Go! - Start Clock

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

Start Clock is used to individually start runners/skiers/bikers in a race, e.g. in an orienteering or skiing competition. It works on both phones and tablets. The text is automatically adapted to fill the screen.

Start Clock:
- Gives an audible prewarning (e.g. 10 sec before start);
- Beeps on the seconds before start (e.g. 55, 56, 57, 58, 59); and,
- Beeps even more on the go second.

Start Clock shows current time, alternatively countdown to the start signal (to zero), or time relative to a zero time point. The start interval can be chosen from 5 sec to 10 min.

The time can be synchronised to the device’s built-in GPS. Additionally, the displayed time can be adjusted:
- To show call-up time (e.g. 3 min ahead);
- To align with the timing system of the race (e.g. 0.75 sec); and,
- To postpone start (e.g. by half an hour).

Text colours can be freely chosen for normal time, for the seconds before start, and, for the start second (can resemble a traffic light). As an alternative, a starting window can be used, which shows green, for example, 5 sec before and 5 sec after the start signal.

Start Clock can have a picture of your choice as a background image (alternatively, a one-coloured background). Use a photo, the logo of the club or prepare a custom background picture. Additionally, a blinking text can be displayed; its position and size can be adjusted.

To load a custom background picture, Start Clock needs access to your photos. Also, access to the device’s location is needed to enable GPS synchronisation. No other permissions are required.

Start Clock shows no advertisements. It does not gather, transmit or disclose any personal data.

Available start intervals: 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:25, 0:30, 0:40, 0:45, 0:50, 1:00, 1:15, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 4:00, 5:00, 7:30, 10:00.

GPS synchronisation: https://www.youtube.com/watch?v=izDB5CW5JyI
Help file: http://tg3.se/startclock/help_en.html

Translations (your comments would be appreciated):
http://tg3.se/startclock/lang.pdf
http://tg3.se/startclock/lang.xlsx
Začít Hodiny slouží k individuálnímu spuštění běžců / lyžaře / cyklisté v závodě, např. v orientačním běhu na lyžích nebo soutěže. Pracuje na obou telefonech a tabletech. Text se automaticky přizpůsobí, aby zaplnil celou obrazovku.
   
Začít Hodiny:
- dává zvukový předběžné výstrahy (například 10 sekund před startem);
- Pípne na sekund před začátkem (např. 55, 56, 57, 58, 59); a,
- Pípne ještě na cestách sekundu.
   
Začátek hodiny zobrazuje aktuální čas, případně odpočítávání do startovacího signálu (na nulu), nebo čas vzhledem k časovému bodu nula. Začátek intervalu může být zvolen od 5 sekund do 10 minut.
   
Čas je možné synchronizovat s vestavěným GPS zařízení. Kromě toho se zobrazí čas lze nastavit:
- Pro zobrazení pro volání do doby (např. 3 minuty dopředu);
- Za účelem sladění s časování systému závodu (např. 0,75 sekundy); a,
- Pro odložení startu (například o půl hodiny).
   
Barvy textu je možné zvolit libovolně po normální hrací doby, pokud jde o sekundy před startem, a pro zahájení sekundu (může připomínat semaforu). Jako alternativa, výchozí okno může být použit, který je zelené, například 5 sekund před a 5 sekund po startovním signálu.
   
Start Hodiny mohou mít obraz dle vlastního výběru jako obrázek na pozadí (alternativně jeden-barevné pozadí). Použití fotografie, logo klubu, nebo si připravit vlastní pozadí obraz o. Kromě toho mohou být zobrazeny blikající textu; její poloha a velikost může být nastavena.
   
Načíst vlastního obrázku pozadí je, Start Hodiny potřebuje přístup k vašim fotografiím. Také je zapotřebí přístup k umístění zařízení umožňující synchronizaci GPS. nejsou nutné žádné jiné oprávnění.
   
Start Hodiny nevykazuje žádné reklamy. To neshromažďuje, přenášet či zveřejňovat žádné osobní údaje.
   
K dispozici Startovní interval: 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:25, 0:30, 0:40, 0:45, 0:50, 1:00, 1:15, 1: 30, 02:00, 02:30, 03:00, 04:00, 05:00, 07:30, 10:00.
  
Synchronizace GPS: https://www.youtube.com/watch?v=izDB5CW5JyI
Soubor nápovědy: http://tg3.se/startclock/help_en.html
    
Překlady (vaše komentáře by ocenili):
http://tg3.se/startclock/lang.pdf
http://tg3.se/startclock/lang.xlsx
Další informace
4,7
Celkem 59
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Maintenance release. Improved help.
Další informace

Další informace

Aktualizováno
27. března 2018
Velikost
732k
Instalace
5 000+
Aktuální verze
4.3.0
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Tollgate 3 AB
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.