Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovenian

Mobilna banka mBank@Net je sodobna bančna aplikacija Nove KBM, ki vam omogoča varno, enostavno in hitro sklepanje produktov in opravljanje bančnih storitev na mobilnih napravah. Je preprosta in prijazna do uporabnika tudi zaradi uporabe SMS žetona, zato boste nad njo navdušeni tudi manj vešči uporabniki mobilnih aplikacij.

NOVOSTI:
• Varnostni element SMS žeton – enkratno geslo, ki ga boste prejeli v SMS sporočilu, za hiter in enostaven način poslovanja. SMS žeton je brezplačen.
• SMS žeton vsebuje 6-mestno geslo, ki je veljavno 3 minute. Vsak SMS žeton se lahko uporabi le enkrat.
• SMS žeton se avtomatsko generira ob zahtevi za prijavo v spletno ali mobilno banko, za izvajanje potrditev plačil, zahtev …
• SMS žeton je enostaven in varen način potrjevanja transakcij in bo nadomestil generator enkratnih gesel RSA SecurID. Storitev menjave in uporabe novega varnostnega elementa SMS žeton je v celoti BREZPLAČNA.

OSTALE FUNKCIONALNOSTI:
• poenostavljena prijava s prstnim odtisom, če vaša naprava to omogoča
• enostavnejši prenosi denarja med uporabniki mBank@Neta z Nakaži mi/Nakažem ti (QR koda), brez zamudnega sporočanja oz. vpisovanja podatkov
• hitrejši dostop in poenostavljeno izvajanje plačil
• polnitev Varčevalnika in predplačniške kartice Visa
• možnost sklepanja produktov (npr. kredita, varčevanj, plačilnih kartic, varnostnega SMS sporočila) oz. oddaje naročil (limit na osebnem računu in plačilnih karticah)
• oblikovanje kartice zase ali za pooblaščenca s fotografijo iz galerije na vašem telefonu
• preverjanje prometa na računih, karticah, bančni Moneti, varčevalnih računih in Varčevalniku, depozitih in kreditih
• upravljanje nastavitev računov, kartic (npr. limiti) in obveščanja
• enostavno plačevanje položnic (UPN z OCR vrstico ali QR kodo) s funkcijo Skeniraj in plačaj
• pregled prejetih e-računov, SEPA direktnih bremenitev in drugih sporočil v nabiralniku
• iskalnik najbližjega bankomata oz. poslovalnice skupaj s kontaktnimi podatki
• enostavno in varno pošiljanje sporočil v vašo poslovalnico (namesto e-pošte)


KAJ MORATE VEDETI PRED POSODOBITVIJO APLIKACIJE:
• V primeru, da pri nastavitvi mGesla pride do težav, ker imate preveč povezanih naprav, stare povezave izbrišite v spletni banki Bank@Net (Nastavitve – Upravljanje z uporabniki).

Za dodatne informacije in pomoč smo vam na voljo na e-naslovu: bankanet@nkbm.si, na telefonski številki 02 229 27 60 ali naši spletni strani www.nkbm.si/mbankanet.

Mobilno aplikacijo mBank@Net lahko uporabniki spletne banke Bank@Net uporabljajo brezplačno. Če spletne oz. mobilne banke še ne uporabljate, lahko enostavno pristopite na naši spletni strani www.nkbm.si/mbankanet ali v najbližji poslovalnici Nove KBM. Nekomitenti pa lahko preko aplikacije oddate naročilo za odprtje računa.
Za uporabo aplikacije morate imeti omogočeno podatkovno povezavo na mobilni napravi.

VARNOST
Mobilna banka mBank@Net zagotavlja visok nivo varnosti, enak kot v spletni banki.
• prijavo z mGeslom. Pri nastavitvi mGesla vašo mobilno napravo povežete s svojim uporabniškim računom v Bank@Netu;
• prijavo s prstnim odtisom – omogočena na napravah z operacijskim sistemom Android v.6 ali višje, če ima naprava bralnik prstnih odtisov in če imate na napravi nastavljeno mGeslo.


