5K+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
สำหรับทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทุกสิ่งทุกอย่างถูกรวมไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ได้เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต แอปพลิเคชั่น (Application)
กลายเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรทุกหน่วยงานพยายามพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สนใจงานรักษาความปลอดภัย โดยโรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงพยายามพัฒนารูปแบบการสมัครงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อสมัครงานที่ง่ายขึ้น สอดรับการเป็นองคค์กรดิจิทัลตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
อัปเดตเมื่อ
12 พ.ย. 2561

ความปลอดภัยของข้อมูล

นักพัฒนาแอปจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่แอปรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณไว้ที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

มีอะไรใหม่

สมัครงาน สะดวก รวดเร็ว ผ่านแอป สปภ.อผศ.