SMHI Väder
(6,147)

Reviews

What's New
Fixat i version 1.4.1:
- Radarbilder visade fel en timme efter övergång till vintertid.
- Förbättrad hantering av textprognoser så att de uppdateras vid rätt tillfälle.
- Förtydligat information om vilket område textprognoser och varningar gäller för.

Similar