TailTrails

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Vyberte si jednu z hladných postavičiek TailTrails, kŕmte ju dobrými bobuľkami a vyhýbajte sa zlým!

Vašim cieľom je ovládať hadíka tak, aby ste nazbierali či najviac bodov a uržali hadíka sýteho zbieraním magických bobuliek. Ale pozor! Hoci všetky bobuľky vyzerajú na prvý pohľad rovnako, niektoré z nich sú jedovaté! Našťastie, dobré bobuľky vieme od jedovatých odlíšiť podľa toho, aké slovíčka povedia. Dobré bobuľky vždy hovoria slovíčka, ktoré obsahujú obľúbenú hlásku vašej postavičky - R pre autíčko, S pre hadíka a podobne. Pustite sa do zbierania hríbikov a bobuliek a nenechajte sa prekabátiť zlými bobuľkami, ktorých slovíčka vašu obľúbenú hlásku neobsahujú!

Stiahnite si skúšobnú verziu zadarmo! Po vyskúšaní si môžete zakúpiť plnú verziu priamo v aplikácií. Plná verzia obsahuje omnoho širšiu knižnicu slovíčok určených pre logopedické cvičenie.

Sluchová diferenciácia - schopnosť rozoznávať od seba rôzne zvuky. Pre dospelého niečo samozrejmé, podvedomé - pre mnoho detí s rečovými poruchami veľký problém. Dieťa s nerozvinutou diferenciáciou môže napríklad počuť slová "cibuľa" a "čibuľa" a pritom nevedieť, ktoré z nich je správne. Ak dieťa tieto rozdiely “nepočuje”, nemôžeme očakávať, že ich bude správne vyslovovať.

Našťastie je sluchová diferenciácia schopnosť, ktorá sa dá získať usilovným tréningom.

S edukačnou logopedickou hrou TailTrails sa cvičenie diferenciácie stane pre vás a vaše dieťa zábavou. Počas hry TailTrails sa v hre zjavujú rôzne bobuľky hovoriace dieťaťu rôzne slová. Dieťa musí na základe zvuku určiť, či slovíčko obsahuje hlásku, ktorú trénuje. Hra TailTrails obsahuje širokú knižnicu špeciálne vybraných slovíčok, ktoré pomôžu vyriešiť problém sluchovej diferenciácie vášho dieťaťa pre širokú škálu problematických hlások.

V hre sa dá manuálne nastaviť náročnosť logopedickej stránky hry (problematická hláska na začiatku, konci alebo v strede slova, podobné hlásky). V prípade, že nepoznáte presnú úroveň schopností vášho dieťaťa, môžete to nechať na automatiku, ktorá obtiažnosť nastaví tak, aby bola hra pre vaše dieťa výzvou, ktorá motivuje a posúva ho dopredu, ale neznechutí a neodradí ho.

Logopedické hry z ponuky Speekle sú schálené a vyvíjané s logopédmi a deťmi s reálnymi logopedickými problémami. Každá Speekle hra slúži na podporu istého typu logopedického cvičenia a to zábavnou interaktívnou formou. Spätná väzba o správnosti cvičenia je zabudovaná priamo v hre a napomáha k budovaniu správnej výslovnosti.
Pre viac informácií o Speekle a ďalších Speekle hrách navštívte www.speekle.sk.
Choose one of the characters TailTrails hungry, feed it well berries and avoid evil!

Your aim is to control the cloth so that you have accumulated the most points or a carbonated cloth uržali collecting magical berries. But be careful! While all berries seem at first as well, some of which are toxic; Fortunately, we know from a good juniper toxic differently depending on what words to say. Dobré juniper always say words that contain a sound of your favorite characters - R for toy car, with the cloth or the like. Get into the collecting wild mushrooms and berries, and do not let them outsmart evil berries whose words do not make a sound your favorite!

Download a free trial! After trying you can purchase the full version directly in the application. The full version contains much wider library of vocabulary designed for speech exercises.

Auditory differentiation - the ability to distinguish different sounds from each other. Adult something obvious, subconscious - for many children with speech disorder big problem. Child with undeveloped differentiation may for example hear the words "onions" and "onions" and still do not know which one is correct. If a child these differences "hear" we can not expect that they will correct pronunciation.

Fortunately, auditory differentiation ability, which can be obtained strenuous workout.

The educational game speech TailTrails the exercise of differentiation happens to you and your child entertainment. During the game TailTrails the game reveal various berries child speaking different words. The child must, on the basis of sound to determine whether the word contains the buzz trains. Game TailTrails contains an extensive library of specially selected vocabulary to help solve the problem of auditory differentiation of your child for a wide range of problematic speech sounds.

In the game you can manually adjust the intensity of speech therapy aspects of the game (problematic watchtower at the beginning, end or in the middle of words, sounds similar). In case you do not know the skill level of your child, you can leave it on automatic, which set the level so that the game for your child challenge that motivates and pushes it forward, but neznechutí and not discourage him.

Logopedické games on offer are Speekle schálené and developed with speech and speech therapy children with real problems. Each Speekle game serves to support the same type of speech exercises and a fun interactive way. Feedback on the correctness of the exercise is built right in the game and helps to build the correct pronunciation.
For more information about Speekle and other games Speekle visit www.speekle.sk.
Read more
5.0
4 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Podpora promo kódov
Read more

Additional Information

Updated
October 22, 2015
Size
57M
Installs
500+
Current Version
1.0.4
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
Speekle
Developer
Hlaváčikova 13 Bratislava Slovakia
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.