พุทธธรรม ฉบับดิจิตอล

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

จดหมายรับอนุญาติในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นพุทธธรรมบนระบบสมาร์ทโฟน ถือเป็นผลงานชิ้นเอกเล่มสำคัญของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)

http://dhamma.sau.ac.th/letter.html

ได้รับการสนับสนุนจัดทำโดย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
http://www.sau.ac.th
Updated on
Sep 10, 2015

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available