FM FG Godsdeklaration

1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Digital godsdeklaration av farligt gods-transporter riktad till personal inom Försvarsmakten. Syftet är att enkelt kunna framställa godsdeklarationer som uppfyller kraven i SäkI Tp FG vid transport av materiel och utrustning, exempelvis ammunition och drivmedel. Appen beräknar automatiskt värdemängd och kontrollerar de viktigaste samlastningsreglerna. Den färdiga godsdeklarationen kan visas direkt i appen eller exporteras i PDF-format.

Appen saknar dock anknytning till Försvarsmakten; den är utvecklad på privat initiativ. Innehållets korrekthet garanteras inte. Användning sker på eget ansvar. Appen innehåller ingen sekretessbelagd information.

Denna applikation är inte utvecklad, utgiven, godkänd av eller på annat sätt anknuten till Försvarsmakten.
Updated on
Nov 10, 2018

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Uppdaterat Android-version och komponenter.