Länsförsäkringar

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Länsförsäkringars applikation för Android kan användas av både privatpersoner och företagare. Du loggar in och signerar betalningar och överföringar med Mobilt BankID eller säkerhetsdosa.

Meny och innehåll för privatpersoner:

Snabbsaldo och snabböverföring i mobil, surfplatta och Wear
OS.

Månadskollen
- se dina största, mesta och flesta köp under månaden
- filtrera och sök transaktioner

Konton & kort
- se och hantera dina kort och kortköp
- hantera regionspärr av kort
- aktivera och beställ ersättningskort
- tillfälligt spärra kort
- ansluta till Swish samt skicka och ta emot pengar via mobilnumret
- öppna och hantera Länskonto, Fasträntekonto och sparkonto
- se alla konton du har dispositionsrätt över, t.ex. barnens konton, på startsidan

Betala & överföra
- se saldo och transaktioner för dina konton
- överföra mellan konton
- betala till bank- och plusgiro samt skanna in OCR, belopp och mottagare
- betala och ändra dina e-fakturor
- se kommande betalningar, autogiro, överföringar och låneinbetalningar
- spara mottagare vid överföringar

Sparmål
- skapa egna sparmål för små eller stora drömmar
- koppla sparmål till nytt ISK-konto eller sparkonto
- sparprognoser hjälper dig på vägen till dina mål
- sätt upp ett sparmål för ett befintligt ISK
- skapa, överför till och ändra i en sparplan


Fonder
- se och handla med fonder
- öppna aktiedepå

Aktier
- se och handla aktier och värdepapper inom din aktiedepå

ISK
- öppna investeringssparkonto (ISK)
- se och handla fonder, aktier och värdepapper inom ISK

Pension
- se ditt pensionssparande och värdebesked
- byta fonder och omfördela fonder i pensions- och kapitalförsäkring
- handla fonder, aktier och värdepapper inom IPS

Försäkring
- se dina försäkringar

- resekortet innehåller råd, kontaktuppgifter och hjälper dig hitta rekommenderade sjukhus via gps när du är utomlands
- skadeanmälan
- ändra motorförsäkring

Lån
- se dina lån
- bind och förläng bolån

Innehåll för företagare:
- se saldo och transaktioner för företagets konton och söka per datum
- se kort och kortköp
- överföra mellan konton
- betala till bank- och plusgiro samt skanna in OCR-nummer, belopp och mottagare
- hantera löneutbetalningar
- se försäkringar
- se fonder

Kundservice från Länsförsäkringar:
- kontaktuppgifter till Länsförsäkringar
- råd och tips vid skada och resa
- aktuella bolåneräntor
- Läsa och skicka meddelanden

Länsförsäkringar, LF, är 23 lokala bolag som samverkar:

Dalarnas Försäkringsbolag
Länsförsäkring Kronoberg
Länsförsäkringar Älvsborg
Länsförsäkringar Bergslagen
Länsförsäkringar Blekinge
Länsförsäkringar Gävleborg
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Länsförsäkringar Gotland
Länsförsäkringar Halland
Länsförsäkringar Jämtland
Länsförsäkringar Jönköping
Länsförsäkringar Kalmar län
Länsförsäkringar Norrbotten
Länsförsäkringar Skåne
Länsförsäkringar Skaraborg
Länsförsäkringar Södermanland
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar Uppsala
Länsförsäkringar Värmland
Länsförsäkringar Västerbotten
Länsförsäkringar Västernorrland
Länsförsäkringar Östgöta
Länsförsäkringar's application for Android can be used by both private individuals and business owners. You log in and sign up for payments and transfers with Mobile BankID or security box.

Menu and content for individuals:

Quick balance and quick transfer in mobile, tablet and Wear
OS.

monthly Kollen
- see your biggest, most and most purchases during the month
- filter and search transactions

Accounts & Cards
- view and manage your cards and card purchases
- Managing region locks of cards
- activate and order replacement cards
- temporarily block cards
- connect to Swish and send and receive money via the mobile number
- open and manage the County Account, Fixed Rate Account and Savings Account
- see all accounts you have the right to dispose of, for example children's accounts, on the home page

Pay & transfer
- See balance and transactions for your accounts
- transfer between accounts
- pay to bank and plusgiro as well as scan in OCR, amount and recipient
- pay and change your e-invoices
- see upcoming payments, direct debit, transfers and loan payments
- save recipients during transfers

saving target
- Create your own savings goals for small or big dreams
- link savings target to new ISK account or savings account
- savings forecasts will help you on your way to your goals
- Set up a savings target for an existing ISK
- create, transfer to and change in a savings plan


funds
- look and buy funds
- open shareholdings

Shares
- view and trade shares and securities within your share portfolio

ISK
- open investment savings account (ISK)
- see and trade funds, shares and securities within ISK

Pension
- see your pension savings and value statement
- change funds and redistribute funds in pension and endowment insurance
- buy funds, shares and securities within IPS

Insurance
- See your insurance
- The travel card contains advice, contact details and helps you find recommended hospitals via GPS when you are abroad
- the claim notification
- change motor insurance

Loan
- See your loans
- bind and extend mortgages

Content for business owners:
- see balance and transactions for company accounts and search by date
- see cards and card purchases
- transfer between accounts
- pay to bank and plusgiro and scan in OCR numbers, amounts and recipients
- Managing payroll payments
- see insurance
- See funds

Customer service from Länsförsäkringar:
- contact information for Länsförsäkringar
- advice and tips on injury and travel
- current mortgage rates
- Read and send messages

Länsförsäkringar, LF, is 23 local companies that cooperate:

Dalarnas Försäkringsbolag
Länsförsäkringar Kronoberg
Länsförsäkringar Älvsborg
Länsförsäkringar Bergslagen
Länsförsäkringar Blekinge
Länsförsäkringar Gävleborg
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Länsförsäkringar Gothenburg and Bohuslän
Länsförsäkringar Gotland
Länsförsäkringar Halland
Länsförsäkringar Jämtland
Länsförsäkringar Jönköping
Länsförsäkringar Kalmar County
Länsförsäkringar Norrbotten
Länsförsäkringar Skåne
Länsförsäkringar Skaraborg
Länsförsäkringar Södermanland
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar Uppsala
Länsförsäkringar Värmland
Länsförsäkringar Västerbotten
Länsförsäkringar Västernorrland
Länsförsäkringar Östgöta
Read more
Collapse
3.6
3,720 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Välkommen hösten och välkommen senaste versionen av vår app, där du bland annat kan skapa din personliga startsida. Du väljer helt enkelt vad du vill se direkt när du loggar in. Vad sägs om lönekontot och dina senaste transaktioner?! Och sparkontot och ett par försäkringar kanske. Du bestämmer!

Vi har såklart också lyssnat på våra användares önskemål och bland annat fixat så att du kan ladda upp filer och logga in med dosa. Tack för att du använder vår app och hjälper oss att göra den bättre.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 20, 2021
Size
Varies with device
Installs
500,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Länsförsäkringar
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.