Allianz – Slovenská poisťovňa
(49)

Reviews

What's New
Nový, atraktívnejší a prehľadnejší dizajn aplikácie, pridaná možnosť uzatvorenia povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia a poistenia majetku, ako aj pridaná možnosť hlásenia poistných udalostí z poistenia do hôr, z povinného zmluvného poistenia a z poistenia storna zájazdu.

Similar

More from developer