Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

”Min soltid” ska göra det enklare för dig att njuta av solen utan att du bränner dig. Den ger dig möjlighet att beräkna hur länge du kan vara i solen utan att du blir röd, utifrån var du är, tid på dagen och hur känslig du är för sol. Hur känslig huden är varierar från individ till individ.

Observera att de soltider som räknas fram är baserade på statistiskt framräknade UV-index. Soltiderna ska därför ses som riktvärden som visar hur länge du kan vara ute utan skyddande kläder eller solkräm. Beräkningarna tar inte hänsyn till om du har varit ute i solen tidigare under samma dag. Var därför alltid uppmärksam på hur din hud reagerar.

Appen ger dig följande:
• möjlighet att beräkna soltider och UV-index för tid och plats där du befinner dig, men också för andra datum än idag och för andra platser
• möjlighet att se graf för hur UV-index ändras under dagen
• allmänna solråd
• särskilda solråd för barn
• fakta om solkänslighet
• fakta om UV-strålning
• fakta om UV-index

Hur fungerar appen?
”Min soltid” räknar fram den ultravioletta strålningens styrka i solljuset (UV-index) för den aktuella tiden på året och för platsen (breddgraden) med hänsyn till normalt ozonskikt. Appen beräknar sedan en soltid efter hur känslig du uppger att du är för sol. Alla individer är olika känsliga för solen och det finns en ofta använd klassificering av olika hudtyper beroende på hur huden reagerar på UV-strålning. I appen kan du göra beräkningar för sex hudtyper.

UV-index varierar beroende på breddgrad på jordklotet (latitud), tid på året samt tid på dygnet. Det UV-index som appen använder gäller vid klart väder med en molnfri himmel. ”Min soltid” hämtar inte UV-index baserat på de exakta väder- och ozonförhållanden där du befinner dig.

Appen använder GPS för att hämta din position. GPS-funktionen används inte utan din tillåtelse. Det går bra att använda appen utan GPS, men då måste du antingen välja plats från en lista över resmål eller genom att manuellt ange ett UV-index. Kontrollera att din mobiltelefon är inställd på aktuell lokal tid, så att beräkningen blir korrekt.

Appen försöker avgöra om det är vinter- eller sommartid på den plats och vid den tidpunkt som du har angivit. Om appen inte kan bestämma tidszon för den plats som du har angivit görs beräkningarna utan kompensation för eventuell sommartid.

När du anger ett UV-index manuellt gäller den beräknade soltiden för mitt på dagen (kl 12.00) och vid klart väder.

Appen kräver inte internetuppkoppling och kan därför användas utomlands med telefon och nätverksfunktioner avstängda. Då är du säker på att det inte kostar dig något extra.

”Min soltid” ges ut av Strålsäkerhetsmyndigheten. Läs mer om hur appen fungerar och myndighetens UV-arbete på www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Innan du laddar ner appen, ta del av följande information:
Soltiderna som räknas fram i appen ”Min soltid” är riktvärden som visar hur länge du kan vara ute utan skyddande kläder eller solkräm. Tiderna baseras på statistiskt framräknade UV-index och olika hudtypers känslighet för sol. Hur känslig man är varierar från individ till individ. Var därför alltid uppmärksam på din tid i solen.

Du ansvarar själv för att bedöma om du kan vistas i solen utan att blir röd, till exempel genom att
• ta hänsyn till hur din hud brukar reagera i solen,
• ta hänsyn till hur rimlig den beräknade tiden är för just dig
• vara uppmärksam på hur din hud reagerar i solen vid det aktuella tillfället.
"My solar time" to make it easier for you to enjoy the sun without burning yourself. It allows you to calculate how long you can be in the sun without getting red, based on where you are, time of day and how sensitive you are to the sun. How sensitive skin varies from individual to individual.

Note that the soltider that are calculated are based on statistically calculated UV Index. Soltiderna should therefore be seen as guide that shows how long you can be out without protective clothing or sunscreen. The calculations do not take into account whether you have been out in the sun earlier in the day. Therefore, always pay attention to how your skin reacts.

The app provides you with the following:
• the ability to calculate soltider and UV index for time and place where you are located, but also for other dates than today, and for other locations
• the opportunity to see the graph of the UV Index changes throughout the day
• Public sun advice
• special sun advice for children
• facts about sun sensitivity
• facts about UV rays
• facts about the UV Index

How does the app?
 "My solar time" calculates the ultraviolet radiation levels in the sunlight (UV Index) for the current time of year and location (latitude) with respect to the normal ozone layer. The app then calculates a solar time after how sensitive you say that you are to the sun. All individuals are sensitive to the sun and there is a commonly used classification of different skin types depending on how your skin reacts to UV radiation. The app allows you to make calculations for the six skin types.

UV index varies according to latitude on the globe (latitude), time of year and time of day. The UV index which app to use the terms in clear weather with a cloudless sky. "My solar time" does not retrieve UV index based on the most accurate weather and ozone conditions where you are.

The app uses GPS to retrieve your position. GPS is not used without your permission. It's fine to use the app without GPS, but then you must either select location from a list of destinations or by manually entering a UV index. Verify that your phone is set to the current local time, so that the calculation is correct.

The app tries to determine whether it is winter or summer time at the place and on the date you specified. If the app can not determine the time zone of the location that you specified calculations are carried out without compensation for any summertime.

When you enter a UV index manually apply the calculated solar time for the midday (12.00) and in clear weather.

The app does not require internet connection and can therefore be used abroad with telephone and network functions are off. Then you are sure it will not cost you anything extra.

 "My solar time" is published by the Swedish Radiation Safety Authority. Learn more about how the app works and authority UV work on www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Before you download the app, take note of the following information:
Soltiderna as calculated in the app "My solar time" are guidelines that show how long you can be out without protective clothing or sunscreen. The times are based on statistically calculated UV index and various hudtypers sensitivity to the sun. How sensitive you are varies from individual to individual. Therefore, always mindful of your time in the sun.

You are responsible for deciding whether you can stay in the sun without becoming red, for example by
• take into account how your skin tends to react in the sun,
• take into account how reasonable the calculated time is just for you
• be aware of how your skin reacts in the sun at that time.
Read more
Collapse
3.7
127 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Buggfixar.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 10, 2015
Size
2.4M
Installs
10,000+
Current Version
3.0.2
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Strålsäkerhetsmyndigheten
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.