100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Obs. Om du har problem med appen kan det vara bra att helt avinstallera den gamla versionen innan du installerar på nytt.

Utmana dig själv och skapa nya hållbara vanor i Blekinges största cykelutmaning. Ladda ner appen och bidra till både bättre cykelvägar och minskade koldioxidutsläpp i framtidens Blekinge. Ställ bilen och ta cykeln!

Växla upp! är ett initiativ som genomförs i syfte att få fler blekingebor att cykla till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Ett annat viktigt syfte är att få kunskap kring cykling hos länets invånare.

Tillsammans med denna app arrangeras tävlingar för att uppmuntra till att välja cykeln som färdmedel. Samtidigt kommer cykeldatan loggas anonymt för att sedan kunna användas som underlag till kommande infrastrukturplanering och fysisk planering tillsammans med kommunerna.​​

Projektet sträcker sig över tre år och finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det övergripande målet är att minska koldioxidutsläppen från persontransporter i Blekinge. Energikontor Sydost är projektägare.

Villkor för att använda appen: http://vaxlauppblekinge.se/villkor
Sekretesspolicy: http://vaxlauppblekinge.se/sekretesspolicy
Updated on
May 20, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Nu kan du redigera data som tid och sträcka innan du godkänner dina turer!

Du kan också skapa turer i efterhand för de som du inte lyckats att fånga i appen.

Innehåller även mindre bugfixar och justeringear för att göra appen stabilare.