Sękowa – atrakcje turystyczne

100+
Pobrane
Ocena treści
Dla wszystkich
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu

Informacje o aplikacji

Aplikacja „Sękowa – atrakcje turystyczne”, to przewodnik z funkcją aktywnego GPS z elementami audioprzewodnika przeznaczony do informowania o atrakcjach turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Sękowa.

Aplikacja zrealizowana w ramach projektu „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” współfinansowanego w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020
Ostatnia aktualizacja
6 sie 2023

Bezpieczeństwo danych

Podstawą bezpieczeństwa jest wiedza o tym, jak deweloperzy zbierają i udostępniają Twoje dane. Sposoby zapewniania prywatności i bezpieczeństwa danych mogą się różnić w zależności od użycia aplikacji, regionu i wieku użytkownika. Te informacje podał deweloper i z czasem może je aktualizować.
Ta aplikacja może udostępniać innym firmom te rodzaje danych
Lokalizacja, Aktywność w aplikacjach i inne typy danych (2)
Ta aplikacja może zbierać te rodzaje danych
Lokalizacja, Aktywność w aplikacjach i inne typy danych (2)
Dane są zaszyfrowane podczas przesyłania

Co nowego

Naprawiono nieprawidłową kolejność ścieżek audio po aktualizacji

Pomoc dotycząca aplikacji