AlpineQuest Off-Road Explorer

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

AlpineQuest is the complete solution for all outdoor activities and sports, including hiking, running, trailing, hunting, sailing, geocaching, off-road navigation and much more.

You can access and store locally a large range of on-line topographic maps, which will remain available even while being out of cell coverage. AlpineQuest also supports on-board file based maps, like QCT or OZFx2 maps.

By using the GPS and the magnetic sensor of your device (with compass display), getting lost is part of the past: you are localized in real-time on the map, which can also be oriented to match where you are looking at.

Save and retrieve placemarks, share them with your friends. Track your path, get advanced statistics and interactive graphics. You won't have anymore questions about what you can accomplish.

By staying fully operational out of cell coverage (as often in mountain or abroad), AlpineQuest assists you in all your desires of deep wilderness exploring...

Don't hesitate, try the free Lite version right now!

PLEASE report suggestions and issues on our dedicated forum https://www.alpinequest.net/forum (no registration needed, all questions answered) and not in comments.


Key features are:

★★ Maps ★★
• Built-in online maps (with automatic local storage; road, topo and satellite maps included) and online layers (road names, hillshade, contours);
• Get more online maps and layers in one click from the included community map list (all major worldwide maps and many local topo maps);
• Complete area storage of online maps for off-line use;
On-board offline maps support (raster) including KMZ Overlays, OziExplorer OZFx2, GeoPackage GeoPkg, MbTile, SqliteDB and TMS zipped tiles (visit our website to get MOBAC, the free map creator);
QuickChart Memory Map support (.qct maps only, .qc3 maps not compatible);
Digital elevation model on-board storage (1-arcsec SRTM DEM) and support for HGT elevation files (both 1-arcsec and 3-arcsec resolutions) allowing display of terrain, hillshade and steep slopes;
• Multiple maps in layers display, with per-map opacity control;
• Advanced SD memory card Map Explorer.

★★ Placemarks ★★
• Create, display, save, restore unlimited number of items (waypoints, routes, areas and tracks);
• Import/export GPX files, Google Earth KML/KMZ files and CSV/TSV files;
• Import ShapeFile SHP/PRJ/DBF, OziExplorer WPT/PLT, Geocaching LOC waypoints and export AutoCAD DXF files;
• Save and share online locations with other users using Community Placemarks;
Details, advanced statistics and interactive graphics on various items;
• Time Controller to replay time-tagged tracks;
• Routes, tracks and areas creator;
• Advanced SD memory card Placemarks Explorer.

★★ GPS Position / Orientation ★★
• On-map geolocation using GPS or Network;
• Map orientation, compass and target finder;
• Built-in GPS/Barometric track recorder (long tracking capable, running in a separate and light process);
• Proximity alerts and leave path alerts;
• Barometer support (for compatible devices).

★★ And more: ★★
• Metric, imperial and hybrid distance units;
• GPS Latitude/Longitude and grid coordinate formats (UTM, MGRS, USNG, OSGB, SK42, Irish, Swiss, Lambert, QTH Maidenhead Locator System, ...);
• Ability to import hundreds of coordinate formats from http://www.spatialreference.org;
• On-map grids display, full screen map view, multi-touch zoom;
• ...
AlpineQuest is de complete oplossing voor alle buitenactiviteiten en sporten , inclusief wandelen, hardlopen, slepen, jagen, zeilen, geocaching, off-road navigatie en nog veel meer.

U kunt lokaal een groot bereik van online topografische kaarten openen en opslaan, die beschikbaar blijven zelfs als de cel niet beschikbaar is. AlpineQuest ondersteunt ook on-board bestandsgebaseerde kaarten , zoals QCT- of OZFx2-kaarten.

Door gebruik te maken van de GPS en de magnetische sensor van uw apparaat (met kompasweergave) is verloren raken een deel van het verleden: u bent in realtime op de kaart gelokaliseerd , wat ook kan zijn georiënteerd om overeen te komen waar je naar kijkt.

Bewaar plaatsmarkeringen en deel deze met uw vrienden. Volg uw pad, ontvang geavanceerde statistieken en interactieve afbeeldingen . Je zult geen vragen meer hebben over wat je kunt bereiken.

Door volledig operationeel te blijven buiten de dekking van de cellen (zoals vaak in de bergen of in het buitenland), helpt AlpineQuest u bij al uw verlangens van het verkennen van diepe wildernis ...

