3.4
41 reviews
5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

A single application helps synthesize all the information and utility customers:
- Update on the brand, products and services of the Son Ha.
- Tools intelligent calculation, product selection and ordering fast; check the genuine product, warranty information.
Updated on
May 17, 2018

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

Ratings and reviews

3.4
41 reviews

What's new

Một ứng dụng duy nhất giúp tổng hợp toàn bộ thông tin và tiện ích cho khách hàng:
- Cập nhật về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Sơn Hà.
- Công cụ thông minh giúp tính toán, lựa chọn sản phẩm và đặt hàng nhanh chóng; kiểm tra sản phẩm chính hãng, thông tin bảo hành.