Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกร

3.6
13.1K รีวิว
1M+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
สำหรับทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรไทย
- แจ้งปลูกปรับปรุงข้อมูลการปลูก
- ติดตามตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
- สำรวจสมาชิกของครัวเรือน
- ติดตามสิทธิ์ตามโครงการและมาตรการของรัฐของครัวเรือน
- สมัครสอบและอบรมการใช้สารเคมี เพื่อขึ้นทะเบียนซื้อสารเคมีของกรมวิชาการเกษตร
- หน้าอ้างอิงสำหรับเกษตรกรที่มี GAP / PRE-GAP
--- ใช้รหัสทะเบียนเกษตรกร ที่ลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าใช้งานทั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเป็นเลขเดียวกัน---

คู่มือสำหรับเกษตรกร : https://drive.google.com/file/d/1W3jU77WwFiSmpSbXvYxSb00DWdnGnrG4/view?usp=sharing

ติดต่อ Facebook : www.facebook.com/digitaldoae
Line : @yzd6514b
อัปเดตเมื่อ
4 ก.ค. 2567

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยเริ่มต้นด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปรวบรวมและแชร์ข้อมูล แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ภูมิภาค และอายุของคุณ นักพัฒนาแอปได้ให้ข้อมูลนี้ไว้และอาจอัปเดตข้อมูลในส่วนนี้เมื่อเวลาผ่านไป
แอปนี้อาจแชร์ข้อมูลประเภทต่างๆ เหล่านี้กับบุคคลที่สาม
รูปภาพและวิดีโอและไฟล์และเอกสาร
ไม่มีข้อมูลที่รวบรวมไว้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปประกาศเรื่องการรวบรวมข้อมูล
ระบบจะเข้ารหัสข้อมูลขณะส่ง
ลบข้อมูลไม่ได้

การให้คะแนนและรีวิว

3.6
12.8K รีวิว
tongkhum chaiyo
7 กรกฎาคม 2567
ระบบแจ้งว่าข้อมูลไม่ตรงกับกรมที่ดิน. ทั้ง ๆที่ตัวเลขในเอกสารสิทธิ์ที่กรมที่ดินออกให้กับข้อมูลตัวเลขเอกสารสิทธิ์ใน farmbook. มันตรงกันและได้เงินค่าเก็บเกี่ยวมาทุกปี สาเหตุเกิดจากโปรแกรม Farmbook. ไม่สมบูรณ์หรือจากส่วนไหน. ทำไมทุก ๆๆ ปีมันตรง
43 คนพบว่ารีวิวนี้มีประโยชน์
คณิศร
7 กรกฎาคม 2567
เข้าไม่ถึงกล้องในระบบ ไม่สามรถถ่ายรูปได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถ่ายได้ ช่วยแก้ปัญหาหน่อย