Szybka Gotówka - pożyczki online

Mature 17+
444
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Masz dość sytuacji, kiedy chwilówki online wcale nie są chwilówkami, a obiecane pożyczki przez Internet z minimalnymi formalnościami wymagają w rzeczywistości skanowania dokumentów i długotrwałego wypełniania skomplikowanych wniosków? Teraz dzięki aplikacji od Szybkiej Gotówki, pożyczkę online załatwisz naprawdę błyskawicznie.

Gotówka na Twoim koncie znajdzie się już w 15 minut przy minimum formalności, szybko i naprawdę wygodnie. Ponadto jesteśmy jedną z niewielu firm oferujących pierwszą pożyczkę za darmo!

Jak pożyczać z aplikacją Szybka Gotówka?

Aby uzyskać pożyczkę online, wystarczy rejestracja w naszym systemie, która składa się z wypełnienia formularza, gdzie podaje się dane osobowe, informacje finansowe.
Następnie dla uzyskania chwilówki online pozostaje jedynie potwierdzić numer prywatnego konta bankowego. Można zrobić to zwykłym przelewem w wysokości 10 gr, koniecznie ze swojego banku. Ta opcja nieco wydłuży czas oczekiwania na odpowiedź, ponieważ normalne przelewy bankowe realizowane są tylko o określonych z góry porach. Alternatywnym sposobem weryfikacji konta bankowego jest skorzystanie z opcji BlueCash. Jest to o wiele szybszy sposób, ponieważ wtedy potwierdzenie przelewem trwa zaledwie ok. 5 minut. Jak tylko firma otrzyma przelew, wysyła SMS oraz e-mail, informując o decyzji w sprawie pożyczki. W razie decyzji pozytywnej równocześnie dokonany zostaje przelew środków.
Następnie w aplikacji pojawia się informacja dotycząca otrzymanej pożyczki, w której znajduje się jej kwota oraz termin spłaty. Pożyczkę można zwrócić za pośrednictwem BlueCash lub zwykłym przelewem międzybankowym.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 15000 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki – 95 dni, minimalny okres spłaty - 65 dni. Opłata Rejestracyjna wynosi 0,10 zł (weryfikacja klienta). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (dalej RRSO) może stanowić od 145% do 1263% i jest uzależniona od okresu spłaty pożyczki (im krótszy okres, tym wyższy wskaźnik RRSO).Reprezentatywny przykład całkowitego kosztu pożyczki Szybka Gotówka: w przypadku pożyczki w wysokości 10000,00 zł na okres 65 dni RRSO wynosi 145%, koszt odsetek wynosi 128,05 zł, a koszt prowizji — 1606,15 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 11734,20 zł.


Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Podczas trwania akcji promocyjnych organizowanych przez platformę internetową szybkagotowka.pl przedstawione poniżej warunki oraz koszty gotówkowej pożyczki przez internet mogą ulegać zmianom.

Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty Pożyczki odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). b) W przypadku gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, minęło ponad 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkodawcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez biura informacji gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez email: iod@tamga.com

Przedstawicielstwo w Polsce: ul. Twarda 18, 00-105, Warszawa

** szybkość otrzymania pożyczki gotówkowej zależy od czasu wypełnienia formularzu oraz godzin pracy banku Pożyczkobiorcy
Are you fed up with situations where online payday loans are not payday loans at all, and the promised loans via the Internet with minimal formalities actually require scanning documents and filling out complex applications for a long time? Now, thanks to the Quick Cash application, you can arrange an online loan really quickly.

The cash on your account will be in 15 minutes with a minimum of formalities, quickly and really conveniently. In addition, we are one of the few companies that offers the first loan for free!

How to borrow with Quick Cash?

To get a loan online, all you need to do is register in our system, which consists of completing a form, where personal data and financial information are provided.
Then, to obtain a payday loan online, all you need to do is confirm the number of your private bank account. You can do it by ordinary transfer in the amount of 0.10 PLN, necessarily from your bank. This option will slightly extend the waiting time for a response, as normal bank transfers are only made at predetermined times. An alternative way to verify your bank account is to use the BlueCash option. This is a much faster method, because then confirmation by bank transfer takes only about 5 minutes. As soon as the company receives the transfer, it sends an SMS and e-mail informing about the loan decision. In the event of a positive decision, the funds will be transferred at the same time.
Then, the application shows information about the loan received, which includes its amount and repayment date. The loan can be returned via BlueCash or via an ordinary interbank transfer.

The maximum loan amount is PLN 15,000. The maximum loan repayment period - 95 days, the minimum loan repayment period - 65 days. The Registration Fee is PLN 0.10 (customer verification). The actual Annual Interest Rate (hereinafter APR) may range from 145% to 1263% and depends on the loan repayment period (the shorter the period, the higher the APRC).A representative example of the total cost of the Fast Cash loan: for a loan of PLN 10,000.00 for 65 days, the APRC is 145%, the cost of interest is PLN 128.05, and the cost of the commission is PLN 1,606.15. The total amount to be paid is PLN 11 734.20.


The granting of a loan depends on the result of the applicant's creditworthiness assessment. During the promotional campaigns organized by the Internet platform Szybkagotowka.pl, the conditions and costs of a cash loan via the Internet may change.

If the Loan or its part is not paid on time, the Borrower is obliged to pay, in addition to the Loan amount, interest for the delay, i.e. for the period from the Loan Repayment Date to the date the Loan amount is credited to the Lender's Bank Account. Interest for the delay is calculated in the amount of the maximum interest for the delay specified in Art. 481 § 2 of the Civil Code, i.e. twice the amount of statutory interest for delay (statutory interest for delay is the sum of the reference rate of the National Bank of Poland and 5.5 percentage points). b) If the Loan or its part has not been paid on time, more than 60 days have passed and at least one month has elapsed since the request for payment was sent to the Borrower, the Lender will be entitled to enter information about the Lender in the relevant registers kept by economic information bureaus operating on the basis of Act on disclosing economic information.

Contact with the data protection officer is possible via email: iod@tamga.com

Representation in Poland: ul. Twarda 18, 00-105, Warsaw

** the speed of receiving a cash loan depends on the time of completing the form and the working hours of the Borrower's bank
Read more
Collapse
4.7
444 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
May 26, 2021
Size
17M
Installs
50,000+
Current Version
10.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Mature 17+
Permissions
Offered By
Tamga
Developer
ul. Twarda 18, 00-105, Warszawa
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.