Aesculap LEKÁRNIČKA

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Aplikácia Aesculap Lekárnička umožňuje používateľovi mimoriadne rýchly prístup k veľkému množstvu informácií, ktoré sú dôležité pre správny výbere či užívanie liekov.

Dokážete si v nej vytvoriť vlastný elektronický zoznam liekov a diagnostikovaných chorôb. Nie je náhradou zdravotného záznamu, ale dokáže vás intuitívne upozorniť na riziká spojené s užívaním vašich liekov a ich prípadnom vzájomnom ovplyvňovaní. Tiež Vám pripomenie užitie lieku. Vďaka rozsiahlej podpore a zahrnutým údajom Vám poskytne informácie o cene lieku, generických náhradách, nežiaducich účinkoch. Využijú ju aj lekári, pretože je kvalifikovaným zdrojom údajov o liekoch. V prípade, ak užívate viacero liekov súčasne, dokáže Vás upozorniť na možné liekové komplikácie typu interakcia alebo kontraindikácia.

Pre plnohodnotné fungovanie aplikácie je potrebné internetové pripojenie

ZOZNAM LIEKOV
• Lieky a liečivá zoskupené podľa Indikačnej skupiny (ISK)
• Príbalový leták (PIL) – písomná informácia pre užívateľa lieku
• Účinná látka obsiahnutá v lieku
• Viazanosť - liek na recept (preskripcia) alebo voľnopredajný
• Výška doplatku, ak liek alebo jeho časť prepláca zdravotná poisťovňa
• Dokument SPC – Súhrn charakteristických vlastností lieku (v móde expert)
• Generiká – generická náhrada lieku
• Triedenie liekov podľa ATC skupiny

ZOZNAM CHORÔB
• Choroba (diagnóza, nemoc) – zoznam klasifikovaný podľa medzinárodnej klasifikácie MKCH 10

LEKÁRNIČKA
• Zoznam vašich liekov vybraných zo zoznamu liekov
• Zoznam chorôb vybraných zo zoznamu MKCH 10
• Ku každému lieku si môžete poznačiť dátum užívania (od – do)
• Ku každému lieku si môžete nastaviť pripomienkovač, upozorní vás na čas, kedy máte liek užiť, ako aj poznámku (dávkovanie, spôsob užitia, a pod.)
• Po ukončení užívania lieku si ho môžete presunúť do histórie, alebo vymazať z lekárničky
• Obsahuje expertný systém, ktorý dokáže vyhľadať vzájomné interakcie a kontraindikácie medzi užívanými liekmi.

SKENER
• dokáže vyhľadať liek na základe zoskenovania (odfotenia) čiarového kódu fotoaparátom v mobilnom zariadení

Aplikácia je aktuálne voľne dostupná pre všetkých, bez potreby registrácie. Po inštalácii si môžete vybrať mód používania – pacient (laik) alebo lekár (expert). Toto nastavenie si môžete kedykoľvek zmeniť.
Aesculap application kit allows the user to an unusually fast access to large amounts of information that are important for the proper selection and use of medicines.

Can you and establish its own electronic medication list and diagnosed diseases. Not a substitute for medical record, but it can intuitively warn you of the risks associated with the use of your medicines and their potential interactions. It also reminds you taking the medication. Thanks to extensive support and information included will provide information on the price of the drug, generic substitutes adverse reactions. Even doctors use it because it is a qualified source of data on medicines. If you are taking multiple medications at the same time, it can alert you to possible complications of type of drug interaction or contraindication.

For full operation of an Internet connection is required

List of drugs
• Medicines and drugs grouped by indication group (ISK)
• Package Leaflet (PIL) - leaflet consumer of the medicine
• The active substance contained in the product
• The link - drugs (prescription) and OTC
• The amount of charge, if the product or part reimbursed by the health insurance company
• Document SPC - Summary of Product Characteristics (in expert mode)
• Generics - Generic reimbursement of medicinal
• Classification of drugs according to the ATC group

LIST OF DISEASES
• Disease (diagnosis, illness) - the list classified according to the international classification ICD-10

Apothecary
• List your medicines selected from the list of products
• The list of diseases selected from the list of ICD-10
• At every drug you can note the date of use (from - to)
• At every drug you can set reminders, alerts you to the time when you should use the medicine, as well as a note (dosage, route of ingestion, etc.).
• After taking the medicine it can move into history, or deleted from the medicine cabinet
• Includes expert system which can locate the interactions and contraindications between the use of drugs.

SCANNER
• can locate the drug on the basis of scanning (photographed) barcode camera on a mobile device

The application is currently freely available to all, without the need for registration. After installation, you can choose mode of use - Patient (layman) or a doctor (expert). This setting can be changed at any time.
Read more
Collapse
4.0
115 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
November 12, 2014
Size
1.5M
Installs
5,000+
Current Version
1.0.5
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
GAMO a.s.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.