Mindfulnessklockan

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Välkommen till Mindfulnessklockan som hjälper dig att vara närvarande i livet! Mindfulness definieras av professor Jon Kabat-Zinn som uppmärksamhet:

* i nuet
* med avsikt
* utan att döma eller värdera

Mindfulness är en förmåga vi alla har, och forskning visar att mindfulnessträning bland annat:
* minskar stress och oro
* ökar koncentration och närvaro
* ökar lugn och livskvalité

Du kan träna mindfulness dels genom formella övningar, som sittande meditation och dels i vardagen, var du än är. Sinnena är viktiga. Du kan KÄNNA andningen, SMAKA en frukt, notera DOFTER, SE saker och HÖRA ljud omkring dig. I denna app använder vi hörseln som ett sätt att komma tillbaka till nuet. Så här kan du använda Mindfulnessklockan:

* När du hör ljudet av klockan kan du stanna upp, blunda och känna andningen i kroppen.
* Du kan även ta tre medvetna andetag varje gång klockan klingar.
* Du behöver inte stanna upp utan kan fortsätta det du gör med förnyad närvaro
* När klockan ljuder kan du tänka något tyst för dig själv, t ex:
“Jag är lugn och närvarande”
“Jag är uppmärksam på det jag gör.”
Hitta gärna egna ord som passar för dig.
* Genom funktionen “Påminnelse” kan du vakna till ljudet av Mindfulnessklockan.
* Ge dig själv en mikropaus på valfritt sätt
* Eget användningsområde
* Om du redan praktiserar mindfulness så kan du ta hjälp av Mindfulnessklockan för att hålla koll på tiden under formella övningar. Du kan till exempel låta klockan ringa var femte minut när du gör sittande meditation eller yogarörelser.
* I applikationen ingår ett smakprov på formell mindfulnessträning, övningen “Kroppsscanning 10 minuter”, hämtad från “Dagliga droppar mindfulness”. När du har lärt dig övningen kan du göra den på egen hand till ljudet av Mindfulnessklockan.

Oavsett hur du väljer att använda Mindfulnessklockan så hoppas vi att den ska förgylla din dag och bidra till ökad närvaro.

Johan Bergstad och Martin Ström

Du som önskar fler guidade mindfulnessövningar kan prova någon av följande appar

* Dagliga Droppar Mindfulness
* Mindfulness steg för steg
* Oas – ett träningsprogram i mindfulness
* Potential Project: mindfulness

----

Det var en fråga bland kommentarerna om varför appen behöver veta vem man ringer. Det gör den inte. Appen ber om en en rättighet som heter "READ_PHONE_STATE". Anledningen till detta är för att kunna pausa en övning man lyssnar på när det ringer. Det gör det dock inte möjligt för appen att se vem man ringer till eller vem ett samtal kommer ifrån, utan bara att veta _att_ det ringer.

Om ni har frågor kring appen, maila gärna till martin@widemind.se. Istället för att sätta ett dåligt betyg :-)
Welcome to Mindfulness clock that helps you to be present in life! Mindfulness is defined by Professor Jon Kabat-Zinn as attention:

* in the now
* with intent
* Without judging, or valuing

Mindfulness is an ability we all have, and research shows that mindfulness training including:
* Reduce stress and anxiety
* Increasing concentration and presence
* Increases quiet and quality of life

You can practice mindfulness and through formal exercises that sitting meditation and also in everyday life, wherever you are. The senses are important. You can feel the breath, taste the fruit, note scents, see things and hear sounds around you. In this app we use the hearing as a way to get back to the present. How you can use mindfulness bell:

* When you hear the sound of the bell, you can stop, close your eyes and feel the breath in the body.
* You can also take three conscious breaths each time the bell sounds.
* You do not have to stop but can continue what you are doing with renewed presence
* When the bell sounds, you think about something silently to yourself, for example:
   "I am calm and present"
    "I'm aware of what I do."
    Find gladly own words to suit you.
* Through the "Reminder", you can wake up to the sound of mindfulness bell.
* Give yourself a micro break in any manner
* Own use
* If you already are practicing mindfulness, you can take the help of mindfulness clock to keep track of time during the formal exercises. For example, let the bell ring every five minutes when you do sitting meditation or yoga movements.
* The application has a taste of formal mindfulness training, exercise "Body Scan 10 minutes", taken from "Daily drops mindfulness". Once you have learned the exercise, you can do it on its own to the sound of mindfulness bell.

No matter how you choose to use mindfulness time, we hope that it will brighten your day and help increase attendance.

Johan Berg City and Martin Power

If you want more guided mindfulness exercises can try any of the following apps

* Daily Drops Mindfulness
* Mindfulness step by step
* Oasis - a training mindfulness
* Potential Project: mindfulness

----

There was a question in the comments about why the app needs to know who to call. It does not. The app asks if a right is called "READ_PHONE_STATE". The reason for this is to pause an exercise you listen to when it rings. It does not allow the app to see who you are calling or whom a call is coming from, but just knowing _att_ ringing.

If you have questions about the app, please email to martin@widemind.se. Instead of putting a bad rating :-)
Read more
Collapse
4.0
45 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Stability improvements
- Crash fixes for specific Android 8+ devices
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 15, 2018
Size
3.1M
Installs
10,000+
Current Version
1.5.12
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$1.09 - $1.10 per item
Permissions
Offered By
Mindfulness Apps
Developer
Tulegatan 66, 17272 Sundbyberg, Sweden
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.