บัญชีแยกประเภท (Pocket Ledger)

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท ฉบับพกพา (Pocket Ledger) พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android) เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู่ (เดบิท/เครดิต)
- บันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจำวัน โดยบันทึกรายละเอียด และผ่านลงบัญชีแยกประเภท
- แสดงงบดุล เพื่อดูยอดคงเหลือ ของบัญชีประเภทสินทรัพย์ และหนี้สิน
- แสดงงบกำไร-ขาดทุน เพื่อดูสรุปยอดรายรับ และรายจ่าย
- แสดงรายการเดินบัญชี เพื่อดูความเคลื่อนไหวของแต่ละบัญชี

ขั้นตอนการใช้งาน (แบบย่อ)
1. สร้างโครงสร้างบัญชี : กำหนดชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี (เลข 4 หลัก โดยเลขตัวแรกแทนหมวดบัญชี กำหนดให้หมวด 1-สินทรัพย์ 2-หนี้สิน 3-ทุน 4-รายได้ 5-ค่าใช้จ่าย)
2. เริ่มบันทึกบัญชี โดยรายการแรก จะเป็นการบันทึกยอดเริ่มต้น (ฺฺBeginning Balance) ของแต่ละบัญชี โดยหัวข้อรายการ อาจบันทึกเป็น "ยอดเริ่มต้น" จากนั้น กดลงบัญชีที่มุมขวาบน เพื่อบันทึกยอดคงเหลือแต่ละบัญชี ทีละบัญชี
3. เริ่มบันทึกรายการประจำวัน โดยบันทึกหัวข้อรายการ ตามรายละเอียดของรายการที่เกิดขึ้น และลงบัญชี เดบิท เครดิต ของบัญชีที่เกี่ยวข้องตามหลักการบัญชีคู่
4. สามารถดูรายงาน งบดุล งบกำไร-ขาดทุน และรายการเดินบัญชี ได้ โดยแตะที่เมนูด้านล่าง ในหน้าค้นหารายการ
5. สามารถสร้างรหัสผ่านการเข้าใช้งานโปรแกรมได้ โดยแตะที่เมนูด้านล่าง ในหน้าเมนูหลัก แล้วเลือกแก้ไขรหัสผ่าน
6. ไฟล์ฐานข้อมูลจะถูกแยกเก็บเป็นแต่ละปี ทุกสิ้นปีจะต้องมีการปิดบัญชี และโอนยอดคงเหลือไปที่ไฟล์ฐานข้อมูลปีใหม่ ซึ่งสามารถทำได้โดยเข้าหน้ารายงานงบดุล จากนั้น กดที่เมนูด้านล่าง แล้วกดสร้างยอดเริ่มต้น โดยให้ระบุ สำหรับปีเป็น ปี ค.ศ. เท่านั้น จากนั้นระบบจะสร้างไฟล์ฐานข้อมูลใหม่ ชื่อ "AccountDbXXXX.db3 เพื่อบันทึกรายการสำหรับปีนั้น ๆ
7. สามารถ Backup ไฟล์ฐานข้อมูลปีปัจจุบันได้ โดยแตะที่เมนูด้านล่าง ในหน้าเมนูหลัก แล้วเลือก แบ่งปัน/สำรองข้อมูล
* สำหรับคู่มือฉบับเต็ม สามารถ Download ได้ที่ http://www.chalit-it.com/download/ActDroidManual.pdf

* ศึกษาวิชา .. บัญชีเบื้องต้น (การวิเคราะห์รายการค้า -เดบิท/เครดิต) ได้ที่ http://www.pw.ac.th/emedia/media/tech/accounting1/lesson3.php

ส่งคำแนะนำ ติชม ได้ที่ Email : chalitp@gmail.com
ชลิต พุ่มโพธิ์สุวรรณ
Chalit I.T.
Updated on
Sep 6, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

ปรับปรุงการตรวจสอบรหัสผ่านในรายการข้อมูลส่วนตัว
ปรับปรุงรายงานหน้ารายการเดินบัญชี
ปรับปรุงการตรวจสอบลายนิ้วมือ
ปรับปรุงฟังก์ชั่นการใช้งาน และการแสดงผล