Expense 2014

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Använd din mobil för att ladda upp digitala kvitton och registrera utlägg in till Expense. Dessa kan sedan knytas direkt till konteringar och reseräkningar i webbtjänsten. För att registrera appen behöver du vara en registrerad användare i webbtjänsten Expense som tillhandahålls av Dicom Expense AB. Efter installation så efterfrågas en privat nyckel som genereras inifrån Expense i menyn: Mina > Inställningar > Koppling till App, och som i sin tur parar ihop appen med rätt användare och företag. Läs mer på www.dicomexpense.se


PRODUKTEN EXPENSE
Expense är ett webbaserat program skapat för dig som vill effektivisera din administration kring betalkortsfakturor och manuella utlägg. Vi har funnits på marknaden sedan 1995 och har ständigt anpassat programmet efter våra kunders behov. Med stöd för både VISA & MasterCard från de största bankerna är Expense det självklara valet för ditt företag, stort som litet.


Våra kunder varierar i storlek från några få anställda till flera hundra. För att ytterligare förenkla administrationen kring kvitton tillhörande utlägg i tjänsten har vi nu tagit fram Expense App.


EXPENSE APP
Syftet med appen är att effektivisera all hantering av kvitton och manuella utlägg och ge dig som anställd möjligheten att slänga dina kvitton *


Nyheter i appen:
- Ny design och grafisk profil
- Registrera och växla mellan flera användare eller bolag
- Förbättrat stöd för utländska utlägg
- Förbättrad prestanda


Med appen kan du:
- Fota kvitton och ladda upp kvitton
- Skapa manuella utlägg direkt i mobilen
- Automatiskt matcha kvittot till rätt inköp
- Enkelt överblicka alla kvitton och utlägg i en synkroniseringslista


Appen har stöd för:
- Fotografera och ladda upp dina kvitton och utlägg till Expense
- Offline läge som sparar kvitton och utlägg lokalt
- En snabb överblick av ej synkroniserade kvitton och utlägg
- Påminnelser vid ej synkroniserade kvitton eller utlägg


Planerad funktionalitet inom en snar framtid:
- Pinkod (av sekretesskäl)
- Skapa reseräkningar direkt i appen
- Kontera & attestera på resande fot


VAD TYCKER VÅRA KUNDER?
” Känns som det är skräddarsytt för just mig ” – Candy King
” Vi har sparat en heltidstjänst på Konteringsprogrammet ” – Stora Enso
” Egentligen fanns det inte heller några riktiga konkurrenter. Så att välja Dicom Expense kändes som en självklarhet ” - Almega


FOTNOT
* Enligt skatteverkets regler måste kvitton tillhörande företagskort (inte privatkort) fortfarande sparas i tre år, under förutsättning att en digital kopia existerar, för att vara giltiga vid en revision. Vi driver aktivt frågan mot skatteverket för att ge våra kunder en ännu bättre tjänst.


EXPENSE by Dicom
Use your mobile to upload digital receipts and record expenses in the Expense. These can then be linked directly to the accounting entries and expense reports in the web service. To register the app, you need to be a registered user of this website is provided by Expense Expense Dicom AB. After installation, it asks for a private key that is generated from within the Expense of the menu: My> Settings> Access to the app, and that in turn mates with the right app users and businesses. Read more on www.dicomexpense.se


PRODUCT EXPENSE
Expense is a Web application created for those who want to streamline your administration concerning debit invoices and manual outlay. We have been on the market since 1995 and has constantly adapted the program for our customers. With support for both VISA & MasterCard from the largest banks Expense is the obvious choice for your business, large or small.


Our clients range in size from a few employees to several hundred. To further simplify the administration of receipts related business expenses, we have now developed Expense App.


EXPENSE APP
The purpose of the app is to render the management of receipts and disbursements and manual give you as an employee the opportunity to throw your receipts *


What's new in the app:
- New design and visual identity
- Create and switch between multiple users or companies
- Improved support for foreign expenses
- Improved performance


With the app, you can:
- Fota receipts and upload receipts
- Create manual expenses directly on your mobile
- Automatic matching receipt to the right purchase
- Easy overview of all receipts and disbursements in a sync list


The app supports:
- Shoot and upload your receipts and disbursements to the Expense
- Offline mode that saves receipts and disbursements locally
- A quick overview of non-synchronized receipts and outlays
- Reminders when not synchronized receipts or expenses


Planned functionality in the near future:
- Code (of confidentiality)
- Create expense reports directly in the app
- Kontera & certify on the move


WHAT OUR CUSTOMERS ARE SAYING?
"Feels like it's tailor-made just for me" - Candy King
"We have saved a full time position at Coding Program" - Stora Enso
"Actually there were not any real competitors. How to Choose the Dicom Expense felt as a matter of course "- ALMEGA


FOOTNOTE
* According to the Tax rules have receipts related business card (not private cards) still kept for three years, subject to a digital copy exists, in order to be valid in an audit. We are actively pursuing the issue to the tax office to give our customers an even better service.


EXPENSE by Dicom
Read more
3.3
10 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
November 28, 2017
Installs
1,000+
Current Version
1.14.2
Requires Android
3.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Dicom Expense
Developer
Dicom Expense AB Norra Stationsgatan 61 113 43 Stockholm
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.