Dohodnina VDČ 2017

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovenian

Izračunajte in uveljavite maksimalno olajšavo za družinske člane (dohodnina VDČ). Prihranite več.

Vnesite podatke o prejemkih ter otrocih in aplikacija bo preverila vse možne kombinacije razporeditve otrok po mesecih ter izbrala tisto kombinacijo, s katero lahko prihranite največ.

Aplikacija omogoča informativni izračun dohodninske olajšave za otroke. Glede na podatke staršev (bruto dohodek, prispevki in akontacija dohodnine) in otrok (števila mesecev za olajšavo) se izračuna najbolj ugodna kombinacija razporeditve otrok po mesecih za oba starša.

Informativni izračuni olajšave za družinske člane so informativne narave in veljajo za leto 2017.

KOMU JE INFORMATIVNI IZRAČUN NAMENJEN?
• Namenjen je vsem staršem (partnerjem) ki imajo enega ali več otrok in uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane (VDČ).
• Partnerjem, ki skupaj iščejo optimalno razporeditev otrok z namenom maksimalnih prihrankov pri plačilu dohodnine za leto 2017.
• Vsem davčnim zavezancem rezidentom republike Slovenije, ki bodo FURS-u predložili vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2017.

KOMU NI NAMENJEN?
• Vsem samozaposlenim osebam, ki imajo edini prihodek iz dejavnosti in uveljavljajo normirano obdavčitev (so normiranci).

OMEJITVE
• Izračun je prilagojen slovenski zakonodaji obračuna dohodnine za leto 2017
• Izračun je možen za maksimalno 7 (sedem) vzdrževanih članov (otrok)
• Izračun ne omogoča vnosa in ne upošteva olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
• Izračun za 6 in 7 vzdrževanih članov (otrok) zaradi števila kombinacij traja dalj časa
• Izračun ne omogoča vnosa in upoštevanja zneska za plačano preživnino
• Izračun upošteva posebne olajšave samo za vzdrževane družinske člane iz skupine (sorodstveno razmerje) A1, A2, A3 in A4
• Za pravilen izračun je potrebno vnesti vzdrževane družinske člane po starosti (od najstarejšega do najmlajšega)
• Vse posamezne bruto prihodke, zanje plačane prispevke in akontacije dohodnine, je potrebno sešteti in vpisati v ustrezna polja v aplikaciji
• Vse vrednosti normiranih stroškov morate prišteti v plačane prispevke

Informativni izračun z enakimi podatki obvezno preverite še na spletni strani Davčne uprave (TESTNI IZRAČUN DOHODNINE).
Calculate and apply maximum deductible for family members (income VDC). Save more.

Enter revenue and the children and the app will check all possible combinations of distribution of child in months and chose that combination, you can save the most.

The application allows informative calculation of personal income tax relief for children. According to the information of parents (gross income, contributions and advance on income tax) and children (the number of months for relief) is given the most favorable combination of the distribution of children by both parents for months.

ATMs relief for family members are informative and valid for the year 2017.

WHO IS INTENDED FOR INFORMATION CALCULATION?
• It is aimed at all parents (partners) which have one or more children and enforce deduction for dependents (VDC).
• Partners work together to find optimal distribution of children with a view to maximum savings in the payment of income tax for the year 2017.
• All resident taxpayers of the Republic of Slovenia, which will Pars submitted an application for the special relief for dependents in the informative calculation of personal income tax for the year 2017.

WHO IS NOT INTENDED?
• All self-employed persons who have only income from operations and enforce standardized taxation (the normiranci).

LIMITS
• Calculation of the adjusted tax levied Slovenian legislation for 2017
• Calculation is possible for a maximum of 7 (seven) dependents (children)
• The calculation does not allow for input and ignores incentives for voluntary supplementary pension insurance
• Calculation for 6 and 7 of dependents (children) due to the number of combinations take longer
• The calculation does not allow for the introduction and consideration of the amount paid for child support
• The calculation takes into account special tax relief only for dependents from the group (kinship) A1, A2, A3 and A4
• The correct calculation is necessary to enter the dependents by age (oldest to youngest)
• All individual gross income they paid contributions and income tax, it is necessary to sum up and entered into the appropriate fields in the application
• All values ​​are normalized costs must be added the contributions paid

Information calculate the same data, check on the website of the Tax Administration (TEST THE CALCULATION OF INCOME TAX).
Read more
Collapse
3.0
2 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dohodnina VDČ 2017
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 16, 2018
Size
1.3M
Installs
100+
Current Version
4.5
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$3.99 per item
Permissions
Offered By
24alife developed in collaboration w/ Mayo Clinic
Developer
USA: 975 34th Avenue NW, Suite 400; 50901 Rochester, Minnesota, +1 507 513 0615 Europe: Askerceva 4/a, 3310 Zalec, Slovenia; +386 5 922 6500
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.