Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Boka klinikbesök och videosamtal med våra veterinärer - i en och samma app!

Med Evidensia-appen bokar du smidigt både veterinärbesök på klinik och videosamtal med en av våra veterinärer i mobilen eller surfplattan. Du väljer det som passar dig och ditt djur bäst. Har du varit hos oss tidigare hämtas information automatiskt om dig och dina djur. Du kan också lägga till dina djur direkt i appen. Du loggar enkelt och smidigt in med ditt BankID för att få tillgång till tjänsterna.

VI HAR DITT DJURS JOURNAL
Veterinärbesök kan se olika ut men journalsystemet är detsamma för Evidensias alla djurkliniker och djursjukhus. Därmed har varje veterinär möjlighet att gå in i djurets journal och se patienthistoriken om ni varit hos oss tidigare. Det gäller oavsett vilken Evidensia-klinik besöket sker på, även videosamtal. Då även appen är integrerad med detta system får du all information, receptförnyelser och hemgångsråd för din familjemedlem på samma ställe.

TRÄFFA VETERINÄR VIA VIDEOSAMTAL - ÖPPET ALLA DAGAR
När du bokar ett videosamtal kan du få allmän rådgivning och rekommendationer, diagnos av ditt djurs hälsoproblem eller förskrivning av lättare receptbelagda läkemedel. Vid mer brådskande fall bedömer onlineveterinären hur akut det är, remitterar till lämplig klinik/specialist samt informerar om hur du kan behandla hemma före hjälpen på klinik.

Tjänster via videosamtal:
- Fästingrecept
- Veterinärkonsultation
- Receptförnyelse (endast pågående behandling)

Om veterinären rekommenderar att besöka en Evidensia-klinik för det problem du och ditt djur söker vård för, kan du få pengarna tillbaka för videosamtalet, se villkor i appen.

BOKA KLINIKBESÖK PÅ ÖVER 70 EVIDENSIA-KLINIKER
I appen bokar du enkelt klinikbesök på en av våra kliniker utan att behöva ringa in. Det gör dig oberoende av klinikens öppettider och du slipper risken att hamna i telefonkö. Du kan även avboka och ändra bokade tider senast 24 timmar innan besöket. För att visa en lista och kartvy med de kliniker som ligger närmast dig behöver vi veta var du befinner dig och använder oss därför av positionerings-tjänsten. Det går såklart bra att använda appen även utan att uppge ditt geografiska läge, därför får du välja om du vill aktivera Platstjänster eller inte efter du har loggat in.

Vanliga tjänster via klinikbesök:
- Vaccination
- ID-märkning
- Kloklippning
- Kastration

Evidensia strävar alltid efter att hitta nya lösningar som kortar vägen till trygg djursjukvård. Evidensia-appen ger dig djursjukvård med valfrihet, tillgänglighet och trygghet. Välkommen till oss!
Book clinic visits and video calls with our veterinarians - in one and the same app!

With the Evidensia app, you can easily book both veterinary visits to the clinic and video calls with one of our veterinarians on your mobile phone or tablet. You choose what suits you and your animal best. If you have been with us before, information is automatically retrieved about you and your animals. You can also add your animals directly to the app. You log in easily and smoothly with your BankID to gain access to the services.

WE HAVE YOUR ANIMALS JOURNAL
Veterinary visits may look different, but the medical record system is the same for all Evidensia's animal clinics and animal hospitals. This gives every veterinarian the opportunity to go into the animal's medical record and see the patient history if you have been with us before. This applies regardless of which Evidensia clinic the visit takes place, including video calls. As the app is also integrated with this system, you get all the information, prescription renewals and homecoming advice for your family member in one place.

MEET VETERINARY VIA VIDEO CALLS - OPEN EVERY DAY
When you book a video call, you can get general advice and recommendations, a diagnosis of your animal's health problem or a prescription for lighter prescription drugs. In more urgent cases, the online veterinarian assesses how urgent it is, refers to a suitable clinic / specialist and informs about how you can treat at home before the help at the clinic.

Video call services:
- Tick recipes
- Veterinary consultation
- Prescription renewal (ongoing treatment only)

If the veterinarian recommends visiting an Evidensia clinic for the problem you and your pet are seeking care for, you can get your money back for the video call, see terms and conditions in the app.

BOOK CLINIC VISITS AT OVER 70 EVIDENCE CLINICS
In the app, you can easily book a clinic visit to one of our clinics without having to call. This makes you independent of the clinic's opening hours and you avoid the risk of ending up in a telephone queue. You can also cancel and change booked times no later than 24 hours before the visit. To view a list and map view of the clinics closest to you, we need to know where you are and therefore use the positioning service. It is of course possible to use the app even without stating your geographical location, so you can choose whether you want to activate Location Services or not after you have logged in.

Regular services via clinic visits:
- Vaccination
- ID marking
- Claw clipping
- Castration

Evidensia always strives to find new solutions that shorten the path to safe veterinary care. The Evidence app gives you veterinary care with freedom of choice, accessibility and security. Welcome to us!
Read more
Collapse
Loading…

What's New

I Evidensia-appen bokar du enkelt klinikbesök och videosamtal med veterinär. Uppdateringen innehåller buggfixar och förbättringar.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 3, 2022
Size
139M
Installs
100,000+
Current Version
1.4
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Evidensia Djursjukvård
Developer
Evidensia Smådjur AB Östhammarsgatan 74 11528 Stockholm Sverige
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.