Drie Batterijen® App (oud)

Offers in-app purchases
Translate the description into English (Singapore) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Heel Nederland mentaal sterk en gezond

Keihard werken of voluit trainen en toch energie overhouden aan het einde van de dag? Het kan! “Of beter gezegd: Het moet!” zegt drs. Jan Sleijfer, sport- en prestatiepsycholoog [1]. “Want het leveren van topprestaties op het werk of in de sport vraagt om energiemanagement.” Topsporters die op weg zijn naar de Olympische Spelen van Rio, leert hij om zélf de eigen batterijen op te laden. “Het is mijn ambitie om heel Nederland mentaal sterker en gezonder te maken”.

Volgens Jan plegen mensen onbewust roofbouw op hun lichaam en geest. “Ze putten zichzelf uit. De late thuiswerker denkt vaak: ‘Ik slaap wel weer een nachtje bij’ en de sporter negeert de pijntjes: ‘Dat hoort bij topsport’. Maar daar gaat het niet om. Het is een wezenlijke gedragsverandering die nodig is om gezonder, fitter en mentaal veerkrachtiger te worden. Als je dat niet doet, dan kunnen vage klachten ineens leiden tot serieuze ellende zoals een burn-out, inspanningsastma, hartklachten of een vergrote kans op diabetes.” De sporter ziet vervolgens haar droom in duigen vallen en het bedrijf kampt met een hoog ziekteverzuim c.q. lage duurzame inzetbaarheid.

Jan onderscheidt vijf stappen op weg naar grotere persoonlijke veerkracht. "Als eerste gaat het er om dat men er zich bewust van wordt dat er drie batterijen zijn; denkkracht, gevoelskracht en lichaamskracht. Alle drie heb je nodig om een topprestatie te leveren. Maar… zit elke batterij nog wel vol met genoeg energie? En, is men er zich van bewust dat die drie batterijen met elkaar communiceren?”

De drie-batterijen® app

“Het opladen van je batterijen kost tijd,” zegt Jan. Hij gaat standaard uit van een periode van 100 dagen om gewoontepatronen te laten doorbreken. Bij stap twee van zijn drie-batterijen® methode wordt een doel geformuleerd. Een doel geeft richting, werkt motiverend en kan aan het einde worden gemeten. Het doel wordt vervolgens opgeslagen in een zelf ontwikkelde app. Dagelijks word je – dat is de derde stap – automatisch herinnerd om vragen in te vullen. Het resultaat toont na een minuut niet alleen hoeveel energie je per batterij bent kwijtgeraakt, maar vooral ook hoeveel procent je bent verwijderd van je doel.

Bij stap vier ga je daadwerkelijk aan de slag om je denkkracht, gevoelskracht en de lichaamskracht te versterken. Een NLsportpsycholoog helpt daarbij. Deze werkt volgens het principe van ‘blended learning’. “Dit is een concept waarbij sporters, werknemers of leerlingen leren door de combinatie van face-to-face sessies, een elektronische leeromgeving en leren in de praktijk. Afhankelijk van je tijd en financiele middelen kies je bijvoorbeeld voor E-learning en meer skype-afspraken, in plaats van ‘gewone’ bezoeken aan de sport- en prestatiepsycholoog.”
De vijfde en laatste stap is volgens Jan niets meer of minder dan een stuk gezond onderhoud. “Je bent immers nooit klaar met jezelf. Ook niet als je je eigen evenwicht hebt hersteld. De drie verschillende batterijen vormen een dynamisch samenspel. Je leert te herkennen dat het soms mis kan gaan en dat je moet ingrijpen.”

Volgens Jan is de door hemzelf ontwikkelde en officieel geregistreerde methode geen Rocket Science. “Of je nu ondernemer bent, een huisvrouw, een topsporter, een student…. Iedereen heeft persoonlijke doelen. Van rijbewijs halen tot Olympisch goud. Maar wil je die kunnen bereiken, dan heb je energie nodig.”

[1] Drs. Jan Sleijfer is sportpsycholoog VSPN® en natuurgeneeskundig therapeut Traditionele Chinese Geneeswijzen, docent sportpsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam, eigenaar van KEIKO Health & Performance Center en oprichter van NLsportpsycholoog®.
Netherlands mentally very strong and healthy

Hard work or exercise full and still have energy at the end of the day? It's possible! "Or rather, it should be!" Said Mr. Jan Sleijfer, sports and performance psychologist. [1]. "For delivering top performance demands at work or in sports to energy management." Athletes who have been to the Olympics in Rio, he teaches himself to recharge their own batteries away. "My ambition is to make the Netherlands stronger and mentally healthier."

According to Jan commit people unwittingly robbing their body and mind. "They exhaust themselves. The late homeworker often think, "I'll sleep another night on" and the athlete ignores the pains, "That's part of sport. But it's not there. It is a fundamental behavioral change needed to be healthier, fitter and mentally resilient. If you do not, then vague symptoms can suddenly cause serious misery as burnout, exercise-induced asthma, heart disease or an increased risk of diabetes. "The athlete will then see its unlikely dream and the company faces a high absenteeism or low long-term employability.

Jan distinguishes five steps towards greater personal resilience. "First, it is about that people be aware that there are three batteries..? Brainpower, sense of strength and physical strength all three you need to deliver a top performance, but ... is any battery still full of enough energy and , one is aware that three batteries communicate with each other? "

The three-batterijen® app

"It takes time to recharge your batteries," says Jan. It is used with a period of 100 days to break habitual patterns. In step two of its three-batterijen® method is formulated for a purpose. An object provides direction, motivates and can be measured at the end. The object is then stored in a proprietary app. Everyday you get - which is the third step - automatically reminded to fill out questions. The result shows not only how much energy you've lost a battery after a minute, but also what percentage you are away from your goal.

In step four you actually go to work to boost your brainpower, sense of power and physical strength. A NLsportpsycholoog thereby helps. This works on the principle of 'blended learning'. "This is a concept that athletes, employees or students learn through a combination of face-to-face sessions, electronic learning and practical learning. Depending on your time and financial resources for example, choose to e-learning and more Skype appointments, rather than 'regular' visits to sports and performance psychologist. "
The fifth and final step, according to Jan nothing less than a piece of health care. "You are indeed never done yourself. Even if you've recovered your equilibrium. The three batteries forming a dynamic interplay. You learn to recognize that sometimes things can go wrong and you have to intervene. "

According to Jan's Not Rocket Science by himself developed and officially registered method. "Whether you are an entrepreneur, a housewife, a professional athlete, a student .... Everyone has personal goals. retrieving license to Olympic gold. But you want to achieve, you need energy. "

[1] Drs. Jan Sleijfer is sports psychologist VSPN® and naturopath Traditional Chinese medicine, sports psychology professor at the University of Amsterdam, owner of KEIKO Health & Performance Center and founder of NLsportpsycholoog®.
Read more
Collapse
4.1
14 total
5
4
3
2
1
Loading...

What’s New

- Probleem opgelost bij het ophalen van dagelijkse vragen
Read more
Collapse

Additional information

Updated
4 February 2019
Size
67M
Installs
500+
Current Version
3.6
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital purchases
In-app Products
$5.49 per item
Permission
Offered By
NLsportpsycholoog
Developer
KEIKO Health & Performance Center Bennebroekerweg 800, 2134 AB Hoofddorp
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (Singapore)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.