Hells Bells Club

Contains Ads
·
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Hells Bells Nomads Club pomáha a spája všetkých ľudí, ktorým sa rozbúcha srdce vždy, keď počujú burácanie pekelných zvonov silných mašín. Motorka vám dáva ten neopakovateľný pocit slobody a voľnosti. Hovorí sa, že imidžové autá si kupujeme aby sme sa niekým stali a motorky preto kým sme.. a my sme bikerská rodina HellsBells.Club

:PREČO POUŽÍVAŤ HBC

OCHRANA ŽIVOTA a SPOZNÁVANIE SKVELÝCH ĽUDÍ

Hells Bells je aplikácia určená pre všetkých bikerov jazdiacich na akomkoľvek type motoriek.. od skútra až po silné superšporty. Nájdeš tu milovníkov dravých „litrov“, ako aj pohodlných „čoprov“. Pridaj sa k nim! Appka sa delí na niekoľko hlavných častí:

*EASY RIDER - pohodková jazda s kamošmi alebo s ladvinkou
Naplánuj si EASY RIDE alebo TAJNÝ ZÁVOD a vyzvi ostatných bikerov. Vždy sa niekto pridá. Jazdi s kamošmi, sám, alebo odvez ladvinku.

*CITY HUNTER - odvoz ladvinky v meste
Poď na lov do ulíc svojho mesta. Ladvinku môžeš voziť zadara, alebo za príspevok na pokuty a benzín. Všetky PRÍSPEVKY sú tvoje. Tvoje pravidlá. Tvoj plán.

*GHOST RIDER - pomoc na cestách
Na tripoch sa môže stať čokoľvek – porucha, pád, beznádejné blúdenie.. Nebuďme k sebe ľahostajní a pomáhajme si. Sme rodina.

*S.O.S. - ochrana BEZPEČIA a ŽIVOTA na cestách
Nikdy nejazdi rýchlejšie, ako tvoj anjel strážny lieta. Ak by to za tebou nestíhal, privolaj si iného.

:HLAVNÉ FUNKCIE HBC

1. PRIVOLAJ SI URGENTNÚ POMOC CEZ TLAČÍTKO S.O.S.
Čakanie na pomoc v núdzi môže byť nekonečné. HBC ti tento čas môže skrátiť. Požiadaj o pomoc ostatných užívateľov. Možno je v tvojej blízkosti lekár, zdravotník alebo šikovný brat či segra. Počíta sa každá sekunda.

2. TVOJ OSOBNÝ ANJEL STRÁŽNY ( SLUŽBA LEN PRE ČLENOV )
Nikdy nevieš.. pre istotu si zvoľ svojho anjela strážneho. HBC dokáže rozpoznať neštandardné pohyby smartfónu a vie na možnú nehodu AUTOMATICKY upozorniť tvojho anjela.

3. POLICAJNÉ HLÁSENIA Z RÁDIA NA MAŠINE CHÝBAJÚ
Každý biker to pozná.. skvelé počasie, best smečka, krajina a menej pozornosti na tachometer. Platenie zbytočných pokút za aj tak nie moc vydarené fotky je nanič. Pirátov treba trestať, ale nie za zbytočnosti.

4. SVOJE PONUKY ZVÝRAZNI POMOCOU SPEEDOV
Nezaostávaj na konci smečky. Zvýrazni svoje ponuky a na 30 minút predbehni ostatných. Ak si člen, je to dvojnásobok.. magických 60 minút, kedy zanecháš konkurenčné ponuky v prachu za sebou.

5. PODAJ POMOCNÚ RUKU NA SVOJICH CESTÁCH
Príď na pomoc, keď je ťa treba. Ukáž, že máš bikerské srdce na pravom mieste.. samozrejme to može byť aj za príspevok na pokuty a benzín.

6. UŽÍVAJ SI VÝHODY ČLENSTVA
Pre členov Hells Bells Nomads Club máme množstvo výhod, ktoré im spríjemnia nielen jazdy.

7. JAZDI A ZÍSKAVAJ BODY
Pripravili sme si pre vás rôzne výzvy.. plniť ich môžeš sám alebo s kamošmi. Body ti pribudnú aj za najazdené kilometre, počet odvezených ladviniek, ako aj za pomoc v núdzi. Najlepších budeme odmeňovať. Máte sa na čo tešiť.

