สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องการให้บริการและการพัฒนา “ระบบภาษีไปไหน ระยะที่ 2” ที่ประชุมได้รับทราบสรุปมติ- ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งรวมถึงมติคณะกรรมการที่ ๔ รับทราบและเห็นชอบในหลักการตามรายงานและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ คตช. เรื่องการใช้ข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เป็นฐานข้อมูลสร้างความโปร่งใสโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน?” กับระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ให้อำนาจภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งดำเนินการพัฒนา “ระบบภาษีไปไหน ระยะที่ ๒” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อาทิ พิกัดโครงการ สถานะการดำเนินโครงการ รายละเอียดโครงการและสัญญาต่างๆ ฯลฯ รวมถึงนำเสนอข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ มีการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบภาพรวมสถิติ (Dashboard) และในรูปแผนที่ประเทศไทยให้มีรายละเอียดที่น่าสนใจ พร้อมเพิ่มเติมการนำเสนอข้อมูลในมิติต่าง ๆ ให้ประชาชนทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ประชาชนสามารถพบช่องทางร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (PACC) และช่องทางการร้องทุกข์ ไปยัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือสามารถร้องเรียนผ่านโครงการที่พบเบาะแสทุจริตได้ทันที เพื่อให้ประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน อันจะนำไปสู่การยกระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใสให้สูงยิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
4.1
50 ทั้งหมด
5
4
3
2
1
กำลังโหลด...

มีอะไรใหม่

Bugs fixed and performance improvement.
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตเมื่อ
24 สิงหาคม 2560
ขนาด
4.0M
การติดตั้ง
5,000+
เวอร์ชันปัจจุบัน
2.0
เวอร์ชัน Android ที่กำหนด
4.2 และสูงกว่า
การจัดประเภทเนื้อหา
ให้บริการโดย
Digital Government Development Agency, Thailand
©2018 Googleข้อกำหนดในการให้บริการของไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวนักพัฒนาซอฟต์แวร์ศิลปินเกี่ยวกับ Google|สถานที่: สหรัฐอเมริกาภาษา: ไทย
การซื้อรายการนี้หมายความว่าคุณกำลังทำธุรกรรมกับ Google Payments และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ และประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments