DobroApka

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Skúste niečo iné. Zapojte sa do dobrovoľníctva. Neverili by ste, čo všetko dokážete.

DobroApka - vám pomôže zorientovať sa vo svete dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji.
Stiahnite si aplikáciu a budete informovaní o nových ponukách, dobrovoľníkoch či organizáciách kedykoľvek a kdekoľvek.

Existujú doslova stovky rôznych činností, ktorým sa môžete venovať – môžete hrať divadlo, chodiť von so psami z útulku, sadiť stromy, pomáhať v nemocnici alebo sociálnom zariadení... Určite sa nájde niečo aj pre vás. Môžete „dobrovoľníčiť" z domu alebo mimo neho, spolu s novými či starými priateľmi. Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávate vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov vašej rodiny alebo domácnosti.

www.centrumdobrovolnictva.sk

Prečo si stiahnuť aplikáciu?

Ste dobrovoľníčka, dobrovoľník, či organizácia zaregistrovaná v Databáze dobrovoľníckych ponúk Centra dobrovoľníctva?
Stiahnite si aplikáciu a majte databázu vždy poruke.

Ešte nie ste zaregistrovaní?
Prečo sa registrovať?

DOBROVOĽNÍCI A DOBROVOĽNÍČKY

Ak hľadáte jednoduchý spôsob, ako byť v obraze, získavať aktuálne informácie týkajúce sa dobrovoľníctva, prezerať si dobrovoľnícke ponuky či získať prehľad o organizáciách pracujúcich s dobrovoľníkmi vo vašom okolí? Že ste nenašli miesto, kde by ste to všetko mali pekne pohromade? Konečne máte možnosť využiť nami vytvorenú aplikáciu!

Prostredníctvom nej sa môžete do systému registrovať a po úspešnom zvládnutí tohto procesu sa vám otvoria dvere do sveta dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji. Spravujte svoj vlastný profil, pridajte k nemu svoju fotografiu, potrebné informácie, ktoré by mohli zaujímať organizácie, ktoré dobrovoľníkov hľadajú, a pustite sa do hľadania dobrovoľníckych ponúk práve pre vás. Prezerajte si profily dobrovoľníckych organizácií, reagujte na ich ponuky, ohodnoťte svoju skúsenosť s nimi a staňte sa súčasťou skvalitňovania spolupráce organizácií s dobrovoľníkmi.

Že ste v systéme nenašli organizáciu, ktorá s dobrovoľníkmi pracuje alebo by chcela začať, a myslíte si o nej, že by v našej databáze mala byť? Dajte nám o nej vedieť!

Hlavné výhody registrácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do databázy

Možnosť získať prehľad o organizáciách aktívne pracujúcich s dobrovoľníkmi v Banskobystrickom kraji a tiež prehľad o aktuálnej ponuke dobrovoľníckych príležitostí, ich filtrovanie podľa preferencií a možnosť reagovať na ne prostredníctvom on-line formulára, rýchlo, jednoducho a efektívne. Pokiaľ zaškrtnete, že chcete od nás dostávať i newsletter, budete mať navyše vždy čerstvé informácie o tom, čo a kde sa pre vás chystá.

---------------------------------------------------------------------

Vývoj aplikácie bol realizovaný v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020", ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Try something else. Get involved in volunteering. You would not believe all the things you can do.

DobroApka - helps you find your way in the world of volunteering in Banská Bystrica region.
Download the app and you will be informed about new offers, volunteers or organizations anywhere, anytime.

There are literally hundreds of different activities that you can go - you can play theater, going out with dogs from the shelter, plant trees, help at the hospital or bathroom ... definitely will find something for you. You "volunteers" from home or outside, along with new and old friends. Volunteering is an activity undertaken in their spare time without any fee in favor of someone outside of your family members or household.

www.centrumdobrovolnictva.sk

Why can download the application?

Are you a volunteer, volunteer organization and registered in the database offers volunteer Volunteer Center?
Download the application and keep the database at hand.

You not yet registered?
Why register?

Volunteers and Volunteer

If you are looking for an easy way to be in the picture, obtain current information on volunteering, view voluntary offer or get an overview of the organizations working with volunteers in your neighborhood? You have found a place where you all were nicely together? Finally, you can use application created us!

Through it, you can register in the system after successfully mastering this process, you open the door to the world of volunteering in Banská Bystrica region. Manage your own profile, add your photo to him, the necessary information that would be of interest to organizations that are looking for volunteers, and get on with the search voluntary offers just for you. Browse the profiles of voluntary organizations, respond to their offer, rate your experience with them and be part of improving cooperation organizations with volunteers.

You're in the system could not find an organization that works with volunteers or would like to start, and you think about it, that would be our database? Let us know about it!

The main advantages of registration of volunteers to the database

Opportunity to get an overview of organizations actively working with volunteers in the Banská Bystrica region and also an overview of the current offer volunteering opportunities, filter them according to preference and the opportunity to respond to them through an online form quickly, easily and efficiently. If you check that you want to receive our newsletter, you will additionally always fresh information about what and where you are going for.

-------------------------------------------------- -------------------

Application development carried out within the project supported by grants from the Ministry of Education, Science, Research and Sport "Programs for Youth 2014 - 2020" which administers IUVENTA - Slovak Youth Institute.
Read more
Collapse
5.0
4 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
April 12, 2018
Size
4.0M
Installs
100+
Current Version
1.1.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
webbit s.r.o.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.