycles on the Board of other women. You will be able to easily make contact with women in a similar situation, make friends and support.

6. You will discover the symptoms of pregnancy
The pregnancy sign detector will analyze your ovulation symptoms, compare it to thousands of symptoms of women who have become pregnant and indicate your chances of pregnancy in a given cycle. The system will assess your intercourse in relation to ovulation in terms of chances of getting pregnant, will tell you when it is best to do a pregnancy test, count the date of potential delivery.

OvuFriend - we use data and science to help you know and understand your fertility!

https://ovufriend.pl
Read more
Collapse
4.2
154 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Wprowadzenie nowych rozwiązań i ulepszeń technologicznych
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 4, 2020
Size
7.3M
Installs
10,000+
Current Version
1.0.9
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
OvuFriend
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.