Szybka Gotówka - pożyczki online

Mature 17+
303
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Masz dość sytuacji, kiedy chwilówki online wcale nie są chwilówkami, a obiecane pożyczki przez Internet z minimalnymi formalnościami wymagają w rzeczywistości skanowania dokumentów i długotrwałego wypełniania skomplikowanych wniosków? Teraz dzięki aplikacji od Szybkiej Gotówki, pożyczkę online załatwisz naprawdę błyskawicznie.

Gotówka na Twoim koncie znajdzie się już w 15 minut przy minimum formalności, szybko i naprawdę wygodnie. Ponadto jesteśmy jedną z niewielu firm oferujących pierwszą pożyczkę za darmo!

Jak pożyczać z aplikacją Szybka Gotówka?
Aby uzyskać pożyczkę online, wystarczy rejestracja w naszym systemie, która składa się z wypełnienia formularza, gdzie podaje się dane osobowe, informacje finansowe.
Następnie dla uzyskania chwilówki online pozostaje jedynie potwierdzić numer prywatnego konta bankowego. Można zrobić to zwykłym przelewem w wysokości 10 gr, koniecznie ze swojego banku. Ta opcja nieco wydłuży czas oczekiwania na odpowiedź, ponieważ normalne przelewy bankowe realizowane są tylko o określonych z góry porach. Alternatywnym sposobem weryfikacji konta bankowego jest skorzystanie z opcji BlueCash. Jest to o wiele szybszy sposób, ponieważ wtedy potwierdzenie przelewem trwa zaledwie ok. 5 minut. Jak tylko firma otrzyma przelew, wysyła SMS oraz e-mail, informując o decyzji w sprawie pożyczki. W razie decyzji pozytywnej równocześnie dokonany zostaje przelew środków.
Następnie w aplikacji pojawia się informacja dotycząca otrzymanej pożyczki, w której znajduje się jej kwota oraz termin spłaty. Pożyczkę można zwrócić za pośrednictwem BlueCash lub zwykłym przelewem międzybankowym.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 15000 zł. Maksymalny okres – 95 dni, minimalny okres - 65 dni. Opłata Rejestracyjna – 0,10 zł (weryfikacja klienta). Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: w przypadku pożyczki w wysokości 1000,00 zł na okres 65 dni, RRSO wynosi 0%, stopa oprocentowania pożyczki 0% rocznie, prowizja 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 1000,00 zł. Reprezentatywny przykład kolejnej pożyczki: w przypadku pożyczki w wysokości 10000,00 zł na okres 65 dni RRSO wynosi 133%, stopa oprocentowania - 7,2% rocznie, prowizja 1500,20 zł. Całkowita kwota do zapłaty 11628,25 zł. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Podczas trwania akcji promocyjnych organizowanych przez platformę internetową szybkagotowka.pl przedstawione poniżej warunki oraz koszty gotówkowej pożyczki przez internet mogą ulegać zmianom. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Nieterminowa spłata pożyczki, która była pierwotnie wydana z prowizją 0%, skutkuje naliczeniem zaległej prowizji i odsetek zgodnych z tabelą opłat.
Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty Pożyczki odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). b) W przypadku gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, minęło ponad 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkodawcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez biura informacji gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez email: iod@tamga.com

Przedstawicielstwo w Polsce: ul. Twarda 18, 00-105, Warszawa

** szybkość otrzymania pożyczki gotówkowej zależy od czasu wypełnienia formularzu oraz godzin pracy banku Pożyczkobiorcy
Are you fed up with situations when online payday loans are not payday loans at all, and the promised online loans with minimal formalities actually require scanning documents and filling out complex applications for a long time? Now, thanks to the Quick Cash application, you can take out an online loan in no time.

Cash in your account will be in 15 minutes with a minimum of formalities, quickly and really conveniently. In addition, we are one of the few companies offering the first loan for free!

How do I borrow with the Quick Cash application?
To get a loan online, simply register in our system, which consists of completing the form, where you provide personal data and financial information.
Then, to get online payday loans, all you have to do is confirm your private bank account number. You can do it with a regular transfer of PLN 0.10, necessarily from your bank. This option will slightly increase the waiting time for a response, because normal bank transfers are made only at predetermined times. An alternative way to verify your bank account is to use the BlueCash option. This is a much faster way because then confirmation by bank transfer takes only about 5 minutes. As soon as the company receives the transfer, it sends an SMS and e-mail informing about the decision on the loan. In the event of a positive decision, a transfer of funds shall be made simultaneously.
Then the application displays information about the loan received, which includes its amount and repayment date. The loan can be returned via BlueCash or by regular interbank transfer.

The maximum loan amount is PLN 15,000. The maximum period is 95 days, the minimum period is 65 days. Registration Fee - PLN 0.10 (customer verification). A representative example for the first loan: in the case of a loan of PLN 1,000.00 for a period of 65 days, the APRC is 0%, the interest rate on the loan is 0% per annum, a commission of PLN 0.00. The total amount to be paid is PLN 1,000.00. A representative example of another loan: for a loan of PLN 10,000.00 for a period of 65 days, the APRC is 133%, the interest rate is 7.2% per annum, the commission is PLN 1,500.20. The total amount to be paid is PLN 11,628.25. Granting a loan depends on the result of the applicant's credit assessment. During the promotional campaigns organized by the internet platform Szybkagotowka.pl, the conditions below and the cost of an online cash loan may change. Granting a loan depends on the result of the applicant's credit assessment. Untimely repayment of the loan, which was originally issued with a 0% commission, results in the accrued commission and interest in accordance with the table of fees.
If the Loan or part thereof is not paid on time, the Borrower is obliged to pay, in addition to the Loan amount, interest for the delay, i.e. for the period from the Loan Repayment Date to the date of crediting the Loan amount on the Lender's Bank Account. Interest for the delay is calculated in the amount of the maximum interest for the delay specified in art. 481 § 2 of the Civil Code, i.e. twice the amount of statutory interest for delay (statutory interest for delay is the sum of the reference rate of the National Bank of Poland and 5.5 percentage points). b) If the Loan or part of it has not been paid on time, more than 60 days have passed and at least one month has elapsed since the Borrower's request for payment has been sent, the Lender will be entitled to place information about the Lender in relevant registers kept by economic information offices operating on the basis of Act on access to business information.

Contact with the data protection officer is possible via email: iod@tamga.com

Representation in Poland: ul. Twarda 18, 00-105, Warsaw

** the speed of receiving a cash loan depends on the time it takes to complete the form and the bank's business hours
Read more
Collapse
4.6
303 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
July 11, 2020
Size
14M
Installs
10,000+
Current Version
8.3
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Mature 17+
Permissions
Offered By
Tamga
Developer
ul. Twarda 18, 00-105, Warszawa
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.