Kto Dzwoni ?

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Sprawdzanie numerów telefonów jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Od dziś odinstaluj inne zagraniczne aplikacje typu id dzwoniącego a zainstaluj najnowszą, jeszcze szybszą, nowoczesną a co najważniejsze polską aplikację typu Caller ID - "Kto dzwoni ?" dostosowaną pod Twój telefon i najnowszego Androida 9.

Przedstawiamy najnowszą technologicznie aplikację produkcji polskich programistów do monitoringu połączeń przychodzących oraz do blokowania i sprawdzania każdego numeru telefonu w Polsce i na świecie. Aplikacja posiada wiele rozwiązań, jest 100% anonimowa i poufna. W aplikacji która była pisana i konstruowana ponad rok czasu mogą Państwo dokonywać wielu zadań, np: dodawać własne opinie o nieznanych i znanych numerach telefonów, dodawać i promować własne numery telefonów, sprawdzać geolokalizację numerów na mapie.

Niektóre cechy aplikacji Kto Dzwoni:
-Sprawdzanie numeru w bazie podczas połączenia telefonicznego,
-Sprawdzanie geo lokalizacji numeru na mapie,
-Możliwość automatycznego blokowania połączenia przychodzącego z niebezpiecznych numerów (z Polski i z zagranicy),
-Brak sprawdzania numerów znanych z kontaktów (rodzina, znajomi, praca),
-Dodawanie opinii oraz zmiana rankingu dla danego numeru w trybie rzeczywistym online,
-Rejestr połączeń przychodzących,
-Własna lista numerów do blokowania,
-Rozbudowane menu ustawień aplikacji,
-Sterowanie osłonami i aktywnością monitoringu,
-Powiadomienie o dzwoniącym numerze wyświetlanym nad innymi aplikacjami,
-Powiadomienie systemowe z opiniami o nieznanym numerze który do Państwa dzwonił,
-Dostęp do pełnych statystyk wyszukiwań danego numeru,
-Sprawdzanie w ponad 10 mln opinii i komentarzy,
-Zakładka numerów alarmowych (z możliwością szybkiego wykonania połączenia alarmowego w następnej wersji aplikacji),
-Zakładka nowo dodanych numerów do bazy,
-Zakładka popularnych numerów wyszukiwanych w bazie,
-inne

Nasza aplikacja wylicza rankingi w trybie rzeczywistym a wykryty niepożądany lub niebezpieczny numer telefonu u jednej osoby, informuje innych już po kilku sekundach o danej sytuacji, gdy dany numer do nich dzwoni. To za sprawą nowego sposobu działania oraz nowego algorytmu.

Aplikacja Kto Dzwoni, szybko pokazuje czyj to numer, sprawdzając dany numer telefonu na najnowszych technologicznie serwerach z dyskami SSD NVME, przez co nie będą mieć państwo opóźnień i w porę zareagują na przychodzący SPAM.

Aplikacja działa w trybie rzeczywistym więc nie przechowuje jak inne podobne, żadnych danych na Państwa telefonie, nie zapycha pamięci i działa szybko i stabilnie.

Aplikacja zawiera reklamy przez co może być dla Państwa udostępniona za darmo.

Zapraszamy do zainstalowania naszej aplikacji oraz do używania webowej wersji dostępu do bazy przez serwis : https://zadzwonil.pl

Tagi naszej aplikacji : ID rozmówcy, wykrywanie spamu i blokowanie, czyj to numer telefonu, numer telefonu, nieznanynumer, kto zadzwonił do mnie z nieznanego numeru telefonu komórkowego, czyj to numer komórkowy, nr telefonu, czyj numer, czyj to numer telefonu komórkowego, sprawdź numer telefonu, znajdz numer telefonu komórkowego, jaki to numer, do kogo należy numer telefonu, czyj to numer telefonu stacjonarnego, sprawdz numer, kto dzwonił z tego numeru, czyj numer telefonu, czyj to numer stacjonarny, do kogo należy numer telefonu stacjonarnego, sprawdz numer do kogo nalezy, numery telefonów, kto dzwonił do mnie, czyj to numer tel, kto dzwonił stacjonarny, do kogo należy numer, czyj to telefon, sprawdź numer telefonu stacjonarnego, kto do mnie dzwonił, znajdź numer telefonu, numery telefonów komórkowych, kogo to numer, jaki to numer telefonu, sprawdzenie numeru telefonu, sprawdź czyj to numer, czyj nr telefonu, czyj telefon, jak sprawdzić czyj to nr telefonu, sprawdź numer, wyszukaj numer telefonu, kto dzwonił czyj to numer, czyj numer telefonu komórkowego, kogo to numer telefonu, sprawdzanie numeru telefonu, czyj to nr telefonu komórkowego, sprawdź kto dzwonił, kto dzwonił nr telefonu, czyj to numer telefonu za darmo.
Checking phone numbers has never been so easy.

