Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Thai

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่องการให้บริการและการพัฒนา “ระบบภาษีไปไหน ระยะที่ 2” ที่ประชุมได้รับทราบสรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งรวมถึงมติคณะกรรมการที่ 4 รับทราบและเห็นชอบในหลักการตามรายงานและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ คตช. เรื่องการใช้ข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เป็นฐานข้อมูลสร้างความโปร่งใสโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ govspending.data.go.th กับระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้อำนาจภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อมามีมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้รับทราบสรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3” ซึ่งรวมถึงมติคณะกรรมการที่ 5 เรื่องการจัดทำ “เว็บไซต์ ภาษีมาจากไหน” โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงาน คกก. การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนา และให้มีการเชื่อมโยงกับระบบ ภาษีไปไหน เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้เร่งดำเนินการพัฒนา “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3” หรือ “ภาษีไปไหน?” หรือ ภาษีมาจากไหน? เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ “เว็บไซต์ govspending.data.go.th” และ “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาล จากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ภาพรวมรายได้ในส่วนของท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ ข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบภาพรวมสถิติต่างๆ ในรูปแบบ Dashboard และการจัดอันดับ Ranking ข้อมูลต่างๆ การแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย และแสดงรายละเอียดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีช่องทางร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และช่องทางการร้องทุกข์ ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือสามารถร้องเรียนผ่านโครงการที่พบเบาะแสทุจริตและแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันที ช่องทางการแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจเว็บไซต์ ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ได้เพิ่มช่องทางการ Export ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ค้นหาและการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบภาษีไปไหนในรูปแบบ API เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน อันจะนำไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใสและการคอร์รัปชันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Due to the cabinet meeting held on 26 April 2556 on service and development. "Where is the Tax System going to Phase 2?" The meeting acknowledged the resolution - important order at the National Anti-Corruption Committee meeting No. 1/2559, including the resolution of the committee. 4 Acknowledges and approves in principle the reports and proposals of the NTC Subcommittee on the Use of Information from Public Procurement Systems by Electronic e-Government Procurement (e-GP) is a database that creates transparency by linking information between sites. govspending.data.go.th with the e-GP system of the Comptroller General's Department To empower people to participate in anti-corruption. With the introduction of digital technology to increase the efficiency of the government. And the various sectors. associated
The cabinet resolution on October 10, 2560, acknowledged the resolution - important order in the meeting of the National Committee Against Corruption (NTC) No. 2/2560 on "information systems. The third stage of government spending, including the fifth resolution of the committee on "Where is the tax website coming from?" The Ministry of Finance, Department of Accounting, Department of Internal Revenue, Department of Excise, Department of Customs, Department of Local Administration Fiscal Policy Office, Office of the Cabinet. Decentralization to local administrative organizations. Government Digital Development Agency (Public Organization) and related agencies jointly develop and link with the tax system to serve as a tool to analyze and monitor the budget spending of the government effectively.
Government Digital Development Agency (Public Organization) or DGA has accelerated the development. "Phase 3 government spending data" or "where to tax?" Or where taxes come from? To publish information on "govspending.data.go.th" and "where to tax application", which provides a snapshot of government revenue collection. From the Revenue Department, the Excise Department, the Customs Department and the Fiscal Policy Office. Ministry of Finance Local revenue overview From the Department of Local Administration. And public sector disclosures on budgets, revenues and expenditures of the country. Budget Information under the Annual Budget Act Annual budget disbursement And government procurement information. Together with the Bureau of the Budget and the Comptroller-General's Department By presenting public spending data in the form of statistics overview in the form of Dashboard and Ranking Ranking data, displaying information in the map of Thailand. And show the details of each province to make people easier to understand.
The website and application have complaints channels. To report fraud To the Office of the Anti-Corruption Commission in the public sector (NGO) and complaint channels. To the Office of the Prime Minister And the Digital Ministry for Economic and Social Or you can file complaints through fraudulent schemes and share information through social media. Comment channel Website Satisfaction Suggestions Go to Digital Government Development Office In addition, we have added the Export, Search, Procurement, and Data Link from the Tax System to the API format so that people in all sectors will have the power to monitor and respond. Corruption will lead to further enhancement of the image index of the government sector, transparency and corruption in the country.
Read more
Collapse
4.2
58 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Bugs fixed and performance improvement.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 3, 2019
Size
6.5M
Installs
5,000+
Current Version
2.1.4
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Digital Government Development Agency, Thailand
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.