Obesenec SK
(1,240)

Reviews

What's New
Verzia 9.1
-nové slová a kategórie
-menšie úpravy
-opravy slov
9.0.1
-možnosť skočiť priamo na najpresnejšiu kategóriu
Verzia 9
-približne 50 nových výrazov v 3 nových kategóriách
-nový dizajn
-opravené niektoré hlásené chyby
-niekoľko menších úprav
8.2.8
-približne 100 nových výrazov
-opravené niektoré hlásené chyby
8.2.7
-opravený problém s "a" v MultiPlayer
8.2.5
-opravené niektoré hlásené chyby
8.2.3
-opravené niektoré hlásené chyby
8.2.2
-niekoľko nových výrazov

Similar

More from developer