ZArchiver

4,5
1,16 Tr bài đánh giá
100 Tr+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

ZArchiver - is a program for archive management. It has a simple and functional interface. The app doesn't have permission to access the internet, so cannot transmit any information to other services or persons.

ZArchiver lets you:

- Create the following archive types: 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, lz4, tar, zst (zstd);
- Decompress the following archive types: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, zst (zstd), egg, alz;
- View archive contents: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, zst (zstd), egg, alz;
- Create and decompress password-protected archives;
- Edit archives: add/remove files to/from the archive (zip, 7zip, tar, apk, mtz);
- Create and decompress multi-part archives: 7z, rar(decompress only);
- Partial archive decompression;
- Open compressed files;
- Open an archive file from mail applications;
- Extract split archives: 7z, zip and rar (7z.001, zip.001, part1.rar, z01);

Particular properties:
- Start with Android 9 for small files (<10MB). If possible, use direct opening without extracting to a temporary folder;
- Multithreading support (useful for multicore processors);
- UTF-8/UTF-16 support for filenames allows you to use national symbols in filenames.

ATTENTION! Any useful ideas or wishes are welcome. You can send them by email or just leave a comment here.

Mini FAQ:
Q: What password?
A: The contents of some archives may be encrypted and the archive can only be opened with the password (don't use the phone password!).
Q: The program is not working correctly?
A: Send me an email with detailed description of the problem.
Q: How to compress files?
A: Select all the files you want to compress by clicking on icons (from the left of filenames). Click on the first of selected files and choose "Compress" from menu. Set desired options and press the OK button.
Q: How to extract files?
A: Click on the archive name and select suitable options ("Extract Here" or other).
Lần cập nhật gần đây nhất
7 thg 5, 2022

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Không thu thập dữ liệu nào
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động thu thập dữ liệu
4,5
1,16 Tr bài đánh giá
Ngọc châu gaming
11 tháng 5, 2022
App hay quá tôi đánh giá cho 5 sao^^
256 người thấy bài đánh giá này hữu ích
Nội dung này có hữu ích cho bạn không?
Sơn Nguyễn
24 tháng 5, 2022
App rất hay và hữu ích mọi ng nên ko tải😆🥶
48 người thấy bài đánh giá này hữu ích
Nội dung này có hữu ích cho bạn không?
Nguyễn Văn Bích Nguyễn
16 tháng 5, 2022
App rất hay và dễ dàng sử dụng cho 5 sao nha 🌟🌟🌟
223 người thấy bài đánh giá này hữu ích
Nội dung này có hữu ích cho bạn không?

Tính năng mới

1.0.4
- fix Android 4.4 crashes;
- small fix.
1.0.3
- improve Android 11+ support;
- multi-word fuzzy file search;
- add update the free space after I/O operations;
- improve stability and small fix.
1.0.2
- improve Android 11+ support;
- fix USB storage support;
- improve stability and small fix.
1.0.1
- fix for Android 12+ support;
- rollback some changes in the UI;
- small fixes and improvements.