Profesia.sk
(346)

Reviews

What's New
3.1
► Možnosť reagovania na ponuky s dokumentmi uloženými v konte na Profesia.sk (rôzne typy súborov)
► Možnosť nastavenia intervalu posielanie notifikácii
- o novej ponuke Vás budeme informovať raz za deň, alebo za každou novou ponukou, alebo si notifikácie úplne vypnite

Similar

More from developer