DobroApka

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Skúste niečo iné. Zapojte sa do dobrovoľníctva. Neverili by ste, čo všetko dokážete.

DobroApka - vám pomôže zorientovať sa vo svete dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji.
Stiahnite si aplikáciu a budete informovaní o nových ponukách, dobrovoľníkoch či organizáciách kedykoľvek a kdekoľvek.

Existujú doslova stovky rôznych činností, ktorým sa môžete venovať – môžete hrať divadlo, chodiť von so psami z útulku, sadiť stromy, pomáhať v nemocnici alebo sociálnom zariadení... Určite sa nájde niečo aj pre vás. Môžete „dobrovoľníčiť" z domu alebo mimo neho, spolu s novými či starými priateľmi. Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávate vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov vašej rodiny alebo domácnosti.

www.centrumdobrovolnictva.sk

Prečo si stiahnuť aplikáciu?

Ste dobrovoľníčka, dobrovoľník, či organizácia zaregistrovaná v Databáze dobrovoľníckych ponúk Centra dobrovoľníctva?
Stiahnite si aplikáciu a majte databázu vždy poruke.

Ešte nie ste zaregistrovaní?
Prečo sa registrovať?

DOBROVOĽNÍCI

Ak hľadáte jednoduchý spôsob, ako byť v obraze, získavať aktuálne informácie týkajúce sa dobrovoľníctva, prezerať si dobrovoľnícke ponuky či získať prehľad o organizáciách pracujúcich s dobrovoľníkmi vo vašom okolí? Že ste nenašli miesto, kde by ste to všetko mali pekne pohromade? Konečne máte možnosť využiť nami vytvorenú aplikáciu!

Prostredníctvom nej sa môžete do systému registrovať a po úspešnom zvládnutí tohto procesu sa vám otvoria dvere do sveta dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji. Spravujte svoj vlastný profil, pridajte k nemu svoju fotografiu, potrebné informácie, ktoré by mohli zaujímať organizácie, ktoré dobrovoľníkov hľadajú, a pustite sa do hľadania dobrovoľníckych ponúk práve pre vás. Prezerajte si profily dobrovoľníckych organizácií, reagujte na ich ponuky, ohodnoťte svoju skúsenosť s nimi a staňte sa súčasťou skvalitňovania spolupráce organizácií s dobrovoľníkmi.

Že ste v systéme nenašli organizáciu, ktorá s dobrovoľníkmi pracuje alebo by chcela začať, a myslíte si o nej, že by v našej databáze mala byť? Dajte nám o nej vedieť!

Hlavné výhody registrácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do databázy

Možnosť získať prehľad o organizáciách aktívne pracujúcich s dobrovoľníkmi v Banskobystrickom kraji a tiež prehľad o aktuálnej ponuke dobrovoľníckych príležitostí, ich filtrovanie podľa preferencií a možnosť reagovať na ne prostredníctvom on-line formulára, rýchlo, jednoducho a efektívne. Pokiaľ zaškrtnete, že chcete od nás dostávať i newsletter, budete mať navyše vždy čerstvé informácie o tom, čo a kde sa pre vás chystá.

---------------------------------------------------------------------

Vývoj aplikácie bol realizovaný v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020", ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Try something else. Get involved in volunteering. You wouldn't believe what you can do.

DobroApka - will help you find your way around the world of volunteering in the Banská Bystrica Region.
Download the application and you will be informed about new offers, volunteers or organizations anytime and anywhere.

There are literally hundreds of different activities you can do - you can play theater, go out with the dogs from the shelter, plant trees, help in the hospital or sanitary facilities ... There is definitely something for you. You can "volunteer" from inside or outside the house, along with new or old friends. Volunteering is an activity you do in your free time without the right to a fee for the benefit of someone outside your family or household.

www.centrumdobrovolnictva.sk

Why download the application?

Are you a volunteer, or an organization registered in the Volunteer Center's Volunteer Offers Database?
Download the application and always have the database at hand.

Not registered yet?
Why register?

VOLUNTEERS

If you are looking for an easy way to be in the picture, get up-to-date information about volunteering, view volunteer offers or get an overview of organizations working with volunteers in your area? That you haven't found a place to put it all together? Finally, you have the opportunity to use the application created by us!

Through it, you can register in the system and after successfully mastering this process, the door to the world of volunteering in the Banská Bystrica region will open. Manage your own profile, add your photo, the information you need about organizations looking for volunteers, and start looking for volunteer offers just for you. View the profiles of volunteer organizations, respond to their offers, evaluate your experience with them and become part of improving the cooperation of organizations with volunteers.

That you haven't found an organization in the system that works with volunteers or would like to start, and do you think it should be in our database? Let us know about it!

The main advantages of registering volunteers in the database

Possibility to get an overview of organizations actively working with volunteers in the Banská Bystrica region and also an overview of the current offer of volunteer opportunities, their filtering according to preferences and the ability to respond to them through an online form, quickly, easily and efficiently. If you check that you want to receive a newsletter from us, you will always have fresh information about what and where is going for you.

-------------------------------------------------- -------------------

The development of the application was carried out within the project supported by a grant from the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic "Youth Programs 2014 - 2020", which is administered by IUVENTA - Slovak Youth Institute.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
April 12, 2018
Size
4.0M
Installs
100+
Current Version
1.1.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
webbit s.r.o.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.