Aarzel niet, probeer de gratis Lite-versie nu!

PLEASE suggesties en problemen op ons toegewijde forum https://www.alpinequest.net/forum (geen registratie nodig, alle vragen beantwoord) en niet in reacties.


Belangrijkste functies zijn :

★★ Kaarten ★★
• Ingebouwde online kaarten (met automatische lokale opslag ; inclusief weg-, topo- en satellietkaarten) en online lagen (straatnamen, heuvelschaduw, contouren);
• Krijg meer online kaarten en lagen in één klik van de opgenomen community map lijst (alle grote wereldwijde kaarten en vele lokale topokaarten);
gebiedsopslag voltooien van onlinekaarten voor off-line gebruik;
On-board offline kaarten ondersteuning (raster) inclusief KMZ-overlays , OziExplorer OZFx2 , GeoPackage GeoPkg , MbTile , SqliteDB en TMS gecomprimeerde tegels (bezoek onze website om MOBAC te krijgen, de gratis maker van de kaart);
QuickChart ondersteuning voor geheugenkaarten (alleen .qct-kaarten, .qc3-kaarten niet compatibel);
Digitaal hoogtemodel interne opslag (1-boogsec SRTM DEM) en ondersteuning voor HGT hoogtebestanden (zowel 1-boogsec als 3-boogsec-resoluties) waardoor weergave van < b> terrain , hillshade en steile hellingen ;
• Meerdere kaarten in lagen worden weergegeven, met dekkingscontrole per kaart;
• Geavanceerde SD-geheugenkaart Map Explorer.

★★ Plaatsmarkeringen ★★
• Maken, weergeven, opslaan, herstellen onbeperkt aantal items (waypoints, routes, gebieden en tracks);
• Importeer / exporteer GPX bestanden, Google Earth KML / KMZ bestanden en CSV / TSV bestanden;
• Importeer ShapeFile SHP / PRJ / DBF , OziExplorer WPT / PLT , Geocaching LOC routepunten en export AutoCAD DXF bestanden ;
• Bewaar en deel online locaties met andere gebruikers die community-plaatsmarkeringen gebruiken;
Details , geavanceerde statistieken en interactieve afbeeldingen voor verschillende items;
• Tijdregelaar om tracks met tijdmarkering opnieuw af te spelen;
• Creëren van routes, tracks en gebieden;
• Geavanceerde SD-geheugenkaart Markeringen Verkenner.

★★ GPS-positie / oriëntatie ★★
• Geolocatie op de kaart met behulp van GPS of netwerk;
• Kaartoriëntatie, kompas en doelzoeker;
• Ingebouwde GPS / barometrische trackrecorder (geschikt voor lange trajecten, die in een afzonderlijk en licht proces worden uitgevoerd);
• Nabijheidswaarschuwingen en waarschuwingen voor verlaten van het pad;
• Barometer-ondersteuning (voor compatibele apparaten).

★★ En meer: ​​ ★★
• Metrische, imperiale en hybride afstandseenheden;
• GPS-breedtegraad / lengtegraad- en gridcoördinaatformaten (UTM, MGRS, USNG, OSGB, SK42, Iers, Zwitsers, Lambert, QTH Maidenhead Locator System, ...);
• Mogelijkheid om honderden coördinaatformaten te importeren van http://www.spatialreference.org;
• Weergave van roosters op kaart, volledige kaartweergave, multi-touch zoom;
• ...
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,6
4.359 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

2.2.2
• Added ability to display a circular scale over the map (Main menu → Options → Display circular scale);
• Added ability to display and compute bearings relative to the magnetic north;
• Added support for OziExplorer maps (.map+.png/.jpg/.bmp/.gif with maximum size of 2018px × 2018px);
• Added a request to the system to allow the application to use the track recorder even if the screen is turned off;
• Various improvements and bug fixes.
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Geschikt voor gezinsbibliotheek
Geschikt indien gekocht na 02-07-2016. Meer informatie
Bijgewerkt
29 augustus 2019
Grootte
Varieert per apparaat
Installaties
50.000+
Huidige versie
Varieert per apparaat
Android vereist
Varieert per apparaat
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Gebruikers reageren op elkaar
Aangeboden door
Psyberia
Distributieovereenkomst
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.