Vivus.se

49
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

BESKRIVNING
Vivus.se är din digitala kredit direkt i mobilen!

Ansök enkelt och smidigt om kredit upp till 20 000 kr utbetalt till ditt vanliga bankkonto. Som ny kund är första krediten på upp till 6 000 kr helt ränte- och avgiftsfri i upp till 30 dagar!

Med Vivus.se smidiga mobilapp kan du:
1. Ansöka om kredit och få svar direkt
2. Ansöka om att utöka ditt kreditbelopp när som helst
3. Se inbetalningsuppgifter och kontostatus
4. Kontakta kundtjänst direkt
5. Ändra dina uppgifter och inställningar

En kredit hos Vivus.se kan du återbetala delvis varje månad eller helt och hållet när du önskar. Det tillkommer aldrig några avgifter, vare sig uppläggningsavgifter eller aviavgifter.

VILKA ÄR VIVUS.SE?

Vi är Sveriges marknadsledande aktör inom korta konsumentkrediter med över 180 000 nöjda kunder i Sverige sedan 2010, och är en del av den internationella koncernen 4finance Group med verksamhet i 15 länder. Vi är ett licensierat kreditmarknadsinstitut Konsumentkreditinstitut under tillsyn av Finansinspektionen och Konsumentverket. Vi erbjuder förutom enkla krediter via Vivus.se även lite längre lån genom Onea.se samt sparande via 4spar.se.

VILLKOR:

Är du ny kund är krediten helt ränte- och avgiftsfri om du väljer att återbetala hela beloppet inom första kreditperioden. Efter den räntefria perioden debiteras annars en månadsränta om 15 % samt 3 % amortering, vilket är det minsta beloppet att betala. För en kredit på 6 000 kr uppgår den lägsta månadsbetalningen till 1 080 kr. Du kan välja att återbetala delar av eller hela krediten när som helst och du kan även ansöka om att utöka din kreditgräns. Läs mer om årsränta och effektiv ränta nedan.

De villkor som gäller är; sökanden måste vara minst 18 år, inneha svenskt personnummer, svenskt mobilnummer och svenskt kontonummer samt genomgå en sedvanlig kreditprövning.

Representativt exempel: en kredit på 5 000 kronor över en period av 12 månader med en månatlig fast ränta på 15% uppgår till 8 498 i räntekostnader, totalt belopp att betala är 13 498 kr. Representativt exempel på den nominella fasta årsräntan är 180 %. Den maximala effektiva räntan är 502%. Vid varje betalning debiteras en fast månadsränta om 15% på det nominella beloppet, samt en amortering på minst 3%. Till exempel är den första delbetalningen 922,50 kr och sjunker till 743,42 kr efter 12 månader om kunden väljer att betala 3% enligt betalplan. Kunden har då 4 113 kr kvar i skuld i slutet av perioden. För en slutbetalning vid månad 12, är den totala amorteringen 4 856,42 kr. Kunden kan använda krediten på en återkommande basis så länge kreditgränsen inte överskrids. Kunden kan få tillgång till krediten på obestämd tid och nyttja saldot när den betalas tillbaka. Om betalningar inte görs i enlighet med allmänna villkor, kan en årlig dröjsmålsränta på 30% tillkomma, plus en förseningsavgift på 125 kronor, en påminnelseavgift på 60 kronor och en inkassoavgift om 180 kronor. Om betalning inte sker efter kravbrevet tillkommer Kronofogdekostnader om 680 kronor och eventuellt ytterligare 600 kronor för varje år Kronofogden handlägger ärendet, detta kan medföra en betalningsanmärkning. Vivus hanterar sina kravärenden i enlighet med gällande lagstiftning och enligt god inkassosed.

Vivus är ett varumärke under 4finance AB, organisationsnummer 556790-4189. Sätesadressen är Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm. Vår verksamhet är ett registrerat Konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn.)

KONTAKTA OSS:

www.vivus.se

support@vivus.se

08-420 400 20
DESCRIPTION
Vivus.se is your digital credited directly on your mobile!

Apply quickly and easily for credit up to 20 000 paid to your regular bank account. As a new customer's first credit of up to 6 000 brand interest and charge up to 30 days!

With Vivus.se convenient mobile app, you can:
1. apply for credit and get answers directly
2. Apply to extend your credit limit at any time
3. Make payment information and account status
4. Contact Customer Service directly
5. Change your information and settings

A credit of Vivus.se can repay part or monthly altogether when you want. There will never be any fees, whether up-front fees or billing costs.

WHAT ARE VIVUS.SE?

We are the market leader in short-term consumer credit with over 180,000 satisfied customers in Sweden since 2010, and is part of the international group 4finance Group with operations in 15 countries. We are a licensed credit institutions Consumer Credit institutions supervised by the Financial Consumer Agency. We offer in addition to easy credit through Vivus.se even a little further loans through Onea.se and savings via 4spar.se.

TERMS:

Are you a new customer's credit interest rate and completely free of charge if you choose to repay the full amount of the first loan period. After the interest-free period will be charged otherwise a monthly rate of 15% and 3% amortization, which is the minimum amount to pay. For a loan of SEK 6 000 is the minimum monthly payment for 1080 kr. You can choose to repay part or all of the credit at any time and you can even apply to extend your credit limit. Read more about APR and APR below.

The conditions that apply are: the applicant must be 18 years of age, possess a Swedish personal, Swedish Swedish mobile number and account number as well as undergo a standard credit check.

Representative example: a credit of SEK 5 000 over a period of 12 months with a monthly fixed rate of 15% amounting to 8,498 in interest charges, total amount to pay is 13 498 SEK. Representative example of the nominal fixed year rate is 180%. The maximum effective rate is 502%. On each payment will be charged a monthly interest rate of 15% on the nominal value and amortization of at least 3%. For example, the first installment of 922.50 dollars and drops to 743.42 SEK after 12 months if the customer chooses to pay 3% according to the payment plan. The customer has since 4113 kr remain in debt at the end of the period. For a final payment at month 12, the total amortization 4 856.42 SEK. The customer can use credit on a regular basis as long as the credit limit is not exceeded. The customer can get access to credit indefinitely and use the balance when it is paid back. If payments are not made in accordance with the general terms and conditions, an annual interest rate of 30% to come, plus a late fee of 125 crowns, a reminder fee of 60 crowns and a collection fee of SEK 180. If payment is not made after the claim letter to the Enforcement costs of SEK 680 and possibly an additional 600 crowns for each year bailiff handling the case, this can result in a payment default. Vivus handle their claims cases in accordance with applicable law and in accordance with good inkassosed.

Vivus is a trademark of 4finance AB, corporate identity number 556790-4189. Registered office address is Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm. Our business is a Registered Consumer credit institution under the Financial Supervisory Authority and the Consumer Agency's supervision.)

CONTACT US:

www.vivus.se

support@vivus.se

08-420400 20
Read more
Collapse
4.2
49 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Ny version med nya och förbättrade funktioner
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 4, 2019
Size
25M
Installs
10,000+
Current Version
1.4.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
4finance
Developer
Lielirbes iela 17a-8, Riga, LV-1046, Latvia
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.