Drikkevett

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Blir du ofte fullere enn planlagt, eller bruker mer penger på byen enn du hadde tenkt? Denne appen følger deg helt fra første drink og til dagen derpå. Appen gir deg en oversikt over hvor mye du drikker, og kan være til hjelp om du ønsker å kontrollere inntaket ditt. Den kan også være en hjelp om du ønsker å sette et langsiktig mål om å drikke mindre, når du drikker.

Appen er ment for deg som ønsker å ha bedre kontroll på alkoholbruken din, eller til deg som ønsker en promillekalkulator lett tilgjengelig. Appen er ikke egnet som behandling for alkoholavhengighet.

Appen tilbyr:
• Planlegg kvelden-funksjon
• Promillekalkulator
• Langsiktig mål
• Dagen derpå
• Historikk

Registering
Du registrerer deg med kjønn, alder og vekt. Det er viktig for å kunne utregne mest mulig presis promille. Du vil også kunne registrere snittpris på alkoholenheter. Du registrerer også en makspromille du ønsker å holde deg under når du drikker. Nedenfor makspromille kan du sette en framtidig dato som representerer ditt langsiktige mål.

Hjem
Her ligger din profil, kakediagrammet som gir deg en oversikt på hvordan du ligger an i forhold makspromillen du oppga under brukerinfo og en graf hvor din målte promille ved alle registrerte kvelder vises. Den gir også en oversikt over totale kostnader, samt den høyeste promillen du har hatt.

Promillekalukator
Her kan du beregne din promille. Nederst på skjermen kan du justere antall timer som har gått siden alkoholen ble konsumert, og på denne måten finne ut hva promillen vil være etter en viss tid. Promillekalkulatoren gir en indikasjon på din promille, og skal ikke brukes som en utregning for når du kan kjøre!

Planlegg kvelden
Planlegg kvelden Her kan du legge til antall enheter som du planlegger å drikke under en gitt drikkeepisode. Det er viktig at du registrerer alkoholen du drikker i løpet av kvelden ved å velge riktig enhet, og trykke på ”Drikk”-knappen. Da vil promillen din kalkuleres, oppdateres og vises i løpet av hele kvelden. Om du glemmer å legge til enheter, vil ikke promilleutregningen stemme. Du avslutter kvelden ved å trykke ”avslutt kvelden”.

Dagen derpå
Dagen derpå gir en oversikt over kvelden før. Her kan du også legge til enheter om du glemte å registrere dagen før. Du finner en oversikt over kveldens totale inntak, forbruk, din høyeste promille dagen før og din nåværende promille – såfremt du husket å trykke avslutt kvelden dagen før. Denne verdien ikke er 100 % nøyaktig og kan derfor ikke brukes til å indikere når du er i stand til å kjøre. Kvelden legges til i ”Historikk”- delen av applikasjonen.

Informasjon
Informasjon finner du øverst i venstre hjørne av applikasjonen. Her kan du lese korte informasjonstekster om alkohol, lære deg Drikkevettreglene og finne kontaktinformasjon til RUStelefonen.
You are often fuller than planned, or spend more money on the town than you intended? This app follows you from the first drink and the day after. The app provides an overview of how much you drink, and can be helpful if you want to control your intake. It can also help if you want to set a long term goal to drink less, when you drink.

The app is intended for those who wish to have better control of alcohol use, or for those who want a drink calculator readily available. The app is not an appropriate treatment for alcohol addiction.

The app offers:
• Plan the evening function
• Drinking Calculator
• Long-term goals
• The day after
• History

Registration
You sign up with sex, age and weight. It is important to be able to calculate the most accurate blood alcohol. You will also be able to record average price of alcoholic drinks. You also records a max drink you want to keep you when you drink. Below maximum blood alcohol can set a future date that represents your long term goals.

Home
Here is your profile, the pie chart that provides an overview of how you stack up against maximum blood alcohol Entered under user info and graph how your measured per thousand by all registered evenings displayed. It also provides an overview of total costs, and the highest blood alcohol you've had.

Promillekalukator
You can calculate your blood alcohol. At the bottom of the screen you can adjust the number of hours that have elapsed since the alcohol was consumed, and thus determine what blood alcohol will be after a certain time. The blood alcohol calculator gives an indication of your drink, and should not be used as a calculation for when you can run!

Schedule evening
Schedule evening Here you can add the number of devices you plan to drink during a given drinking episode. It is important that you register the alcohol you drink during the evening by selecting the appropriate device and press the "Drink" button. Then thousandth your calculated, updated and displayed during the entire evening. If you forget to add devices, will not promilleutregningen vote. To end the evening by hitting the "final hours".

The day after
The following day gives an overview of the evening before. You can also add units if you forgot to register the day before. For an overview of today's total consumption, consumption, your highest thousandth day before and your current blood alcohol - if you remembered to press finish the evening the day before. This value is not 100% accurate and therefore can not be used to indicate when you are able to run. The evening added to the "History" - part of the application.

Information
Information located in the upper left corner of the application. Here you can read short information texts about alcohol, learn Beverages rules of sensible and find contact information to RUStelefonen.
Read more
Collapse
3.3
27 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Generell feilretting.
Hvis du legger inn denne oppdateringen må du legge inn dine opplysninger på nytt
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 11, 2018
Size
12M
Installs
10,000+
Current Version
1.4
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Mature 17+
Use of Drugs
Permissions
Offered By
RUStelefonen
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.