Läsmaskiner

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Appen LÄSMASKINER syftar till att träna upp automatiken i den första, grundläggande förmågan att ljuda ihop bokstäver till ord. Den syftar också till att befästa sambandet mellan bokstäver och ljud.

Barn börjar läsa vid olika ålder så appen kan vara roande för barn från 5 år och uppåt.

I LÄSMASKINER har vi bara ord med två eller tre ljud för att lägga en stadig grund. Vi använder också ”ord” som inte betyder något (vi kallar dem busord) men som skulle kunna vara svenska ord. Detta gör barnet uppmärksamt på att man måste läsa exakt som det står eftersom man inte vet vad det ska bli och alltså inte kan gissa.

Innehåll
Appen har 4 olika ”maskiner” man kan spela på för att träna på att läsa korta ord och 2 aktiviteter för att befästa sambandet bokstav-ljud.
Riktiga ord symboliseras av en Uggla och busord av en Busfigur.

Under info-knappen finns t.ex. lite om läsinlärning.

Alfabetet
Vi använder en princip där varje bokstav och språkljud har en bild som kan associeras till ljudet. Ormen väser sssss , musen piper iiiii. Om man inte kan läsa och har svårt att lyssna ut första ljudet i ett ord är det inte naturligt att förknippa bokstaven o med en orm eller bokstaven m med en mus. Däremot är det naturligt för barn att komma ihåg att ormen väser ssss och musen piper iiii.

Memory
Memory med språkljud och språkljudsbilder som befäster kunskapen om vilka ljud och bokstäver som hör ihop.

Maskin 1
Här finns bara ord och busord med 2 ljud. Maskinen har 6 nivåer.
Nivå 1 och 2 har ord med ljuden s l m a o i e som är ljud man kan hålla ut och som därför är lätta att ljuda ihop.
Nivå 3 och 4 har ord med ljuden f v n å u ö + ljuden från nivå 1 o 2, flera ljud men fortfarande sådana som går att hålla ut.
Nivå 5 och 6 har ord med ljuden r y ä + ljuden från tidigare nivåer. Ännu flera ljud att behärska, fortfarande sådana som är lätta att ljuda.

Maskin 2
Maskinen har 3 nivåer. Nivå 1 och 2 har ord med 2 ljud och nivå 3 har ord med 3 ljud.
Här ska man både läsa och lyssna på ord och busord och avgöra vilket ord som är skrivet i maskinen.
Nivå 1 har ord med ljuden s f v m n l a u å e i y, alla uthållbara ljud.
Nivå 2 har ljuden p t k b d g r o ä ö + ljuden från nivå 1. Flera av ljuden är stoppljud vilket gör dem svårare att ljuda ihop.
Nivå 3 har samma ljud som nivå 2.


Maskin 3
Maskinen har 4 nivåer. Här finns bara ord med 3 ljud. Samtliga ljud används.
På nivå 1 och 2 ska man avgöra om det blir ett busord eller ett av två ord där det ena ordet låter nästan som busordet. På nivå 3 och 4 avgör man om man hör ett busord eller ett riktigt ord i en tävling mellan Ugglan och Busfiguren.

Maskin 4
Här förekommer både 2-ljudsord och 3-ljudsord. Man får välja ord att läsa själv eller lyssna på. Man kan välja att spela in orden och sedan lyssna till sig själv. Som stöd i läsandet finns bilder från alfabetet.

Läsmaskiner är optimerad för OS Marshmallow och uppåt samt för användning på surfplatta men fungerar även på större mobiler.


Läsmaskiner är utvecklad med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
The app's Learning Machines aim to train the automation in the first, basic ability to voice letters into words. It also aims to consolidate the relationship between letters and sounds.

Children start reading at different ages so the app can be fun for children from 5 years old and up.

In READ MASKIN, we only have words with two or three sounds to add a solid foundation. We also use "words" that do not mean anything (we call them bus words) but that could be Swedish words. This makes the child aware that you have to read exactly as it says because you do not know what it will be and therefore can not guess.

Content
The app has 4 different "machines" that you can play to practice reading short words and 2 activities to consolidate the letter-audio connection.
Real words are symbolized by an Owl and Busword of a Bus Figure.

Below the info button there are, for example, a bit about reading.

alphabet
We use a principle where each letter and language sounds have an image that can be associated with the sound. The worm fights the sssss, the mouse beeps iiiii. If you can not read and have difficulty listening the first sound in a word, it is not natural to associate the letter o with a worm or the letter m with a mouse. On the other hand, it is natural for children to remember that the worm fights ssss and the mouse is piping iiii.

Memory
Memory with language sounds and language sounds that confirm the knowledge of which sounds and letters that belong.

Machine 1
There are only words and bus words with 2 sounds. The machine has 6 levels.
Levels 1 and 2 have words with sounds that are sound that you can hold out and that makes them easy to sound together.
Levels 3 and 4 have words with the sounds of level 1 o 2, more sounds, but still those that can be sustained.
Levels 5 and 6 have words with the sounds r y ä + sounds from previous levels. Even more sounds to master, still those who are easy to listen.

Machine 2
The machine has 3 levels. Levels 1 and 2 have words with 2 sounds and level 3 has words with 3 sounds.
Here you should read and listen to words and bus words and decide which word is written in the machine.
Level 1 has words with the sounds to be used in all of your durable sounds.
Level 2 has the sound of the sound of level 1. Several of the sounds are stop noise, making them harder to sound together.
Level 3 has the same sound as level 2.


Machine 3
The machine has 4 levels. Only words with 3 sounds are available here. All sounds are used.
At levels 1 and 2, one should determine if there is a bus word or one of two words where one word almost sounds like the bus word. At levels 3 and 4 you decide whether to hear a bus word or a real word in a competition between the Owl and the Bus figure.

Machine 4
Here are both 2-word and 3-word words. You can choose words to read yourself or listen to. You can choose to record the words and then listen to yourself. In support of reading there are pictures from the alphabet.

Reading machines are optimized for OS Marshmallow and upwards and for use on the tabletop, but also works on larger mobiles.
 

Reading machines are developed with production support from the Special Education School Authority.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Version 1.0
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
November 1, 2018
Size
65M
Installs
10+
Current Version
1.0
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Branja AB
Developer
c/o Söderbaum Erik Sandbergs gata 23, 5tr SE 169 34 Solna
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.