8. VYTVOR SI VLASTNÚ SMEČKU
Najlepšie sa jazdí s kamošmi. Užívaj si skvelú krajinu a bezstarostné kilometre. Ak sa zatúlaš, cez HBC mapu ich ľahko nájdeš.

—————————————————————
Vždy nás poteší, keď sa ozvete. Ak máte spätnú väzbu, otázku alebo pripomienku, kontaktujte nás emailom:

support@hellsbells.club

Sledujte nás na Instagram https://www.instagram.com/hells_bells_club

Lajkujte nás na Facebook https://www.facebook.com/hellsbellsclub

Sledujte nás na Twitter https://twitter.com/HellsBellsClub

—————————————————————
Poúžívanie GPS na pozadí môže zvýšiť spotrebu batérie na vašom zariadení
Hells Bells Nomads Club helps and brings together all people who rozbúcha heart each time they hear the roar of hell bells powerful machine. Bike gives you the unique feeling of freedom and liberty. It is said that its image cars we buy ourselves to become someone and motorbikes therefore .. who we are and we Biker family HellsBells.Club

: WHY USE HBC

Protection of life and getting to know great people

Hells Bells is an application designed for all bikers running on any type of bikes .. from a scooter to a strong supersports. There you'll find lovers predatory "l" and comfortable "Copr." Join them! Appku is divided into several main parts:

* EASY RIDER - pohodková ride with friends or with Waist
Plan your EASY RIDE or Cannonball Run and invite other bikers. Always someone adds. Ride with friends, alone, or you drive a pouch.

* CITY HUNTER - drop in ladvinky
Come to hunt the streets of their city. Waist can ride for nothing, or for contribution to fines and petrol. All contributions are yours. Your rules. Your plan.

* GHOST RIDER - roadside assistance
Tripping anything can happen - disorder, fall, hopeless wandering .. Let us not be indifferent to each other and us help you. We are a family.

* S.O.S. - protection of secure, mission to cestách
Never drive faster than your guardian angel flies. Should it as you catch up, summoning the others.

: MAIN FEATURES HBC

1. SI summoning emergency care VIA BUTTON S.O.S.
Waiting for emergency aid can be endless. HBC those this time can be shortened. Ask for help from other users. Maybe it's in your nearby doctor, nurse or clever brother or sister. It is calculated every second.

2. your personal guardian angel (SERVICE FOR MEMBERS)
.. you never know for sure you choose your guardian angel. HBC can detect substandard movements smartphone and knows a possible accident automatically notifies your angel.

3. The police report from radio to Masi MISSING
Every biker knows it .. great weather, best pack, landscape and less attention to the speedometer. Paying fines for unnecessary anyway not too slick photo is useless. Pirates should be punished, but not in futility.

4. highlight its offer from Speed
Not left behind at the end of the pack. Highlight your offer and 30 minutes by overtaking the other. If a member is a double .. magic 60 minutes when leave behind competitive offers in the dust behind.

5. Give a helping hand on their travels
Come to help when you need it. Show that you have a Biker heart in the right place .. of course it can also be a contribution to fines and petrol.

6. enjoying membership benefits
For members of the Hells Bells Nomads Club we have a number of advantages that will make them not only driving.

7. Driving and earn points
We have prepared for you a variety of challenges .. you can meet them alone or with friends. Those points will be added for the mileage, the number who were taken ladviniek, as well as emergency assistance. Best will be rewarded. You have to look forward to.

8. Create your own SMEČKA
Best to ride with friends. Enjoying a great country and carefree kilometers. If you wander through HBC map you will find them easily.

---------------------
We are always pleased when they hear from you. If you have feedback, question or comment, please contact us by email:

support@hellsbells.club

Follow us on Instagram https://www.instagram.com/hells_bells_club

Lajkujte us on Facebook https://www.facebook.com/hellsbellsclub

Follow us on Twitter https://twitter.com/HellsBellsClub

---------------------
The use of GPS in the background can increase battery consumption on your device
Read more
Collapse
4.7
7 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Upravená testovacia verzia aplikácie.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 3, 2018
Size
14M
Installs
100+
Current Version
0.3.22-beta50
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location, Digital Purchases
In-app Products
$2.49 - $39.99 per item
Permissions
Offered By
HBC Studio s.r.o.
Developer
Stará Vajnorská 3338/17 83104 Bratislava
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.