BusyBox

Κατάλληλο για όλους
157.824
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Busybox Pro is on sale now for a limited time only!

Root required for this application!

The fastest, most trusted, and #1 BusyBox installer and uninstaller!

Over 20 million installs and over 100,000 5 Star ratings!

Support for arm and intel based devices, mips support coming soon. (I need a mips device)

Mentioned in the new XDA-Developers book "XDA Developers' Android Hacker's Toolkit: The Complete Guide to Rooting, ROMs and Theming"

Winner of best Utility Software award for Android via Handster.

This is the only installer that is ad free and requires no internet permission!

The source for this application can be found here: https://code.google.com/p/busybox-android/

Featured on the BusyBox website at: http://busybox.net/products.html

The BusyBox source code can be found here: http://git.busybox.net/busybox/

A must have for any rooted phone! Almost EVERY rooted applications needs BusyBox to perform their magic, if you have a rooted phone then you need BusyBox.

Pro version contains Backup feature (for safer installs), uninstall feature, Advance Smart install feature, the ability to hand pick the applets you want, safety check for missing applets on start, and better overall support. The pro version will receive more frequent updates than the free version will.

Please note I did not write BusyBox! I wrote this installer and cross compiled BusyBox for Android. Please see the about menu option for more details or here: www.BusyBox.net

BusyBox is a software application that provides many standard Unix tools, much like the larger (but more capable) GNU Core Utilities. BusyBox is designed to be a small executable for use with the Linux kernel, which makes it ideal for use with embedded devices. It has been self-dubbed "The Swiss Army Knife of Embedded Linux".

Leave this installed if you always want to get the latest version of busybox!
Busybox Pro είναι στην πώληση τώρα μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα!

Root απαιτείται για αυτή την εφαρμογή!

Ο πιο γρήγορος, πιο αξιόπιστη, και # 1 busybox εγκατάστασης και απεγκατάστασης!

Πάνω από 20 εκατομμύρια εγκαταστάσεις και πάνω από 100.000 5 αξιολογήσεις αστέρων!

Υποστήριξη για το χέρι και συσκευές intel βάση, mips υποστηρίζουν σύντομα. (Ι χρειάζονται μια συσκευή mips)

Αναφέρεται στο νέο βιβλίο XDA-Developers «Toolkit χάκερ στο Android XDA Developers': Ο πλήρης οδηγός για ριζοβολία, ROM και θεματοποίηση»

Νικητής του βραβείο καλύτερης βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού για το Android μέσω Handster.

Αυτό είναι το μόνο πρόγραμμα εγκατάστασης που είναι τώρα δωρεάν και δεν απαιτεί άδεια διαδίκτυο!

Η πηγή για αυτή την εφαρμογή μπορείτε να βρείτε εδώ: https://code.google.com/p/busybox-android/

Προτεινόμενα στην ιστοσελίδα busybox σε: http://busybox.net/products.html

Ο πηγαίος κώδικας busybox μπορείτε να βρείτε εδώ: http://git.busybox.net/busybox/

Μια πρέπει να έχει για κάθε ριζωμένη τηλέφωνο! Σχεδόν κάθε ριζωμένη αιτήσεις πρέπει busybox να εκτελεί μαγικά τους, αν έχετε μια ριζωμένη τηλέφωνο τότε θα πρέπει busybox.

Pro έκδοση περιέχει αντιγράφων ασφαλείας χαρακτηριστικό (για ασφαλέστερες εγκαταστάσεις), απεγκατάσταση χαρακτηριστικό, Advance Smart εγκατάσταση λειτουργία, η δυνατότητα να επιλέξετε το χέρι τα μικροεφαρμογές που θέλετε, έλεγχος ασφαλείας για τα εξαφανισμένα μικροεφαρμογές στην αρχή, και καλύτερη συνολική υποστήριξη. Η έκδοση Pro θα λάβετε πιο συχνές ενημερώσεις από την δωρεάν έκδοση βούληση.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι δεν είχα γράψει busybox! Έγραψα αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης και σταυρό καταρτίζονται busybox για το Android. Παρακαλώ δείτε την επιλογή μενού για περισσότερες λεπτομέρειες ή εδώ: www.BusyBox.net

Busybox είναι μια εφαρμογή λογισμικού που παρέχει πολλά τυποποιημένα εργαλεία του Unix, όπως και τα μεγαλύτερα (αλλά πιο ικανό) εργαλεία GNU Core. Busybox έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα μικρό εκτελέσιμο για χρήση με τον πυρήνα του Linux, το οποίο το καθιστά ιδανικό για χρήση με φορητές συσκευές. Έχει αυτο-ονομάστηκε «Το ελβετικό μαχαίρι στρατού του Embedded Linux».

Αφήστε αυτό εγκατασταθεί, αν θέλετε πάντα να λάβετε την τελευταία έκδοση του busybox!
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,3
157.824 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Update to include Busybox 1.30.1
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
17 Μαρτίου 2019
Μέγεθος
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Εγκαταστάσεις
10.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Απαιτεί Android
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προσφέρεται από
Stephen (Stericson)
Προγραμματιστής
15519 LakePoint Forest Drive Charlotte NC 28278
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.