5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Tidsvar® är ett enkelt och användarvänligt system för administration och tidredovisning vid personlig assistans och annan omvårdnad enl. LSS. Företag, kooperativ eller kommunala verksamheter som anordnar denna verksamhet kan teckna abonnemang på Tidsvar® och får då tillgång till en internetbaserad planeringsmodul och till denna kopplade inrapporteringskoncept via Android App eller webb.

Tidsvar® Android App kan bara användas av registrerade användare. Registrering kan bara ske hos anordnare/arbetsgivare som använder Tidsvar® och som tecknat tilläggsavtal avseende Tidsvar® Android App

Ladda ner Appen och spara den på din Android-telefon
Vid användning logga in med det användarnamn och lösenord du fått från din arbetsgivare.
Legitimera dig med BankID

Funktioner
Med Tidsvar® Android App registrerar du själv arbetad tid så som den planerats eller som den faktiskt blev. Det finns även funktioner för meddelanden och rapporter.

* Planeringar
Visar enl ditt schema planerade pass. Logga planering eller justera om verkligt utfall inte stämmer med planering. Saknas planering gör sk manuell logg.

* Meddelanden
Skicka eller ta emot meddelanden från din arbetsledning. (Obs Om du använder sms-avisering av meddelande till arbetsledningen tillkommer en operatörsberoende kostnad per skickat sms)

* Rapporter
Ladda ner kommande schema eller tjänstgöringsrapport för fritt vald period direkt på appen eller för leverans via e-post. Vrid telefonen till liggande läge för att se rapporten i helskärm.

* Hjälp
Läs användarmanualen om du undrar hur du ska använda appen.

Inloggade data kontrolleras och lagras i Tidsvars databas för att kunna visas direkt på skärm eller via utskrift av rapporter och blanketter. Den elektroniska tidrapporteringen underlättar både för assistenter och administration och eliminerar huvuddelen av den manuella blanketthantering som regelmässigt förekommer idag.

Tidsvar® är ett registrerat varumärke som utvecklas och marknadsförs av Circle Red AB Eriksbergsgatan 5 114 30 Stockholm
Updated on
Mar 1, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Förbättrat stöd för BankID
Tekniska anpassningar och förbättringar