Mobilny Przemyśl

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Przemyśl należy do doborowego grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Jego tysiącletnie, burzliwe dzieje splatały się nierozerwalnie z losami całej Rzeczpospolitej. Miasto położone u podnóża Karpat, szczycące się bogactwem ponad tysiąca zabytków, urzeka niezapomnianym pejzażem stromych uliczek, przytulonych do nich wiekowych budowli i wspinających się coraz wyżej wież starych kościołów. 
Pamiątki wielkiej, europejskiej historii oraz bliskość dawnych polskich Kresów i ich wyjątkowa atmosfera powodują, że Przemyśl posiada tworzony przez stulecia specyficzny klimat, którym nie może się pochwalić wiele większych od niego i zdawałoby się ważniejszych miast. Żyjący tu niekiedy od wielu pokoleń ludzie, ich tradycyjna gościnność, śmiałe i realizowane plany na przyszłość sprawiają, że Przemyśl zyskuje na atrakcyjności stając się głównym ośrodkiem turystycznym Podkarpacia.
Przedstawiamy Państwu nowoczesny, zintegrowany system informacji turystycznej Miasta Przemyśla skierowany zarówno do turystów jak i mieszkańców Przemyśla. Nasz system składa się z: portalu turystycznego www.visit.przemysl.pl oraz aplikacji mobilnej dostępnej na najpopularniejsze systemy operacyjne (Android).

Oba te narzędzia mają nieść informacje i aktualności turystyczne, kulturalne, bieżące wydarzenia kulturalne/turystyczne i ich zapowiedzi, aktualną i pełną bazę teleadresową (atrakcje turystyczne, baza hotelarska i gastronomiczna, organizatorzy imprez, informacja turystyczna, obiekty turystyczne/sportowe/rekreacyjne, itp.). Stanowić mają najpełniejszą bazę danych o Mieście dla turystów, poprzez dostępność ich w przeglądarkach internetowych, urządzeniach mobilnych i infokioskach z możliwością zaplanowania pobytu w Przemyślu czy spędzenia wolnego czasu (terminarz) wraz ze wskazaniem lokalizacji danego obiektu/wydarzenia na mapie oraz trasy do tego punktu (nawigacja).

System dostępny jest w dwóch językach: polska i angielska wersja językowa.

Aplikacja jest dostosowana do różnych rozdzielczości ekranowych dostępnych w urządzeniach mobilnych (laptop/smar fon/tablet).

Obiekty znajdujące się w naszym systemie zostały podzielone według przejrzystych kategorii (np. gastronomia, noclegi, kultura i sztuka, sport i rekreacja), dzięki którym w łatwy sposób można odnaleźć informacje gdzie można w Przemyślu coś zjeść, gdzie przenocować, jak spędzić czas wolny czy zaplanować weekend.

Znajdziecie tu Państwo informacje o naszych zabytkach, muzeach, miejscach wartych odwiedzenia a także wiele informacji praktycznych takich jak komunikacja i transport, apteki i pomoc medyczna, adresy urzędów pocztowych, instytucji, biur turystycznych czy bankomatów. To wszystko sprawia, że strona jak i aplikacja staje się praktycznym informatorem zarówno dla turystów jak i mieszkańców Przemyśla.

Praktyczny PLANER umożliwia użytkownikowi wybór interesującej go atrakcji poprzez dodanie odpowiedniego obiektu/wydarzenia do kalendarza i zaplanowanie np. weekendowego pobytu w Przemyślu.

Obiekty zostały opatrzone opisem, danymi teleadresowymi, większości przypadków również zdjęciami a ich lokalizację ułatwia wskazanie ich pozycji na dołączonej do każdego obiektu mapie. Dzięki opcji „pokaż trasę” nasza aplikacja wskaże drogę do wybranego obiektu.

Portal i aplikacja są na bieżąco aktualizowane i wzbogacane o nowe treści (np. opisy zabytków czy tras turystycznych). Użytkownik aplikacji w każdej chwili ma możliwość pobrania aktualnej jej wersji (np. z najświeższymi informacjami o imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych). Równocześnie aplikacja będzie powiadamiać raz w miesiącu o możliwości aktualizacji.

Aplikacja działa zarówno w trybie online jak i offline. Po pierwszym pobraniu aplikacji dostęp do Internetu, sieci WiFi czy transmisji danych sieci komórkowej jest wymagany tylko w przypadku pobrania aktualizacji lub korzystania z nawigacji, która wskaże drogę do wybranego miejsca.

Kontakt:
Wydział Promocji
Urzędu Miejskiego w Przemyślu
e-mail: pr@um.przemysl.pl
Przemysl is a an elite group of the oldest and most beautiful Polish cities. His millennial, turbulent history is inextricably intertwined with the fate of the whole of the Republic. The town is situated at the foot of the Carpathian Mountains, boasting a wealth of more than a thousand historical monuments, attracts an unforgettable landscape of steep streets, huddling them age structures and climbing higher and higher wież old churches.
Gifts Wielka, European history and the proximity of the former Polish borderlands and the unique atmosphere make the industry posiada created over the centuries specific atmosphere which can not boast much larger than him, and it would seem important miast. Living here sometimes for many generations people, their traditional hospitality, bold and made plans for the future make the industry more attractive to become a major tourist center Subcarpathian.
We present you a modern, integrated tourist information system of Przemyśl aimed at both tourists and locals Przemysl. Our system includes: www.visit.przemysl.pl tourist portal and mobile application is available for most popular operating systems (Android).

Both of these tools have be meaningful and travel news, culture, current events / tourist and announcements, current and complete database 'contact details (travel, hospitality and catering basis, event organizers, tourist information, tourist facilities / sports / recreation, etc. ). They constitute the most comprehensive database of the City for tourists, through the availability of their web browsers, mobile devices and the possibility infokioskach plan your stay in Przemysl, or spend your free time (schedule), indicating the location of an object / event on the map and the route to that point ( navigation).

The system is available in two languages: Polish and English version.

It is well adapted to different screen resolution available on a mobile device (laptop / grease phone / tablet).

The objects in our system are divided by transparent category (eg catering, accommodation, arts and culture, sports and recreation), so that you can easily find information about where you can eat Przemysl, where spend, how to spend free time or plan your weekend.

You will find here information about our monuments, museums, places to visit and much practical information, such as communication and transportation, pharmacies and medical assistance, addresses, post offices, institutions, tourist offices and ATMs. This makes the site as well as practical application becomes an informant for both tourists and residents of Przemysl.

Practical PLANNER allows you to select atrakcji it interesting by adding the appropriate object / event to your calendar and plan such as a weekend stay in Przemysl.

The objects have been accompanied by descriptions, contact details, the majority of cases the photographs and the location makes it easy to indicate their position on the attached map for each object. The option of the "show route" your application will show the way to the selected object.

Portal and the app is continuously updated and enriched with new content (eg, descriptions of the sights and tourist routes). Application user at any time be able to download the current version (for example, the latest information about cultural events, sports and tourism). At the same time aplikacja shall report once a month to update the.

The application works both online and offline. When you first download the application to access the internet, WiFi or cellular data is only required when you download updates, or use the navigation that will show the way to the location.

Contact:
Promotion Section
City Hall in Przemysl
E-mail: pr@um.przemysl.pl
Read more
Collapse
4.4
144 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
December 17, 2020
Size
33M
Installs
10,000+
Current Version
2.0.3
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Amistad sp. z o.o.
Developer
Plac na Groblach 8/2 31-101, Kraków
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.