Learn Languages with LinGo Play

1 980
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Australia)

Language learning app LinGo Play is an interesting and effective vocabulary trainer to learn words and phrases through flashcards and online games. Download the language learning app LinGo Play and try it!

The LinGo language course includes the following topics: Education, Business, People, Home, Nature, Animals, Science, Sports and Tourism, Art, Food, Appliances, Furniture, Beauty and Health, Medicine, as well as many other topics…

Learn foreign language through LinGo's many features:
‣ 5172 flashcards, 4141 words, 373 phrases;
‣ 600+ English lessons;
‣ 16 exercises;
‣ English course for beginners;
‣ Advanced content for linguists and native speakers;
‣ Tests and grades;
‣ Single player;
‣ Online multiplayer;
‣ Tournaments;
‣ Certificate

You will discover thousands of bright flashcards, learn words and phrases, will be capable of easily memorising them, and will always be able to keep your foreign vocabulary updated regardless of whether you have just started learning language or are a native speaker. If you are searching for the best language learning app, you should definitely try the LinGo language learning app!

To succeed in studying the foreign language, you need to use the materials studied as efficiently as possible. LinGo has only the most necessary things to learn foreign language phrases and words as quickly as possible and reinforce the studied material. The more often you revise, the better you will know and be able learn to speak foreign language fluently.

The LinGo language learning app can easily help you to brush up your knowledge of the foreign language. Discover how to learn the foreign language quickly and effectively in only 10-15 minutes per day. You will improve your vocabulary with confidence and maintain the required level for long period of time. Use the application in any place and time of your convenience: at home, on the road, during breaks at work, in the morning, or before going to bed.

The best feature of the LinGo language learning app is that the words and phrases you will learn are very helpful for beginners who may already be around foreign speakers and need to learn foreign words in context quickly. Learn language flashcards, words and phrases within the app and improve your language vocabulary in just 5 to 10 minutes per day.

Playing online is also one of the best ways to test your knowledge of foreign vocabulary. Play in duo mode with your friends or other players. The app features useful functions that enable you to do exercises and take tests, or only study what you have gotten wrong. You can also skip Beginners course and move to more advanced lessons.

The LinGo vocabulary trainer app exercises are categorized into topic areas and the app has a function that enables you to test your grammar as well as your vocabulary, each introducing a few new words before building up to more complex sentences and conversations. There is also an online tournaments feature that gives you the chance to apply those new words against players from all around the world. The LinGo Language learning app is a free language-learning app, and it is easy to play duo with friends! LinGo Play supports offline courses and lets you learn a massive number of other foreign languages.

The best thing with the LinGo language app is that it focuses on a wide range of words and phrases from everyday life. If your goal is to learn foreign language quickly and achieve a high level of proficiency, then the LinGo Language course is the best solution. We will be on hand to help you in starting your foreign language journey. Join the LinGo community and start learning languages today!

Visit our website: www.LinGo-play.com
Mailto: info@LinGo-play.com

Your LinGo Play app team!
Nauka języka aplikacja Lingo Play jest ciekawy i skuteczny trener słownictwo uczyć się słów i zwrotów poprzez słówek i gier online. Pobierz aplikację Nauka języka Lingo Play i spróbuj!
  
Kurs języka Lingo zawiera następujące tematy: edukacja, biznes, ludzie, dom, natura, zwierzęta, nauki, sportu i turystyki, sztuki, żywność, sprzęt, meble, Uroda i zdrowie, medycyna, a także wiele innych tematów ...
 