From today, uninstall other foreign caller id applications and install the latest, even faster, modern and most importantly Polish Caller ID application - "Who is calling?" adapted to your phone and the latest Android 9.

We present the latest technologically production application of Polish programmers to monitor incoming calls and to block and check every phone number in Poland and in the world. The application has many solutions, it is 100% anonymous and confidential. In the application that was written and constructed over a year, you can do many tasks, e.g. add your own opinions about unknown and known phone numbers, add and promote your own phone numbers, check the geolocation of numbers on the map.

Some features of the Who Calls application:
-Checking the number in the database during a phone call,
- Checking the geo location of the number on the map,
-Ability to automatically block incoming calls from dangerous numbers (from Poland and abroad),
- No checking of numbers known from contacts (family, friends, work),
-Adding opinions and changing the ranking for a given number in real online mode,
- Register of incoming calls,
- Own list of numbers to block,
-Extensive application settings menu,
- Control with shields and monitoring activity,
- Notification of the calling number displayed above other applications,
- System notification with opinions about an unknown number that called you,
- Access to full statistics of searches for a given number,
- Checking over 10 million opinions and comments,
- Emergency numbers tab (with the option of making an emergency call quickly in the next version of the application),
- Bookmark of newly added numbers to the database,
- Bookmark of popular numbers searched in the database,
-other

Our application calculates rankings in real mode and an undesirable or dangerous phone number detected by one person informs others after a few seconds about a given situation when a given number calls them. This is due to the new way of working and the new algorithm.

The Who Calls application quickly shows whose number it is by checking the phone number on the latest technologically servers with NVME SSDs, so you won't have delays and will respond in time to incoming SPAM.

The application works in real mode so it does not store any other data on your phone, it does not clog the memory and works quickly and stably.

The application contains ads and can therefore be made available to you for free.

We invite you to install our application and to use the web version of access to the database by the site: https://zadzwonil.pl

Our application tags: caller ID, spam detection and blocking, whose phone number, phone number, unknown number, who called me from an unknown mobile number, whose mobile number, phone number, whose number, whose mobile number, check phone number, find the cell phone number, what number it belongs to, whose number is the landline number, check the number, who called from this number, whose phone number, whose landline number, to whom the landline number belongs, check who the number belongs to, the phone numbers who called me, whose phone number, who called the landline, who the number belongs to, whose phone number it is, check the landline number, who called me, find the phone number, cell phone numbers, who is the number, what is the phone number, check the phone number, check whose number, whose phone number, whose phone, how to check whose phone number, check ź number, look up the phone number, who called whose number, whose cell phone number, who's phone number, check the phone number, whose cell phone number, check who called, who called the phone number, whose phone number is for free.
Read more
Collapse
4.6
9 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

ID rozmówcy, wykrywanie spamu i blokowanie
Sprawdzanie nieznanego numeru
Sprawdzanie geo lokalizacji numeru na mapie
Możliwość blokowania połączenia z niebezpiecznych numerów
Dodawanie opinii
Rejestr połączeń przychodzących
Własna lista numerów do blokowania
Sterowanie osłonami i aktywnością monitoringu
Powiadomienie o dzwoniącym numerze wyświetlanym nad innymi aplikacjami
Dostęp do pełnych statystyk wyszukiwań danego numeru
Zakładka numerów alarmowych
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 9, 2019
Size
4.3M
Installs
1,000+
Current Version
1.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
PHP SOFTWARE
Developer
PHP SOFTWARE Ul. Dabrowskiego 8/12 42-200 Czestochowa Poland
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.