Dodatni overitveni elementi za potrjevanje plačil in sklepanje produktov so SMS žeton, RSA ključek ali mobilna aplikacija RSA Soft token, ki generira enkratno geslo.
Dodatno varnost zagotavlja samodejna odjava, saj po izhodu iz aplikacije uporabnika po določenem času samodejno odjavimo. V primeru izgube ali odtujitve mobilnega telefona lahko onemogočite dostop do finančnih podatkov z razvezavo naprave kar na daljavo, preko spletne banke Bank@Net.

Nova KBM
Mobile Bank mBank @ Net is a modern bank application of Nova KBM, which enables you to securely, easily and quickly conclude products and provide banking services on mobile devices. It's simple and user-friendly for using the SMS token, so you'll be excited by less experienced mobile application users.

NEWS:
• Security element SMS tokens - one-time password that you receive in a text message for a quick and easy way of doing business. SMS token is free.
• The SMS token contains a 6-digit password valid for 3 minutes. Every SMS token can be used only once.
• The SMS token is automatically generated when you request to sign up for a web or mobile bank, to make payment confirmations, requests ...
• The SMS token is an easy and secure way to validate transactions and will replace the one-time password generator RSA SecurID. The service of replacing and using the new security element of the SMS tokens is completely FREE.

OTHER FUNCTIONALITIES:
• Simplified fingerprint notification if your device allows this
• Simpler transfers of money between users of mBank @ Neta with Send / Send me (QR code) without delaying or data entry
• faster access and simplified execution of payments
• Charge the Saver and Prepaid Card Visa
• the possibility of concluding products (eg credit, savings, payment cards, security SMS); delivery of orders (limit on personal account and payment cards)
• creating a card for yourself or an authorized photo dealer from a gallery on your phone
• checking invoices, cards, banknotes, savings accounts and savers, deposits and loans
• manage account settings, cards (eg limits) and notification
• Easy payment of bills (UPN with OCR line or QR code) with Scan and Pay
• Review of received e-invoices, SEPA direct debits and other messages in the mailbox
• The nearest ATM or search engine. offices together with contact details
• Easy and secure sending of messages to your office (instead of e-mail)


WHAT YOU NEED TO BE BEEN BEFORE UPDATING APPLICATION:
• If you encounter problems when setting up mGesla because you have too many connected devices, delete the old links in the Bank @ Net Web site (Settings - User Management).

For additional information and assistance, please contact us at: bankanet@nkbm.si, at the telephone number 02 229 27 60 or our website www.nkbm.si/mbankanet.

The mobile application mBank @ Net can be used by users of the online Bank @ Net Bank for free. If web or you do not yet use mobile banks, you can easily access our website at www.nkbm.si/mbankanet or at the nearest branch of Nova KBM. Noncomponents can submit an order to open an account via an application.
You must have a data connection on your mobile device to use the application.

SAFETY
Mobile Bank mBank @ Net provides a high level of security, the same as in the online bank.
• registration with mGeslom. When setting up mGesla, you connect your mobile device to your user account at Bank @ Net;
• Fingerprint notification - enabled on devices running Android v.6 or higher, if your device has a fingerprint reader, and if you have a mGeslo installed on your device.


Additional certification elements for validating payments and concluding products are the SMS token, the RSA keyhole, or the mobile application RSA Soft token, which generates a one-time password.
Additional security ensures automatic logout, because after exiting the user application, we automatically log out after a certain time. In case of losing or disposing of a mobile phone, you can disable access to financial data by removing the device remotely via the online Bank @ Net bank.

Nova KBM
Read more
Collapse
4.2
1,003 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Manjši popravki / Small fixes
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 24, 2019
Size
5.9M
Installs
50,000+
Current Version
2.4.1
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Unrestricted Internet
Permissions
Offered By
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.