SMHI - tablet

Everyone
171
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

SMHI väder tablet erbjuder lokalt väder för orter över hela världen. Genom positionering får du en väderöversikt för platsen du befinner dig på tillsammans med aktuell varningsinformation.

För information om vädret på andra platser går det att söka efter orter runt hela världen. Orter som används ofta dessa att spara som favoriter. Det gör dem lätt tillgängliga utan att sökning behöver göras.

För en ort går det att få en tiodygnsprognos både som en översiktlig tabell med dagsvy och i detaljerad vy med timsteg. Temperatur går även att se som ett diagram som ger en snabb överblick över de kommande tio dygnen.

Det går att få en sammanställning över samtliga varningar som finns utfärdade i Sverige just nu. Varningarna är sorterade i klassordning med de allvarligaste överst och inom respektive klass kommer landvarningar före sjövarningar.


Som komplement till ortsprognoserna har Du tillgång till en väderöversikt för Sverige och för vald svensk ort också en textprognos för området där din ort ligger.

För att få en överblick över nederbördsläget går det att se en radarbild över Norden med radarbilder för de sex senaste timmarna. Radarbilderna går även att animera för att på ett enkelt sätt kunna se hur nederbörden och blixtarna förflyttar sig. I karta kan du även ta del av prognos för temperatur, moln och nederbörd genom att förstora kartan via ikonen i högra hörnet.

Väderprognoserna i appen baseras på SMHIs prognosdatabas som uppdateras minst 6 ggr/dygn. Prognosdatabasen skapas utifrån högupplösta prognosmodeller vilket ger bästa kvalitet. Kvaliteten förstärks ytterligare av att erfarna meteorologer kan justera prognosen vid behov. Varningarna är utfärdade av SMHIs varningstjänst och radarbilderna är sammansatta av data från drygt 30 väderradar i Danmark, Estland, Finland, Lettland Norge och Sverige.


För mer information om SMHIs verksamhet, produkter och tjänster besök gärna vår hemsida.
www.smhi.se
SMHI weather tablet offers local weather conditions for locations worldwide. By positioning you get a weather overview for the location you are at with the current warning information.

For information on the weather in other places, you can search for locations worldwide. Locations that are used frequently these save as favorites. It is easily accessible without the search needs to be done.

For the city, you can get a ten-day both as a summary table with the day view and detailed view of timsteg. Temperature can also be viewed as a chart that gives a quick overview of the next ten days.

You can get a list of all the warnings that are issued in Sweden right now. The alerts are sorted in class order with the most severe at the top and within each class will land warnings before Marine Alarm Setup.


As a complement to local forecasts, you have access to a weather overview for Sweden and for selected Swedish city also has a text forecast for the area where your city is located.

To get an overview of the rainfall situation, you can see a radar image of the Nordic region with radar images for the last six hours. Radar images can also be animated for an easy way to see how rainfall and lightning moves. In the map, you can also take advantage of the forecast for temperature, clouds, and precipitation by enlarging the map via the icon in the right corner.

The weather forecasts in the app based on SMHI forecast database that is updated at least 6 times / day. Forecast Database created from high-resolution forecast models giving the best quality. The quality is reinforced by experienced meteorologists can adjust the forecast if necessary. The warnings issued by SMHI warning services and radar images are composed of data from 30 weather radar in Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Norway and Sweden.


For more information on SMHI's activities, products and services please visit our website.
 www.smhi.se
Read more
3.6
171 total
550
461
322
214
124
Loading...

Additional Information

Updated
June 5, 2014
Size
1.6M
Installs
10,000+
Current Version
1.0
Requires Android
3.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
SMHI
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.