Sakletaren - Språkljud

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Med Sakletaren - Språkljud får ni träna på språkljud med hjälp av ord som börjar på ett visst språkljud. Orden är saker som ni ska hitta och plocka upp. Det kan till exempel vara ord som börjar på s-ljudet, som sol. Appen är i första hand till för förskolebarn som behöver träna på språkljud.

- Tryck på skärmen eller en sak -

Gå på upptäcktsfärd med nallen genom att trycka på skärmen dit du vill att nallen ska gå. Tryck på en sak på spelplanen så går nallen och undersöker den. Du får nu höra vad det är. Passa på att lyssna på hur det låter i början. Är det språkljudet du letar efter? Om du vill plocka upp saken, tryck på den igen.

- Träna att säga orden högt -

Passa på att träna och säg orden högt. När som helst kan du kolla hur en sak uttalas genom att trycka på saken i den blå listen i överkanten. Där syns alla saker som du ska leta efter på spelplanen. När du plockat upp en sak blir den markerad i listen.

- Starta nytt spel -

När du samlat alla saker som syns i listen har du vunnit. För att starta ett nytt spel tryck på spela-pilen som dykt upp i övre högra hörnet (istället för snurrpilen).

- Inställningar -

Gå in i inställningarna genom att trycka på kugghjulet i övre vänstra hörnet. Här väljer du språkljud, text och svårare spel. Härifrån kommer du även åt hjälpsidan.

- Språkljud -

Välj språkljud med knapparna. Alla orden börjar på valt språkljud.

- Andra inställningar -

På inställningssidan kan du välja att slå på och av text och här kan du göra spelet bökigare och knepigare med lite extra saker på spelplanen.

- Text -

Här kan du välja att slå på text. Då syns ordet både som bild och text i den blå listen och du får även se ordet på spelplanen när nallen undersöker saken.

- Bökigare spel -

Med valet “Bökigare” kommer lite annat att göra upptäcktsfärden klurig. Då finns det buskar i bakgrunden. Du måste runda stenar som är i vägen. Och se upp för bollarna så du inte snubblar.

- Knepigare spel -

Väljer du “Knepigare” är det saker i vägen som börjar på andra språkljud. De ska du alltså inte plocka upp. Det går att välja att spela både bökigare och knepigare samtidigt eller att bara välja ett spelsätt i taget.

- Spara inställningar -

Tryck på krysset på inställningssidan så sparas dina ändringar och spelet sätts igång.

- Hjälp -

Via inställningssidan kommer du även åt hjälpen. Tryck då på knappen med frågetecken i övre vänstra hörnet. Från hjälpsidan kan du spela upp en demo (den som visas när spelet startas första gången).

- Starta om spelet -

Närsomhelst kan du starta om spelet. Tryck på snurrpilen i övre högra hörnet så börjar en ny spelomgång.
With Sakletaren - Language sounds you get to practice language sounds using words that start with a certain language sound. The words are things that you should find and pick up. For example, it may be words that begin with the s sound, such as the sun. The app is primarily for preschoolers who need to practice language sounds.

- Touch the screen or thing -

Explore the teddy bear by tapping the screen where you want the teddy bear to go. Touch one thing on the playing field and the teddy goes and examines it. You now hear what it is. Be sure to listen to how it sounds in the beginning. Is that the language sound you're looking for? If you want to pick it up, press it again.

- Practice saying the words out loud -

Take the opportunity to practice and say the words out loud. At any time you can check how a thing is pronounced by pressing the thing in the blue list at the top. There you will see all the things that you should look for on the playing field. When you pick up a thing, it gets highlighted in the list.

- Start a new game -

When you have collected all the items that appear in the list you have won. To start a new game, press the play arrow that appears in the upper right corner (instead of the spinning arrow).

- Settings -

Enter the settings by pressing the gear in the upper left corner. Here you choose language sounds, text and more difficult games. From here you can also access the help page.

- Language sounds -

Select the language sounds using the buttons. All words begin with the selected language sound.

- Other settings -

On the settings page you can choose to turn text on and off and here you can make the game be bookier and trickier with a little extra things on the playing field.

- Text -

Here you can choose to turn on text. Then the word appears both as image and text in the blue list and you also get to see the word on the playing field when the teddy is investigating the matter.

- More booky games -

With the choice "Beechier", little else will make the discovery journey clear. Then there are bushes in the background. You have to round stones that are in the way. And watch out for the balls so you don't stumble.

- More tricky games -

If you choose “Tricky”, there are things in the way that start with other language sounds. So you should not pick them up. You can choose to play both beech and trickier at the same time or to choose only one mode at a time.

- Save settings -

Touch the cross on the settings page and your changes will be saved and the game will start.

- Help -

You can also access the help via the settings page. Then press the question mark button in the upper left corner. From the help page you can play a demo (the one that appears when the game is first started).

- Restart the game -

You can restart the game at any time. Press the spinning arrow in the upper right corner and a new round of play begins.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Förbättrad gångstil för nallen. Ny ikon.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
May 29, 2020
Size
30M
Installs
10+
Current Version
1.0.2
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Milingo
Developer
Milingo Läckövägen 31 SE-121 50 Johanneshov SVERIGE
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.