SMHI Väder - tablet

Everyone
197
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

SMHI Väder - tablet erbjuder lokalt väder för orter över hela världen. Genom positionering får du en väderöversikt för platsen du befinner dig på tillsammans med aktuell varningsinformation.

För information om vädret på andra platser går det att söka efter orter runt hela världen. Orter som används ofta kan sparas som favoriter. Det gör dem lätt tillgängliga utan att sökning behöver göras.

För en ort går det att få en tiodygnsprognos både som en översiktlig tabell med dagsvy och i detaljerad vy med timsteg. Prognosen går även att se som ett diagram som ger en snabb överblick över de kommande tio dygnen.

Det går att få en sammanställning över samtliga varningar som finns utfärdade i Sverige just nu. Varningarna är sorterade i klassordning med de allvarligaste överst och inom respektive klass kommer landvarningar före sjövarningar.


Som komplement till ortsprognoserna har Du tillgång till en väderöversikt för Sverige och för vald svensk ort också en textprognos för området där din ort ligger.

För att få en överblick över nederbördsläget går det att se en radarbild över Norden med radarbilder för de tolv senaste timmarna. Radarbilderna går även att animera för att på ett enkelt sätt kunna se hur nederbörden och blixtarna förflyttar sig. I kartan kan du även ta del av prognos för temperatur, moln och nederbörd.

Väderprognoserna i appen baseras på SMHIs prognosdatabas som uppdateras minst 6 ggr/dygn. Prognosdatabasen skapas utifrån högupplösta prognosmodeller vilket ger bästa kvalitet. Kvaliteten förstärks ytterligare av att erfarna meteorologer kan justera prognosen vid behov. Varningarna är utfärdade av SMHIs varningstjänst och radarbilderna är sammansatta av data från drygt 30 väderradar i Danmark, Estland, Finland, Lettland Norge och Sverige.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.

För mer information om SMHIs verksamhet, produkter och tjänster besök gärna vår hemsida.
www.smhi.se
SMHI Weather - tablet provides local weather resorts worldwide. By positioning you get a weather overview for the place you're at with the current warning information.

For information about weather in other places you can search for locations worldwide. Places that are frequently used can be saved as favorites. It is easily accessible without search needs to be done.

For the city it is possible to get a ten-day both as a summary table with the daily view and the detailed view of timsteg. The forecast is also possible to see that a graph gives a quick overview of the next ten days.

You can get a summary of all the warnings that are issued in Sweden right now. The warnings are sorted in order of class with the most serious top and within each class will land warnings before Marine Alarm Setup.


As a complement to local forecasts, you have access to a weather summary for Sweden and selected Swedish town also has a Text forecast for the area where your location is.

To get an overview of the rainfall situation, you can see a radar image of the Nordic region with radar images for the last twelve hours. Radar images can also animation to easily see how rainfall and lightning moves. In the map you can also take advantage of the forecast for temperature, clouds and precipitation.

Weather reports in the app is based on SMHI's forecast database that is updated at least 6 times / day. Forecast The database created from high-resolution forecast models providing the best quality. The quality is further enhanced by experienced meteorologists can adjust the forecast if necessary. The warnings issued by SMHI alert service and radar images are composed of data from 30 weather radar in Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Norway and Sweden.

SMHI is a Swedish expert authority with a global perspective and a vital role in predicting changes in the weather, water and climate. With scientific basis and through knowledge, research and services, we contribute to increasing the entire community sustainability. Every day, around the clock, year round.
SMHI. Always the best evidence for your decisions.

For more information on SMHI's activities, products and services, please visit our website. www.smhi.se
Read more
Collapse
3.6
197 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Mindre buggfixar
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 27, 2018
Size
27M
Installs
50,000+
Current Version
2.0.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
SMHI
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.