Go! - Start Clock

Dla wszystkich
61
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

Start Clock is used to individually start runners/skiers/bikers in a competition, e.g. in orienteering or skiing. It works on both phones and tablets. The text is automatically adapted to fill the screen.

Start Clock:
- Gives an audible prewarning (e.g. 10 sec before start);
- Beeps on the seconds before start (e.g. 55, 56, 57, 58, 59); and,
- Beeps even more on the go second.

Start Clock shows current time, alternatively countdown to the start signal (to zero), or time relative to a zero time point. A starting list can be shown. The start interval can be chosen from 5 sec to 10 min.

The time can be synchronised to the device’s built-in GPS. Additionally, the displayed time can be adjusted:
- To show call-up time (e.g. 3 min ahead);
- To align with the timing system of the race (e.g. 0.75 sec); and,
- To postpone start (e.g. by half an hour).

Text colours can be freely chosen for normal time, for the seconds before start, and, for the start second (can resemble a traffic light). As an alternative, a starting window can be used, which shows green, e.g. 5 sec before and 5 sec after the start signal.

Start Clock can have a picture of your choice as a background image (alternatively, a one-coloured background). Use a photo, the logo of the club or prepare a custom background picture. Additionally, a text message can be displayed; its position and size can be adjusted.

To load a custom background picture, Start Clock needs access to your photos (Android permission Storage). Access to the device’s location is needed to enable GPS synchronisation (Android permission Location; only time information is used, the position is discarded). No other permissions are required.

Start Clock shows no advertisements. It does not gather, transmit or disclose any personal data.

Available start intervals: 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:25, 0:30, 0:40, 0:45, 0:50, 1:00, 1:15, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 4:00, 5:00, 7:30, 10:00.

GPS synchronisation: https://www.youtube.com/watch?v=izDB5CW5JyI
Help file: http://tg3.se/startclock/help_en.html
Start Clock służy do indywidualnego uruchamiania biegaczy / narciarzy / rowerzystów podczas zawodów, np. na orientację lub na nartach. Działa na telefonach i tabletach. Tekst jest automatycznie dostosowywany do wypełnienia ekranu.
   
Uruchom zegar:
- Daje słyszalne ostrzeganie (np. 10 s przed uruchomieniem);
- Dźwięki na sekundach przed startem (np. 55, 56, 57, 58, 59); i,
- Wciąga jeszcze więcej w sekundę.
   
Start Zegar pokazuje aktualny czas, alternatywnie odliczanie do sygnału startowego (do zera) lub czas względem punktu zerowego czasu. Można wyświetlić listę początkową. Interwał początkowy można wybrać w zakresie od 5 s do 10 min.
   
Czas można zsynchronizować z wbudowanym GPS urządzenia. Dodatkowo wyświetlany czas można dostosować:
- Aby pokazać czas wywołania (na przykład 3 minuty do przodu);
- Dopasowanie do układu czasowego wyścigu (np. 0,75 s); i,
- Aby odłożyć start (np. O pół godziny).
   
Kolory tekstu można dowolnie wybierać na czas normalny, na sekundy przed startem, a na początek drugi (może przypominać sygnalizację świetlną). Alternatywnie można użyć okna początkowego, które pokazuje kolor zielony, np. 5 sekund przed i 5 sekund po sygnale rozpoczęcia.
   
Funkcja Start Clock może mieć wybrany obraz jako tło (alternatywnie jednobarwne tło). Użyj zdjęcia, logo klubu lub przygotuj niestandardowy obraz tła. Dodatkowo można wyświetlić wiadomość tekstową; jego położenie i rozmiar można dostosować.
   
Aby załadować niestandardowe zdjęcie w tle, Uruchom zegar wymaga dostępu do zdjęć (uprawnienia Android Storage). Dostęp do lokalizacji urządzenia jest potrzebny, aby umożliwić synchronizację GPS (zezwolenie na lokalizację w systemie Android, używane są tylko informacje o czasie, pozycja jest odrzucana). Żadne inne uprawnienia nie są wymagane.
   
Zegar startowy nie wyświetla reklam. Nie gromadzi, nie przekazuje ani nie ujawnia żadnych danych osobowych.
   
Dostępne interwały początkowe: 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:25, 0:30, 0:40, 0:45, 0:50, 1:00, 1:15, 1: 30, 2:00, 2:30, 3:00, 4:00, 5:00, 7:30, 10:00.
  
Synchronizacja GPS: https://www.youtube.com/watch?v=izDB5CW5JyI
Plik pomocy: http://tg3.se/startclock/help_en.html
Więcej informacji
Zwiń
4,7
Łącznie: 61
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Start list - Show contestants that will start on the next starting signal. Import xml file (IOF Data Standard 3.0) or csv file (comma-separated values).
Translation tool - Improve the translation of this app.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
4 stycznia 2019
Rozmiar
1,1M
Instalacje
5 000+
Aktualna wersja
5.0.0
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Tollgate 3 AB
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.