Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Teren Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” jest niezwykle bogaty w swej formie, różnorodny zarówno pod względem przyrodniczym jak i krajobrazowym, z ciekawą historią i niejednolity kulturowo. Dlatego jesteśmy pewni, że przyjeżdżając tu nie będziecie się nudzić i każdy znajdzie coś dla siebie. W tych poszukiwaniach najbardziej pomocna będzie właśnie nasza aplikacja mobilna, do pobrania której serdecznie zachęcamy.

Oprócz najważniejszych informacji na temat naszego Parku z aplikacji dowiecie się co wyróżnia to miejsce na tle Opolszczyzny, a niekiedy i całego kraju, i sprawia, że jest ono tak wyjątkowe.

Obszar Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” to malownicza mozaika pól, łąk, lasów, zadrzewień śródpolnych, wkomponowanych w liczne wzniesienia, urocze doliny i niesamowite wąwozy. Na szczególną uwagę zasługują annogórskie aleje czereśniowe, które co roku przyciągają licznych turystów i pasjonatów fotografii.

Zwolennicy przyrody nieożywionej i poszukiwacze skarbów ukrytych w skałach znajdą w aplikacji wiele informacji na temat geologicznych walorów Parku. Nie bez powodu powstał tu Geopark Krajowy „Góra św. Anny”.

Nasz Park to ogrom historii, bogactwo kultury i liczne zabytki. Świadczy o tym chociażby nadanie obszarowi Góry św. Anny statusu Pomnika Historii, na który składają się m.in.: Bazylika św. Anny z klasztorem franciszkanów, kalwaria annogórska, amfiteatr skalny z Pomnikiem Czynu Powstańczego. rezerwat przyrody „Góra Św. Anny” i geostanowisko nefelinitów.

W aplikacji znajdziecie też mnóstwo innych ciekawych obiektów i miejsc związanych z historią tego regionu, np.: dawna Szkoła Lotnictwa Szybowcowego w Ligocie Dolnej, pałac i kościół w Żyrowej czy wiatraki i piece wapiennicze.

Nasza aplikacja pomoże dotrzeć do wszystkich ciekawych miejsc, a zamieszczone w niej szlaki turystyczne i ścieżki, będą dużym ułatwieniem.

W aplikacji znajdziecie również questy, czyli gry terenowe dla małych i dużych, pozwalające aktywnie pokonać wyznaczoną trasę po wyselekcjonowanych, najciekawszych miejscach, a na koniec sprawdzić swoją wiedzę.

Za pomocą aplikacji możecie też wykonać sobie pamiątkową pocztówkę ze specjalną ramką lub wirtualnym zwierzęciem i pochwalić się znajomym swoim wypadem do Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” np. na facebooku.

Aplikacja do prawidłowego działania nie wymaga połączenia z internetem, wszystkie dane można zaimportować wcześniej, aby już z gotowym przewodnikiem wyruszyć na wycieczkę.

Aplikacja powstała w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.” realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.
Area of ​​the "Góra Św. Anny 'is extremely rich in form, diverse both in nature and landscape, with interesting history and culturally heterogeneous. That is why we are sure that coming here you will not be bored and everyone will find something for themselves. In this search, our mobile application will be most helpful, which we encourage you to download.

In addition to the most important information about our Park, from the application you will learn what makes this place stand out from the Opole region, and sometimes the whole country, and makes it so unique.

Area of ​​the "Góra Św. Anna's ”is a picturesque mosaic of fields, meadows, forests, mid-field tree stands, integrated into numerous hills, charming valleys and amazing gorges. Particularly noteworthy cherry avenue from Annogóra, which every year attracts many tourists and photography enthusiasts.

Supporters of inanimate nature and treasure hunters hidden in the rocks will find in the application a lot of information about the geological values ​​of the Park. There is a reason why the National Geopark "Góra św. Anna ".

Our Park is a lot of history, richness of culture and numerous monuments. This is demonstrated, for example, by giving the area of ​​Góra Św. Anna's status as a Monument of History, which includes: Basilica of St. Anna with the Franciscan monastery, the Annogórska Calvary, rock amphitheater with the Monument of the Uprising. the "Góra Św. Anna 'and the nephelinite geostation.

In the application you will also find a lot of other interesting objects and places related to the history of this region, e.g. the former School of Gliding Aviation in Ligota Dolna, palace and church in Żyrowa, windmills and lime kilns.

Our application will help to reach all interesting places, and the tourist routes and paths contained in it will be a great help.

In the application you will also find quests, i.e. field games for small and large, allowing you to actively overcome the designated route through selected, the most interesting places, and finally test your knowledge.

Using the application, you can also make a souvenir postcard with a special frame or virtual animal and show off your trip to the Landscape Park "Góra Św. Anna ', e.g. on Facebook.

The application for proper operation does not require an internet connection, all data can be imported earlier to go on a trip with a ready guide.

The application was created as part of the project "Reconstruction and equipment of the headquarters of the Opole Landscape Parks Complex with a nature education center in Pokrzywna and the equipment of the nature education center of the Complex of Opolskie Landscape Parks in Ladza." implemented under the Priority Axis of the ROP OV for 2014-2020: V. Protection of the environment, cultural and natural heritage, Measure: 5.1 Protection of biological diversity.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
January 21, 2021
Size
21M
Installs
500+
Current Version
1.2.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
wmobi.pl
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.