Nazaret mojím domovom

1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Táto aplikácie vznikla s cieľom pomôcť šíriť iniciatívu 40 dňovej duchovnej obnovy, ktorá sa zrodila v srdci kňaza o. Dominika Chmielewského SDB.
Zároveň pomáha mať k dispozícii potrebné modlitby a informácie pre túto duchovnú obnovu na jednom mieste.

V čom spočíva jadro tejto duchovnej obnovy? Prečo 40 dní? Odkedy a dokedy potrvá?
Táto duchovná obnova trvá od 25.decembra 2020 a potrvá do 2. februára 2021. Je to presne 40 dní, počas ktorých sa Mária po pôrode spolu so svojim domom očisťovala podľa židovského zákona a 2. februára obetovala spolu so svätým Jozefom Ježiša Bohu v chráme.
Počas týchto 40 dní sa chceme aj my očistiť a zároveň zasvätiť naše manželstvá, rodiny, povolania Najsvätejšej Trojici skrze Svätú rodinu.

Ako je možné sa zapojiť do tejto obnovy, čo je potrebné urobiť?
Nie je toho až tak veľa, no iste to bude mať svoju silu. Bolo by veľmi vhodné, aby sa duchovnej obnovy zúčastnila celá rodina, ak to bude pravda možné.
Pozývame vás každý deň od 25.decembra do 2.februára:
1. pomodliť sa v spolu v rodine Žalm 51
2. pomodliť sa desiatok ruženca ...ktorý ťa Panna v nebi korunoval
3. pomodliť sa Žalm 121
4. každý štvrtok sa zúčastniť Eucharistickej adorácie, najlepšie osobne, ak to nebude možné, tak online alebo sa jednoducho v duchu preniesť pred bohostánok do vášho kostola a v tichosti zostať v Ježišovej prítomnosti
5. každý piatok si zbožne uctiť kríž a poďakovať Ježišovi za jeho lásku a spásu

Potom 2. februára na sviatok Obetovania Pána odovzdať - obetovať svoju rodinu, manželstvo, povolanie Bohu skrze Svätú rodinu a to cez tri jednoduché úkony:
1. spolu sa pomodliť hymnus Príď Duchu Svätý tvorivý alebo latinsky Veni Creator Spiritus
2. pomodliť sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu
3. vlastnými slovami obetovať rodinu, manželstvo, kňazi - farnosť, rehoľnú komunitu, Bohu skrze Svätú rodinu

Ikonka aplikácie je použitá z Christmas vector created by studiogstock - www.freepik.com
Updated on
Dec 28, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Prvé vydanie aplikácie