AsPhys Asystent Fizjoterapeuty

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

AsPhys jest bezpłatną aplikacją mobilną pozwalającą na szybki i wygodny dostęp do systemu wspierającego działalność jedno i wieloosobowych prywatnych gabinetów fizjoterapeutycznych. Dzięki zainstalowaniu AsPhys na swoim telefonie:
* uzyskasz dostęp do grafiku pracy swojego i innych osób współpracujących z Tobą w placówce,
* umówisz i przeprowadzisz wizytę pacjenta wypełniając kartę wizyty lub konsultacji, dodasz załączniki i zdjęcia,
* sprawdzisz historię leczenia pacjenta
* zmienisz termin wizyty i/lub terapeutę, która będzie ją przeprowadzał,
* anulujesz wizytę, jeśli nie będzie mogła się odbyć,
* rozliczysz wizytę,
* gdy zajdzie potrzeba kontaktu z pacjentem zrobisz to szybki i wygodny sposób.

Aby rozpocząć korzystanie z systemu AsPhys:
1. Przejdź na stronę produktu www.asphys.com i skorzystaj z 14 dniowego darmowego okresu testowego rejestrując swoją placówkę. Do rejestracji możesz przejść także bezpośrednio z aplikacji mobilnej.
2. Po uzyskaniu danych dostępowych przejdź do portalu Asphys dostępnego pod adresem https://portal.asphys.com i skonfiguruj swoją placówkę. Pomocne mogą okazać się materiały szkoleniowe dostępne tu: https://asphys.com/materialy/.
3. Korzystaj w okresie testowym z funkcjonalności systemu AsPhys dopasowując jego możliwości do potrzeb swojej placówki.
4. Pod koniec okresu testowego skontaktujemy się z Tobą. Jeśli system spełni Twoje oczekiwania i zdecydujesz się na współpracę z nami uzyskasz dostęp do dodatkowych funkcjonalności systemu np. powiadomienie pacjentów o nadchodzącej wizycie w formie wiadomości SMS, pobieranie dokumentacji medycznej w formacie PDF czy możliwość rejestracji przez pacjentów do Twojej placówki on-line na portalu http://dofizjo.pl.

Co zyskujesz dzięki zastosowaniu systemu AsPhys w swojej placówce?
1. Wygodę i bezpieczeństwo prowadzenia dokumentacji medycznej swoich pacjentów w formie elektronicznej, zgodnie z RODO i Ustawami regulującymi zasady prowadzenia gabinetów fizjoterapeutycznych.
2. Dedykowane karty konsultacji i wizyt terapeutycznych obejmujące klasyfikacje ICD-9, ICD-10 oraz ICF.
3. Dedykowane protokoły badań fizjoterapeutycznych z możliwością wymiany ich pomiędzy placówkami fizjoterapeutycznymi.
4. Dostęp do systemu z każdego miejsca na świecie, w którym jest Internet.
5. Wsparcie w codziennej pracy zarówno w kontekście leczenia pacjentów jak i zarządzania placówką.
6. Powiadomienia SMS dla pacjentów o nadchodzących terminach wizyt.
7. Rejestrację pacjentów on-line.
8. Zaawansowane zestawienia i raporty finansowe
9. Bezpłatne wsparcie działu obsługi klienta AsPhys.
10. I wiele innych…
AsPhys is a free mobile application that allows quick and convenient access to the system supporting the operation of single and multi-person private physiotherapy offices. By installing AsPhys on your phone:
* you will get access to your and other people's work schedule in the facility,
* arrange and carry out the patient's visit by completing the visit or consultation card, add attachments and photos,
* check the patient's treatment history
* you will change the date of the visit and / or the therapist who will conduct it,
* you will cancel your visit if it cannot be done,
* you will settle your visit,
* when you need to contact a patient you will do it quickly and conveniently.

To start using the AsPhys system:
1. Go to the product website www.asphys.com and take advantage of the 14-day free trial period by registering your facility. You can also go to registration directly from the mobile application.
2. After obtaining the access data, go to the Asphys portal available at https://portal.asphys.com and configure your facility. The training materials available here can be helpful: https://asphys.com/materialy/.
3. Use the functionality of the AsPhys system during the test period by adjusting its capabilities to the needs of your facility.
4. At the end of the test period, we will contact you. If the system meets your expectations and you decide to cooperate with us, you will gain access to additional system functionalities, e.g. notifying patients about an upcoming visit in the form of an SMS, downloading medical documentation in PDF format or the possibility of registering patients to your facility on the http portal : //dofizjo.pl.

What do you gain by using the AsPhys system in your facility?
1. The convenience and safety of keeping medical records of your patients in electronic form, in accordance with the GDPR and Acts regulating the principles of operating physiotherapy rooms.
2. Dedicated consultation and therapeutic visit cards covering ICD-9, ICD-10 and ICF classifications.
3. Dedicated physiotherapeutic research protocols with the option of exchanging them between physiotherapeutic institutions.
4. Access to the system from anywhere in the world where there is the Internet.
5. Support in everyday work both in the context of patient treatment and facility management.
6. SMS notifications for patients about upcoming appointments.
7. Registration of patients online.
8. Advanced financial statements and reports
9. Free support from AsPhys customer service.
10. And many more ...
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Poprawki błędów
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 16, 2020
Size
3.8M
Installs
100+
Current Version
1.0.8
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.