KartSmart

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Med KartSmart kan man visa organisationens egna kartor i sin smartphone eller pad.
Allt som krävs är en licens från Cartesia som medger publicering. Många av Cartesias kunder med exempelvis Solen- eller TimberTrack produkter kan på ett enkelt sätt publicera sina verksamhetskartor för mobilt bruk.

Du som inte är kund hos Cartesia kan också få nytta av KartSmart. Gratislicensen medger nämligen tillgång till en valfri WMS karta (OGC). Bara ange URL till kartan och du kan enkelt se resultatet i KartSmart.

KartSmart är en enkel och intuitiv kartapp med en hel del finesser:
Skapa avancerade inventeringsmallar för att inhämta information från fält. Valfria attribut kan tillsammans med objekten insamlas enkelt och effektivt.

Funktioner
- Visa area, omkrets och längd vid rita.
- Arbeta med kartor offline.
- Skapa redigerbara kartor och rita in punkter, linjer, ytor och spår.
- Spara delar av WMS-kartor offline.
- Spara och dela platser.
- Alla kartor laddas från server och är alltid så aktuella som de publicerats.
- När du loggar in (valfritt) så når du de alltid kartor som registrerats för just Dig.
- Enkelt att zooma, panorera och söka
- Aktivera GPS för att lokalisera dig
- Information genom att släppa en kartnål i kartan. Finns mer info - klicka på inforutan och du får information från Dina Kartor
- Hantera kartor i Mina Kartor, ändra lagerordning, opacitet och annat.
- Alltid tillgång till Googles kartor i bakgrunden
- Massor av inställningar för att anpassa kartan för Dig; Fullskärm landskapsvy, Kartans bredd (skala) med mera

Skapa och sprid era kartor till användarna via webben!
KartSmart Webb är en del av en hel svit tjänster som förlänger nyttan av din kartverksamhet. KartSmart Webb ger dig full tillgång till dina kartor från en vanlig webbläsare! Med KartSmart Webb kan du även importera och exportera geografi från/till SHP, TAB och KML format.

Om du arbetar inom en organisation som vill publicera dina GIS kartor enkelt och priseffektivt, kontakta Cartesia GIS AB. Kunder kan med sin KartSmart Administration via webben tilldela åtkomst och rättigheter till olika kartor på användarnivå.

Cartesia kan stå för driften/tjänsten eller systemprogramvara så att du kan publicera Dina kartor för KartSmart eller andra WMS kartklienter, internt eller externt.
Cartesia erbjuder produkter, tjänster och rådgivning inom området Geografisk IT. Genom innovation, teknisk spetskompetens och i nära relationer till våra kunder skapar vi långsiktiga förbättringar för företag, miljö, samhälle och människor.

Cartesia GIS AB ingår i Addnode koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.
With Map Smart can demonstrate to the organization's own maps on their smartphone or pad.
All that is required is a license from Cartesia permitting publication. Many of Cartesia customers, for example, solar or Timber Track products can be an easy way to publish their activity maps for mobile use.

You are not a customer of Cartesia can also get the benefit of Kart Smart. Free license allows namely access to any WMS map (OGC). Just enter the URL to the map and you can easily see the results on the Map Smart.

Map Smart is a simple and intuitive map app with a lot of features:
Create advanced inventory templates to gather information from the field. Optional attributes can be collected together with the items easily and efficiently.

Features
- View area, perimeter and length of the draw.
- Work with maps offline.
- Create editable maps and draw points, lines, surfaces and track.
- Saving parts of WMS maps offline.
- Save and share places.
- All maps are downloaded from the server and is always as current as they are published.
- When you log in (optional) so you can reach the always maps recorded for you.
- Easy to zoom, pan and scan
- Enable GPS to locate you
- Information by dropping a pin in the map. For more info - click on the info box and you get information from your maps
- Manage My Maps, change the layer order, opacity, and more.
- Always access to Google maps in the background
- Lots of settings to customize the map for you; Full screen landscape view, Chart width (scale) and more

Create and distribute your maps to users via the web!
Map Smart Web is part of a whole suite services that extend the usefulness of your mapping operations. Map Smart Web gives you full access to your maps from a standard web browser! With Map Smart Web, you can also import and export geography from / to SHP, TAB and KML formats.

If you work in an organization that wants to publish your GIS maps simple and effective, contact Cartesia GIS AB. Customers can with his Kart Smart Administration via the web and assign access rights to different maps at the user level.

Cartesia can stand for the operation / service or system software so you can publish your maps Kart Smart or other WMS map clients, internally or externally.
Cartesia offers products, services and advice in the field of Geographic IT. Through innovation, technological excellence and close relationships with our customers, we create long-term improvements for businesses, the environment, society and people.

Cartesia GIS AB is part of the Addnode group which is listed on the OMX Nordic List, Small Cap.
Read more
4.4
19 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Stöd för nya certifikat
Read more

Additional Information

Updated
April 19, 2018
Size
3.6M
Installs
1,000+
Current Version
2.6.0
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Sokigo AB
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.