NOWO - Spara pengar till drömmar och pension

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Att spara pengar ska vara enkelt och framför allt roligt. Oavsett om du sparar inför framtiden, till din pension eller till drömmar och mål du vill uppnå. NOWO-appen förenklar ditt pensionssparande, kostnadsfritt och utan krångel. No worries helt enkelt!

Bygg ditt kapital och din framtida guldkantade pension. Genom NOWO kan du välja flera olika sätt att spara pengar på. Vårt mål är att hjälpa dig med ett sparsätt som enkelt fungerar i vardagen, som passar din ekonomi och där du knappt märker av att du sparar för framtiden; En bättre chans till en riktigt guldkantad pension helt enkelt. Genom appen får du en tydlig överblick av ditt sparande och kan själv göra val utifrån behov, finans och budget. Logga in säkert och smart med BankID.


Sätt upp ett automatiskt Dagspar och spara en liten summa varje dag istället för att slösa pengar på onödiga utgifter. En bonus i vardagen. Vilket belopp som passar dig bäst bestämmer du själv - Du väljer själv hur mycket du tycker är rimligt att sätta undan dagligen till ditt sparande och din framtida dagskassa. Beloppet dras från ditt registrerade kort i NOWO appen. Ett enklare sätt att ta dig närmare ditt mål finns troligen inte.

Shoppa och spara dina pengar. Via NOWO-appen får du ta del av rabatter och erbjudanden hos över 1000 av våra partner-butiker där dina köp ger dig pengar tillbaka till ditt pensionssparande.

Ställer du dig frågan: Kommer min pension räcka till? Eller vill du kanske komplettera din tjänstepension med ett privat sparande? Snabbspara till din pension nu istället för sen genom att göra en insättning via NOWO-appen

Autospara med vårt kreditkort: NOWO Mastercard. En unik sparform där det för varje kortköp överförs en liten procentsats av det du betalar till ditt konto. Du ställer själv in en sparprocent mellan 1-10% och du får också 2% sparåterbäring på allt du sparat under året. Med NOWO:s kreditkort får du även en gratis försäkring vid resor och upp till 60 dagars räntefri kredit. Kreditgivaren är Resurs Bank AB.

Ge av din tid och tjäna pengar. Genom att svara på undersökningar och enkäter i NOWO-appen blir du belönad genom att pengar sätts av till ditt pensionssparandeKom igång med NOWO

Ladda ner NOWO-appen helt gratis och registrera dig.
En aktivt förvaltad fond med investerarskydd. När du ansluter dig till NOWO öppnar du ett fondkonto via NOWO appen med hjälp av BankID. Pengarna du sparar med NOWO förs automatiskt över till ditt fondkonto och förvaras hos banken SEB. Fonden är förvaltad av Alfred Berg Kapitalförvaltning som investerar dina pengar på ett ansvarsfullt sätt så att de kan växa över tiden. Fonden bygger på ett enkelt och långsiktigt sparande.
När du laddat ner appen kan du enkelt nå dina framtidsdrömmar genom att sätta upp ett automatiskt Dagspar eller använda något av våra andra sparsätt
Att spara till din pension är inte svårare än så!Återbäring på all shopping online

Alla behöver vi någon gång handla, och som NOWO-medlem kan du göra det ännu smartare! Genom att utgå från NOWO när du ska handla på nätet får du samtidigt pengar tillbaka till ditt sparande. Du får alltså en återbäring varje gång du gör ett köp hos någon av över tusen anslutna och välkända butiker. Du handlar i nätbutiken som vanligt och all din shopping registreras hos NOWO som ser till att du får återbäringen till ditt sparande. Det kostar ingenting och det enda du behöver göra är att bli medlem och handla via NOWO-appen i din telefon eller via det smarta tillägget NOWO-knappen på din dator.Ladda ner NOWO-appen nu!


Vill du få mer information eller har andra frågor om NOWO? Kontakta gärna emma@nowo.se
Saving money should be easy and above all fun. Whether you save for the future, for your retirement or for dreams and goals you want to achieve. The NOWO app simplifies your pension savings, free of charge and without hassle. No worries simply!

Build your capital and your future gold-plated pension. Through NOWO you can choose several ways to save money. Our goal is to help you with a saving that easily works in everyday life, which fits your finances and where you hardly notice that you save for the future; A better chance of a really gold-plated pension simply. Through the app you get a clear overview of your savings and can make choices based on needs, finance and budget. Log in securely and smartly with BankID.


Set up an automatic Day-Saving and save a small amount each day instead of wasting money on unnecessary expenses. A bonus in everyday life. Which amount suits you best, you decide for yourself - You choose how much you think is reasonable to set aside daily for your savings and your future day cash. The amount is deducted from your registered card in the NOWO app. An easier way to get closer to your goal is probably not.

Shop and save your money. Through the NOWO app, you will get access to discounts and offers from over 1000 of our partner stores where your purchases will give you money back to your pension savings.

Ask yourself the question: Will my pension suffice? Or do you want to supplement your occupational pension with private savings? Quick save to your pension now instead of late by making a deposit via the NOWO app

Auto save with our credit card: NOWO Mastercard. A unique savings form where for each card purchase a small percentage of what you pay to your account is transferred. You set yourself a saving percentage between 1-10% and you also get 2% savings on everything you saved during the year. With NOWO's credit card you also get a free insurance when traveling and up to 60 days of interest-free credit. The creditor is Resurs Bank AB.

Give off your time and make money. By answering surveys and surveys in the NOWO app, you are rewarded by the fact that money is set aside for your pension savingsGet started with NOWO

Download the NOWO app for free and register.
An actively managed fund with investor protection. When you join NOWO, you open a fund account via the NOWO app using BankID. The money you save with NOWO is automatically transferred to your fund account and stored at the bank SEB. The fund is managed by Alfred Berg Asset Management, which invests your money in a responsible manner so that they can grow over time. The fund is based on simple and long-term savings.
When you download the app you can easily reach your dreams of the future by setting up an automatic day-care or using one of our other saving methods
Saving for your pension is no more difficult than that!Refund on all shopping online

We all need to shop sometime, and as a NOWO member you can make it even smarter! By starting from NOWO when you are shopping online, you also receive money back to your savings. So you get a refund every time you make a purchase at one of over a thousand affiliated and well-known stores. You shop in the online store as usual and all your shopping is registered with NOWO, which ensures that you get the refund to your savings. It costs nothing and all you have to do is become a member and shop via the NOWO app in your phone or via the smart add-on NOWO button on your computer.Download the NOWO app now!


Do you want more information or have other questions about NOWO? Please contact emma@nowo.se
Read more
Collapse
4.0
228 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Över 60 000 medlemmar i Sverige!
Vi uppdaterar ständigt NOWO för att göra din NOWO upplevelse så bra som möjligt när du sparar till pensionen i din vardag.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 6, 2019
Size
9.7M
Installs
50,000+
Current Version
2.9.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Info
Permissions
Offered By
NOWONOMICS AB
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.