iASPI Tablet SK

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikácia iASPI Tablet SK je mobilnou verziou najrozšírenejšieho právneho informačného systému ASPI na Slovensku.

Voľný obsah:
* MODUL PREDPISY
Účinné a platné znenia právnych predpisov
- všetky predpisy publikované a registrované v Zbierke zákonov, Sbírce zákonů a nařízení Československé republiky, Zbierke zákonov SNR, Slovenskom zákonníku, Úradnom liste, Ústrednom vestníku SSR, Ústředním věstníku ČSR,
- predpisy vydané pred rokom 1945 vrátane zákonov bývalého Rakúsko-Uhorska,
- predpisy ministerstiev a ústredných orgánov (napr. texty predpisov publikované vo Finančnom spravodajcovi, Vestníku Národnej banky Slovenska)

Platený obsah
* MODUL PREDPISY
Možnost zobrazovať jednotlivé historické znenia všetkých predpisov.

* MODUL JUDIKATÚRA
Bohatá judikatúra s proviazanosťou na príslušné miesta slovenských predpisov
- judikatúra zo správnej, trestnej, daňovej a civilnej oblasti
- kompletná publikovaná judikatúra Ústavného súdu a Najvyššieho súdu
- bohatá historická judikatúra s využitím aj pre súčasnú právnu prax,
- rozhodnutia Európskeho súdu pro ľudské práva,
- rozhodnutia Európskeho súdneho dvora,

* MODUL LITERATÚRA
Pravidelne doplňovaná literatúra previazaná na predpisy a ich paragrafy.
- dôvodové správy k zákonom či novelám,
- články z odborných časopisov vydávaných IURA EDITION,
- originálne články pripravené len pre ASPI
- a mnoho ďalších príspevkov (článkov, atď.).

* MODUL KOMENTÁRE
Komentáre od renomovaných autorov vydavateľstva IURA EDITION.

* MODUL EU
- právne predpisy EU a ďalšie dokumenty publikované v Úradnom vestníku EU
- publikovaná judikatúra Súdneho dvora EU
- konsolidované znenia právnych predpisov EU
- prípravné dokumenty k právnym predpisom (návrhy Európskej komisie)
IASP Tablet App is the mobile version SK najrozšírenejšieho legal information system ASPI to Slovak.

Free content:
* Module REGULATIONS
Effective upon the wording of the legislation
- All regulations published and registered in the statute, the Collection of Laws and Regulations of the Czechoslovak Republic, the statute SNR, Slovakia scribes Official liste, Zs Journal SSR, the Official Journal of Czechoslovakia,
- Regulations issued before the year of 1945, including laws of the former Austro-Hungarian Empire,
- Regulations of ministries and central bodies (eg texts regulations published in the Financial rapporteur to the Bulletin of the National Bank of Slovakia)

Paid content
* Module REGULATIONS
Ability to display different historical texts of all regulations.

* MODULE CASE LAW
Rich with case law proviazanosťou the corresponding sites Slovak legislation
- Case-law from administrative, criminal, tax and civilian field
- Full published case law of the Constitutional Court and the Supreme Court
- Rich historical case law using the presently legal practice,
- Decision of the European Court for Human Rights,
- Decision of the European Court of Justice,

* MODULE Literature
Regular replenishment literature on Cross-Talk regulations and their sections.
- The explanatory memorandum to the law or amendments to,
- Articles from professional journals published IURA EDITION,
- Original articles prepared only for the ASPI
- And many more contributions (articles, etc.).

* Module COMMENTS
Comments from renowned authors publishing house IURA EDITION.

* MODULE EU
- EU legislation and other documents published in the Official Journal of the EU
- Published case law of the Court of Justice of the EU
- Consolidated wording of the laws of the EU
- The preparatory documents for the legislation (European Commission's proposals)
Read more
Collapse
3.7
13 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Úpravy pre Android 4.4

MODUL EU
- právne predpisy EU a ďalšie dokumenty publikované v Úradnom vestníku EU
- publikovaná judikatúra Súdneho dvora EU
- konsolidované znenia právnych predpisov EU
- prípravné dokumenty k právnym predpisom (návrhy Európskej komisie)
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 1, 2014
Size
356k
Installs
1,000+
Current Version
1.1.0
Requires Android
3.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Wolters Kluwer SR s. r. o.
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.