Uczyć się języka obcego przez wiele funkcji Lingo za:
 ‣ 5172 słówek, 4141 słów, 373 fraz;
 ‣ 600 + lekcje angielskiego;
 ‣ 16 ćwiczenia;
 Oczywiście ‣ angielski dla początkujących;
 ‣ zaawansowane zawartość dla lingwistów oraz native speakerów;
 ‣ Testy i klas;
 ‣ Jeden gracz;
 ‣ multiplayer online;
 ‣ Turnieje;
 Certyfikat ‣
 
Poznasz tysiące jasnych kartach, uczyć się słów i zwrotów, będzie w stanie łatwo je zapamiętywać, i zawsze będzie w stanie utrzymać swoje słownictwo obcego zaktualizowaną niezależnie od tego, czy właśnie rozpoczął naukę języka lub są native speaker. Jeśli szukasz najlepszej aplikacji do nauki języka, powinno się wypróbować aplikację do nauki języka Lingo!
 
Aby odnieść sukces w nauce języka obcego, trzeba użyć materiałów badane tak skutecznie, jak to możliwe. Lingo ma tylko najbardziej niezbędne rzeczy do nauki zwrotów i słów języka obcego, tak szybko jak to możliwe i wzmocnienia materiału badano. Im częściej zmiany, tym lepiej będziesz wiedzieć i być w stanie nauczyć się mówić biegle językiem obcym.

Aplikacja nauka języka Lingo można łatwo pomóc, aby odświeżyć swoją znajomość języka obcego. Dowiedzieć się, jak się uczyć języka obcego szybko i skutecznie w ciągu zaledwie 10-15 minut dziennie. Będziesz poprawić swoje słownictwo z ufnością i utrzymania wymaganego poziomu przez dłuższy okres czasu. Korzystać z aplikacji w dowolnym miejscu i czasie wygody: w domu, w podróży, w czasie przerw w pracy, rano lub przed pójściem do łóżka.
 
Najlepszą cechą aplikacji uczenia się języka Lingo jest to, że słowa i zwroty poznasz są bardzo pomocne dla początkujących, którzy mogą być już około zagranicznych prelegentów i muszą szybko nauczyć się obcych słów w kontekście. Uczyć się słówek języka, słów i fraz w aplikacji i poprawić swoje słownictwo języka w zaledwie 5 do 10 minut dziennie.
 
Gry online to również jeden z najlepszych sposobów, aby sprawdzić swoją wiedzę słownictwa obcego. Graj w trybie duet ze swoimi przyjaciółmi lub innych graczy. Aplikacja zawiera użytecznych funkcji, które pozwalają wykonać ćwiczenia i przeprowadza badania, czy tylko badać co dostał błędne. Można również pominąć kurs dla początkujących i przejść do bardziej zaawansowanych lekcji.
 
Słownictwo Lingo ćwiczenia trener aplikacji są podzielone na obszary tematyczne i aplikacja posiada funkcję, która pozwala na przetestowanie gramatyki oraz słownictwa, każde wprowadzenie kilku nowych słów przed budynek do bardziej złożonych zdań i rozmów. Istnieje również turnieje online funkcji, które daje możliwość stosowania tych nowych słów z graczami z całego świata. Aplikacja nauki języka Lingo to darmowa aplikacja nauki języka, a nie jest łatwo grać duet z przyjaciółmi! Lingo Gra obsługuje kursy w trybie offline i pozwala dowiedzieć się ogromną liczbę innych języków obcych.
 
Najlepszą rzeczą w aplikacji języka Lingo jest to, że koncentruje się na wielu słów i zwrotów z życia codziennego. Jeśli twoim celem jest, aby nauczyć się języka obcego szybko i osiągnąć wysoki poziom biegłości, wówczas kurs języka Lingo jest najlepszym rozwiązaniem. Będziemy na rękę, aby pomóc w rozpoczęciu podróż języka obcego. Dołącz do społeczności Lingo i rozpoczęcie nauki języków już dziś!
 
Odwiedź naszą stronę internetową: www.LinGo-play.com
Mailto: info@LinGo-play.com
 
Twój Lingo Play drużyny!
Więcej informacji
Zwiń
4,2
Łącznie: 1 980
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Lingo 5.0 - join the game, play online!
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
10 grudnia 2018
Rozmiar
47M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
5.0.31
Wymaga Androida
4.2 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
2,75 USD-5,49 USD za element
Sprzedawca
Lingo Play Ltd
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.