Solid Explorer Classic

49 844
Obsahuje reklamy
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

This is the old version of Solid Explorer. For better user experience and bigger set of features, head to the new version page: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2

Follow me!
Google+: https://plus.google.com/communities/113821567265426173430
Facebook: https://www.facebook.com/pages/NeatBytes/1516789311908389
Twitter: https://twitter.com/Neat_Bytes

Looking for a good file explorer with a sleek look and many features? Good to see you here!
Solid Explorer is the nicest looking file manager with two independent panels which brings to you a new file browsing experience. It provides to you a wide support for cloud storages including Dropbox, Box, Google Drive and One Drive. This file manager can connect to your Windows PC and many remote servers working with FTP, SFTP and WebDav. You will also appreciate ability to create and extract most commonly used archive formats.

Two independent panels allows for seamless file transfer with drag and drop. Just hold your finger on a file and drag it to other panel. In this way you can easily transfer files between various locations including PC shares, cloud and root folders.

If you're looking for a root explorer, this file manager will meet your needs. It features a root explorer with ability to change system level file properties. You don't need to remember about mounting file systems as read/write. Solid Explorer will do it for you automagically.

Solid Explorer is also a good tool for viewing your media. This file manager can stream music and videos from your PC or cloud without a need to download it. You can even cast the stream to Chromecast!

With this file explorer you will also receive a very elegant UI look with many customization options, such as dynamic list resizing with pinch gesture or custom color schemes, which will even change the file icon colors.

Just give it a try! You will not be disappointed.


Tl;dr:
- Two independent panels serve as file browsers
- Drag and Drop inside and between panels
- FTP client with support for secure connections
- SFTP client
- WebDav client capable of connecting to Owncloud and Yandex
- SMB/CIFS client allows for browsing network folders shared with Windows file sharing
- FTP server for sharing files to your PC
- Ability to read and extract ZIP, RAR and TAR archives
- Ability to create TAR archives and password protected ZIP archives
- Many cloud clients: Dropbox, Box, SkyDrive (One Drive), Google Drive, Sugarsync, Copy, Mediafire, Owncloud (through WebDav), Yandex (through WebDav)
- Root access makes Solid Explorer fully functional root explorer
- Indexed search finds your files in a couple of seconds
- Detailed file information with storage usage statistics


This app displays ads. You can remove ads by purchasing the unlocker: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer.unlocker
Toto je stará verze Solid Explorer. Pro lepší uživatelský komfort a větší sadu funkcí, hlavy na novou verzi stránky: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2

Následuj mě!
Google+: https://plus.google.com/communities/113821567265426173430
Facebook: https://www.facebook.com/pages/NeatBytes/1516789311908389
Twitter: https://twitter.com/Neat_Bytes

Hledáte dobrou Průzkumník souborů s elegantním vzhledem a mnoha funkcemi? Jsem rád, že tě vidím tady!
Solid Explorer je nejhezčí hledá souborový manažer se dvěma nezávislými panely, které vám přináší nový procházení souborů zkušenost. Poskytuje vám širokou podporu cloudových úložišť, včetně Dropbox, Box, Google Drive a jeden disk. Tento správce souborů lze připojit k počítači se systémem Windows a mnoho vzdálených serverů, kteří pracují s FTP, SFTP a WebDAV. Budete také ocení možnost vytvářet a extrahovat nejčastěji používaných archivačních formátů.

Dva nezávislé panely umožňuje plynulý přenos souborů s drag and drop. Stačí držet prst na souboru a přetáhněte ji na další panel. Tímto způsobem můžete snadno přenášet soubory mezi různých místech, včetně PC akcií, oblačnosti a kořenových složek.

Pokud hledáte pro kořenový explorer, bude tento soubor správce vyhovovat vašim potřebám. Je vybaven kořenový Explorer s schopnost měnit vlastnosti souboru na systémové úrovni. Nemusíte mít na paměti, o montáž souborové systémy jako čtení / zápis. Solid Explorer bude to pro vás automagicky.

Solid Explorer je také dobrým nástrojem pro prohlížení médií. Tento správce souborů můžete streamovat hudbu a videa z počítače nebo cloud bez nutnosti jej stáhnout. Můžete dokonce cast proud do Chromecastu!

S tímto Průzkumník souborů také obdržíte velice elegantní vzhled uživatelského rozhraní s mnoha možnostmi přizpůsobení, jako je dynamické změny velikosti seznamu se špetkou gest nebo vlastní barevná schémata, která bude ještě změnit ikonu souboru barvy.

Jen to zkuste! Nebudete zklamáni.


Tl, dr:
- Dva nezávislé panely slouží jako souborů prohlížeče
- Drag and Drop uvnitř a mezi panely
- FTP klient s podporou zabezpečující propojení
- SFTP client
- WebDav klienta je možno připojit k ownCloud a Yandex
- SMB / CIFS klient umožňuje prohlížení síťových složek sdílet s sdílení souborů Windows
- FTP server pro sdílení souborů do počítače
- Schopnost číst a extrahovat ZIP, RAR a TAR archivy
- Schopnost vytvořit TAR archivů a chráněné heslem ZIP archivy
- Mnoho cloud klientů: Dropbox, Box, SkyDrive (jeden disk), Google Drive, SugarSync, kopírování, mediafire, ownCloud (prostřednictvím WebDAV), Yandex (prostřednictvím WebDAV)
- Přístup Root dělá Solid Explorer plně funkční kořenový explorer
- Indexované hledání najde své soubory v několika sekundách
- Podrobné informace o souboru se statistikami využití úložiště


Tato aplikace zobrazuje reklamy. Můžete odstranit reklamy zakoupením Unlocker: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer.unlocker
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 49 844
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Updated Dropbox client
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
17. června 2017
Velikost
6,5M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
1.7.3
Vyžaduje Android
2.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
NeatBytes
Vývojář
ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.