Go! - Start Clock

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

New in v4.2: Time zero.
New in v4.1: Starting window.
New feature in v4.0: GPS time synchronisation.
See how Start Clock gets synchronised via the device's GPS in this video clip:
https://www.youtube.com/watch?v=izDB5CW5JyI

Start Clock is used to individually start runners/skiers/bikers in a race, e.g. in an orienteering or skiing competition. It works on both phones and tablets. The text is automatically adapted to fill the screen.

Start Clock:
- Gives an audible prewarning (e.g. 10 sec before start);
- Beeps on the seconds before start (e.g. 55, 56, 57, 58, 59); and,
- Beeps even more on the go second.

Start Clock shows current time, alternatively countdown to the start signal (to zero), or timing relative to a zero time point. The start interval can be chosen from 5 sec to 10 min (see below).

The time can be synchronised to the device’s built-in GPS. Additionally, the displayed time can be adjusted:
- To show call-up time (e.g. 3 min ahead);
- To align with the timing system of the race (e.g. 0.75 sec); and,
- To postpone start (e.g. by half an hour, enter -30 min).

Text colours can be freely chosen for normal time, for the seconds before start, and, for the start second (can resemble a traffic light). As an alternative, a starting window can be used, which shows green, for example, 5 sec before and 5 sec after the start signal.

Start Clock can have a picture of your choice as a background image (alternatively, plain colour). Use a photo, the logo of the club or prepare a custom background picture. Additionally, a blinking text can be displayed; its position and size can be adjusted.

To load a custom background picture, Start Clock needs read access to your photos. Also, access to the device’s location is needed to enable GPS synchronisation. No other permissions are required.

Start Clock shows no advertisements. It does not gather, transmit or disclose any personal data.

Hint: Activate Flight Mode on your phone/tablet to prevent incoming calls from interrupting Start Clock.

Available start intervals: 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:25, 0:30, 0:40, 0:45, 0:50, 1:00, 1:15, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 4:00, 5:00, 7:30, 10:00.
Novinka v v4.2: Čas nula.
Novinka v v4.1: Startovní okno.
Nová funkce v v4.0: GPS časová synchronizace.
Podívejte se, jak Začátek hodiny dostane synchronizovány pomocí GPS přístroje v tomto videoklipu:
https://www.youtube.com/watch?v=izDB5CW5JyI
   
Spuštění Hodiny se používá ke spuštění individuálně běžců / lyžaře / cyklisté v závodě, např. v orientačním běhu na lyžích či soutěže. Pracuje na obou telefonech a tabletech. Text se automaticky přizpůsobuje, aby vyplnil obrazovku.
   
Začít Hodiny:
- Dává akustický předvýstrahy (například 10 sekund před startem);
- Pípne na sekund před začátkem (např. 55, 56, 57, 58, 59); a,
- Pípne ještě více na cestách sekundu.
   
Začátek Hodiny zobrazuje aktuální čas, případně odpočítávání ke startu signálu (na nulu) nebo načasování vzhledem k časovému bodu nula. Počáteční interval může být zvolena od 5 sekund do 10 minut (viz níže).
   
Čas je možné synchronizovat s vestavěným GPS zařízení. Navíc je zobrazen čas lze nastavit:
- Chcete-li zobrazit volání-up čas (např. 3 min dopředu);
- Za účelem sladění s rozvodovým systémem závodu (např. 0,75 sekundy); a,
- Pro odložení startu (například o půl hodiny, vstup -30 min).
   
Textové barvy lze libovolně vybrán pro normální hrací doby, pokud jde o sekundy před startem, a prostředkům pro zahájení sekundu (může podobat semaforu). Jako alternativu, výchozí okno může být použit, který je zelené, například 5 sekund před a 5 sekund po startovním signálu.
   
Začátek hodiny může mít obraz dle vlastního výběru jako obrázek na pozadí (alternativně prostý barva). Použít fotografii, logo klubu nebo připravit zakázkový obrázek na pozadí si. Kromě toho mohou být zobrazeny blikající textu; její poloha a velikost může být upravena.
   
Chcete-li načíst vlastního obrázku pozadí se, Start Hodiny potřebuje pro čtení přístup k vašim fotografiím. Také, je nutný přístup k umístění zařízení k tomu, aby synchronizace GPS. Nejsou zapotřebí žádné jiné oprávnění.
   
Začátek hodiny nevykazuje žádné reklamy. To neshromažďuje, přenášet či zveřejňovat žádné osobní údaje.
   
Tip: aktivovat režim Letadlo na telefonu / tabletu, aby se zabránilo příchozí hovory z přerušení chodu hodiny.
   
K dispozici Startovní interval: 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:25, 0:30, 0:40, 0:45, 0:50, 1:00, 1:15, 1: 30, 02:00, 02:30, 03:00, 04:00, 05:00, 07:30, 10:00.
Další informace

Recenze

4,6
Celkem 51
539
49
31
21
11
Načítání

Novinky

v4.2.1 New layout for Time zero. User interface supports Android Material Design.

v4.2: Time zero: Timing relative to a zero time point.

v4.1: Starting window: Start Clock shows green 5 sec before and 5 sec after the start signal (configurable).

v4.0: GPS time synchronisation.
Další informace

Další informace

Aktualizováno
5. září 2016
Velikost
703k
Instalace
1 000+
Aktuální verze
4.2.1
Vyžaduje Android
3.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Tollgate 3 AB
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.