Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Fass är läkemedelsbranschens samlade förteckning över läkemedel och produceras av branschorganisationen LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Innehållet är baserat på myndighetsgodkänd produktinformation och anpassat till allmänhetens och vårdpersonals olika behov.

Appen Fass Vårdpersonal finns som alternativ för dig som i din yrkesroll behöver ha tillgång till Fass-texter även utan internet. Appen riktar sig inte till allmänheten utan användaren ska vara verksam inom området hälsa och sjukvård.

* Du kan söka efter läkemedel genom antingen läkemedelsnamn, substansnamn eller ATC-kod.
* På produktsidan finns utöver Fass-texten även länkar till substans, ATC-register och kontaktinformation till företaget.
* ATC-registret ger dig möjlighet att navigera dig till det läkemedel du söker

* När din telefon/läsplatta har tillgång till internet använder appen den mobilanpassade versionen av Fass webbplats.
* När din telefon/läsplatta saknar internetuppkoppling använder appen nedladdad information. I fältet längst upp på skärmen visas då information om att du använder appen offline och vilket datum den aktuella produkttexten senast laddades ned till din telefon/läsplatta.
* För att uppdatera den nedladdade informationen behöver du ha appen Fass Vårdpersonal igång i din telefon/läsplatta när du har tillgång till internet. Informationen uppdateras då automatiskt.

På Fass.se är informationen alltid uppdaterad. När du har tillgång till internet rekommenderar vi därför alltid Fass.se i första hand, för ett patientsäkert arbetssätt.

Mer information om Fass:
Allt mer information sprids via digitala kanaler, inte minst om hälsa och sjukvård, och idag finns mängder av webbplatser och databaser med hälsoanknytning. Internet är en naturlig källa för att tillhandahålla information, vilken oftast är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Det gäller även för läkemedelsinformation. Men vem som helst kan förmedla information om hälsa på internet och därför varierar informationens kvalitet.

LIF – de forskande läkemedelsföretagen har utvecklat Fass i nära samarbete med sina medlemsföretag och tar sitt ansvar för att alla ska kunna ta del av bred, kvalitetssäkrad och aktuell information om läkemedel som finns tillgängliga i Sverige.

Fass kan, genom att vara korrekt och öppen, förenkla kunskapsutbytet mellan patient och läkare. Patienten kan enkelt skaffa sig kunskap om olika läkemedel och förbereda sig inför mötet med sin läkare. Läkare och vårdpersonal å sin sida kan ständigt tillgodose att de har den senaste informationen vilket leder till högre patientsäkerhet. Fass kan då även bidra till att höja behandlingskvaliteten, förbättra läkemedelshanteringen och sänka vårdkostnaderna.

För att vara patientsäker krävs att källan ständigt uppdateras, vilket sker på Fass. Exempelvis sker uppdateringar om hur läkemedel bör användas, vilka doseringar som är lämpliga, vilka biverkningar som upptäckts och i vilka fall man inte bör använda ett visst läkemedel. Med patientsäkerhet i fokus är det en självklarhet att rekommendera vårdpersonal att söka sin information på Fass. Genom ständig uppdatering och utveckling har Fass ett högt förtroende som källan till kunskap om läkemedel.

Fass distribueras via webbplatsen www.fass.se, den mobilanpassade versionen mobil.fass.se samt apparna Fass Vårdpersonal och Fass Veterinär.
Fass is the pharmaceutical industry's total inventory of medicines and produced by the industry organization LIF - the research-based pharmaceutical companies. The content is based on the authority approved product and tailored to the public and health professionals of different needs.

The app Fass Medical professionals are available as options for you in your role need to have access to Fass-texts even without Internet. The app is not open to the public without the user will be active in the area of ​​health care.

* You can search for drugs by either the drug name, substance name or ATC code.
* On the product side is beyond SPC also links to substance, ATC records and contact information for the company.
* ATC registry allows you to navigate to the medicine you are looking for

* When your phone / tablet can access the internet using the app, the mobile-adapted version of Fass website.
* When your phone / tablet lacks internet use app downloaded information. The field at the top of the screen when the information that you use the app offline and date of the relevant product text later downloaded to your phone / tablet.
* To update the downloaded information you need to have the app Fass Caregivers started in your phone / tablet when you have internet access. The information is updated automatically.

On Fass.se information is always updated. Once you have Internet access, we recommend always Fass.se in the first instance, for a patient-safe work methods.

More information about Fass:
More and more information is distributed via digital channels, particularly on health care, and today there are lots of websites and databases of health-related. The Internet is a natural source of providing information, which is usually free and available to all. This also applies to medicines. But anyone can convey health information on the Internet, and therefore varies its quality.

LIF - the research-based pharmaceutical companies have developed Fass in close cooperation with its member companies and take responsibility for everyone to take part of a broad, quality-assured and timely information about drugs available in Sweden.

Fass can, by being correct and transparent, facilitate knowledge exchange between patient and doctor. The patient can easily acquire knowledge about different drugs and prepare for the meeting with his doctor. Doctors and health professionals, for their part can ever meet that they have the latest information, leading to improved patient safety. Fass can then also help to raise the quality of treatment, improve the handling of drugs and reduce health care costs.

To be sure the patient is required to supply constantly updated, which takes place in Fass. For example occurs updates on how drugs should be used, which dosages are appropriate, what side effects are discovered and in which case you should not use a particular drug. With the patient in focus, it is natural to recommend health professionals to seek their information Fass. Through constant updating and development Fass high confidence that the source of knowledge about drugs.

Fass distributed via the website www.fass.se, the mobile-adapted version mobil.fass.se and apps Fass Fass Health professionals and Veterinary.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Uppdaterad offline databas
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 27, 2022
Size
8.9M
Installs
10,000+
Current Version
2.1.20
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone 10+
Interactive Elements
Shares Location
Permissions
Offered By
Läkemedelsindustriföreningens Service AB
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.